Uddannelsesdebattens advisory board

Uddannelsesdebatten har sammensat et bredt advisory board med stærke profiler, der har viden og kompetence i forhold til dannelse og uddannelse, kultur og formidling, event- og konceptudvikling. Medlemmerne inspirerer løbende Uddannelsesdebattens bagland med viden, ideer og netværk og kvalificerer debattens indhold og konceptuelle udvikling.

Advisory boarded samles én gang om året.

Medlemmer