Spor 3: Praktisk faglighed

Går krop og ånd hånd i hånd i det danske uddannelsessystem? Eller skal forklaringen på børn og unges mistrivsel findes i længslen efter en mere praktisk faglighed, hvor der røres og gøres, skabes og handles mere?

Vælg din session - torsdag

Vælg din session - fredag