2022: Flere, der trives mere

Her kan du se eller gense keynotes og debatter fra Uddannelsesdebatten 2022. Download også slides fra keynotes og andre udvalgte oplæg.

Gense torsdagens oplæg

Hvad mener vi, når vi taler om trivsel?

Hvad mener vi, når vi taler om trivsel?

Vi risikerer at skabe de forkerte løsninger, hvis vi ikke er enige om, hvordan vi definerer og forstår trivselsbegrebet. Hør fire forskeres bud på, hvordan vi kan definere trivsel i et børne- og et ungeperspektiv.
Hør forskernes bud på definitioner
Jesper Petersen

Jesper Petersen

’Vi skal diskutere, hvad det egentligt er vi vil med mennesket i uddannelsessystemet’. Hør hele Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersens tale og visioner for trivsel uddannelsessystemet.
Ministeren taler på Uddannelsesdebatten
Sigge Winther Nielsen

Sigge Winther Nielsen

Trivsel er et ’wicked problem’, der ikke kan løses med vidtløftige visioner formuleret ved den politiske fordør. Det kræver i stedet et demokratiske grundgrundtræk, hvor de aktører, det handler om, involveres.
Hør Sigge Winther Nielsens oplæg
Debat om digital dannelse og trivsel

Digital dannelse og trivsel

Har du styr på algoritmer og indhold på de mest populære sociale platforme? Hvad betyder digitale fællesskaber for børn og unges trivsel? Hvordan forebygger vi digitale krænkelser? Mød eksperterne
Lyt med og bliv klogere
Christian Hjortkjær

Christian Hjortkjær

Vi lever i et påbudssamfund, hvor velmenende forventninger som ’Shine like a star’ og ’bare gør dit bedste’ indfanger de høje idealer, vi møder de unge med. Uopnåelige idealer, der får de unge til at føle sig utilstrækkelige
Christian Hjortkjær folder analysen ud

Gense fredagens oplæg

Hvad siger børnene og de unge selv om trivsel?

Hvad siger børnene og de unge selv om trivsel?

Marie og Madeleine sætter ord på børn og unges trivselsudfordringer – og tre forskere kvalificerer og underbygger deres oplevelser med tal og tekst. Konklusionen er klar: Lyt mere til børnene og de unge!
Få forskernes perspektiver
Fra fravær til fællesskab

Fra fravær til fællesskab

Et stigende antal børn er fraværende i skolen. Det har store konsekvenser for det enkelte barn, for familien – men også for klassens fællesskab. Hvad er problemet og hvad gør vi ved det? Det spørger vi skolens parter om.
Hør Gro Emmertsens Lunds oplæg
Helle Rabøl Hansen

Helle Rabøl Hansen

Tid, tillid og tilhør. Det er bl.a. dét, de unge har brug for. Helle Rabøl Hansen kommer i keynotet med en stærk analyse af en ungdom, der er presset fra mange sider - og som vi solidarisk bør forsøge at forstå.
Lyt til stærke eksempler og klare pointer
Stefan Hermann – en varm tid

Stefan Hermann – en varm tid

Kulturkrise, naturkrise og uddannelseskrise. Det hele hænger ifølge Stefan Hermann sammen – og svaret på overophedningen af relationer, natur og forholdet til os selv er: besindelse. Ungdomsforskerne Helle Rabøl Hansen og Søren Rudbæk Juul udfordrer Hermanns analyse – og spørger bl.a. om besindelse virkelig er svaret for udsatte unge.
Hør debatten

Niels Overgaard

Nej, det er ikke synd for dig…! Det er Niels Overgaards anslag, når han udfordrer vores tilgang til hverdagens problemer. Med fem principper fra den storiske filosofi appellerer han til de voksne og ansvaret for at hjælpe børn og unge med at fokusere på det, de kan løse og lade resten ligge.
Mød Niels – og bliv klogere: