Hvad kan æstetiske processer i forhold til små børns trivsel

Dag

Torsdag

Tid

13.00-14.00

Sted

Flexika

Vært

LegeKunst

Format

Workshop

Hvad er LegeKunst?

LegeKunst er et landsdækkende løft til 0-6 års-området, der bygger bro og skaber møder mellem børn, dagplejere, pædagoger, dagtilbudsledere, forskere, studerende, undervisere, kunstnere og kulturformidlere. De yngste bringes tættere på kunsten og kulturen og legeKunst forsker i, hvad mødet med kunst, kultur og æstetiske processer betyder for børns leg, dannelse og trivsel

Læs mere om LegeKunst: www.legekunst.nu

Vært: LegeKunst

Se flere sessioner fra Spor 3 her.