Varieret og motiverende undervisning i udskolingen

Hvorfor er variation i undervisningen vigtig? Og hvordan kan man konkret arbejde med at tilrettelægge en alsidig undervisning, der motiverer og giver mulighed for at lære på forskellige måder? 

Dag

Torsdag

Tid

10.00-10.45

Sted

Flexika

Vært

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Format

Korte oplæg og fælles refleksion og drøftelser

I denne session præsenterer EVA indsigter og hovedpointer fra et større udviklingsprojekt om variation og motivation i undervisning, som EVA’s grundskoleenhed pt. gennemfører på skoler rundt om i landet.

De giver eksempler på konkrete undervisningsforløb, hvor lærerteams har arbejdet bevidst med at gennemføre varieret undervisning. Eksemplerne illustrerer og inspirerer til nogle af de konkrete greb, som lærerne på de pågældende skoler har fået erfaring med i prøvehandlinger i undervisningen.

Gennem denne session bliver der også stillet skarpt på ledelsens rolle som en vigtig aktør, når den varierede undervisning skal udvikles. Ligesom EVA afslutningsvis præsenterer indsigter om elevernes perspektiver på undervisningen.

Som deltager får du løbende mulighed for at reflektere over egne erfaringer og drøfte undersøgelsens resultater med oplægsholderne og andre deltagere i session. Du går hjem med viden om variation og motivation, inspiration til udvikling af undervisningen og konkrete værktøjer der kan understøtte udviklingen.

Oplægget tager blandt andet afsæt i udgivelserne Varieret undervisning i udskolingen og God undervisning set med elevernes øjne.

Hent udgivelserne her:

Sessionen afholdes af Dina Celia Madsen, Områdechef, EVA og Anne Sophie Madsen, Områdechef, EVA. 
Vært: Danmarks Evalueringsinstitut, EVA.