Program for Uddannelsesdebatten 2021

Vi bygger stadig på programmet, men kig med allerede nu.

Affaldsindsamling på skoleskemaet og en verdensmålsnål i reversen… hvor langt rækker det? Uddannelsesdebatten sætter bæredygtig udvikling på den uddannelsespolitiske dagsorden og spørger:Hvordan ruster vi fremtidige generationer til en radikal og bæredygtig omstilling? Hvilke pædagogiske overvejelser må vi gøre os? Og kan vi tale om en ny bæredygtig dannelse?