Om Uddannelsesdebatten

Uddannelsesdebatten sætter hvert år fokus på aktuelle dannelses- og uddannelsespørgsmål. Skolebyen Nørre Nissum danner den historiske og autentiske ramme om det gratis folkemøde - der vægter folkeoplysning og demokratisk dannelse højt.
Deltag på Uddannelsesdebatten den 26. og 27. september 2024.

I september åbner Uddannelsesdebatten dørene for dig - og for alle andre debattører, meningsdannere, beslutningstagere og fagprofessionelle, der er optaget af uddannelsesområdet.

Målet er at sætte dannelse og uddannelse på den politiske dagsorden - og vi ønsker at skabe rum for, at vi sammen kan debattere aktuelle uddannelsesudfordringer og pege på løsninger. Skolebyen Nørre Nissum er en unik, historisk og autentisk ramme om den ambition.

Uddannelsesdebatten henvender sig til dig, der er optaget af og arbejder professionelt med uddannelse. Fx i dagtilbud eller grundskolen, i ungdomsuddannelserne eller på de videregående uddannelser.

Måske forsker du på området, er aktiv i en interesseorganisation eller arbejder med det uddannelsespolitiske på nationalt, regionalt eller kommunalt niveau.

Viden, holdning, handling

Uddannelsesdebatten prioriterer folkeoplysning og fællesskab - og vores formål er, at alle med interesse for uddannelse får muligheden for at hente aktuel viden, komme i dialog med nøgleaktører på uddannelsesområdet og kvalificere egne og andres holdninger.

Uddannelsesdebatten tilbyder derfor:

  • Keynoteoplæg af førende nationale og internationale uddannelsesforskere,
  • Workshops, faciliteret af forskellige interesseorganisationer eller virksomheder
  • En lang række debatter og samtalesaloner, der nuancerer holdning og kvalificerer handling

Vi er det eneste uddannelsesfolkemøde i Danmark - og vi sikrer dialog og debat på tværs af faggrupper. Uddannelsesdebatten er samtidig med til at udvikling det nordvestjyske område, samt skabe opmærksomhed om Skolebyen Nørre Nissum.

Hvem står bag?

Uddannelsesdebatten arrangeres af foreningen "Skolebyen Nørre Nissum" hvis faste medlemmer er:

Medlemmer af Uddannelsesdebattens styregruppe:

  • Lars Borst Hansen, Direktør for Familie og kultur, Lemvig kommune
  • Peter Fogde Mikkelsen, Skole- og rådgivningschef, Holstebro Kommune
  • Elsebeth Jensen, Uddannelseschef for læreruddannelsen, VIA University College
  • Majbritt Breum Nielsen, Uddannelsesleder, VIA Læreruddannelsen i Vestjylland - Nørre Nissum og Holstebro
  • Lene Brinch Knudsen, Udviklingskonsulent, Region Midtjylland

Følgende institutioner indgår som partnere i Uddannelsesdebatten: