Muligheder i mellemrum

Fritidspædagogikken tilbyder øvebaner for demokratisk dannelse i vurderingsfrie mellemrum. Kom og hør om fritidspædagogikkens genfødsel og lyt til praktikernes gode eksempler


Dag

Torsdag

Tid

10.15 - 11.15

Sted

Festsalen

Partner og ansvar

BUPL, Ungdomsringen, Ungdomsskoleforeningen

Format

Oplæg og faglige input

Hvilken betydning har den fritidspædagogiske faglighed for børn og unges hverdags- og ungdomsliv i SFO’er, klubber og ungdomsskoler? Og hvordan kan vurderingsfrie rum i fritiden fungere som øvebane for børn og unges erfaringer med medbestemmelse og demokratisk dannelse? 

Det får du eksempler på i denne session, hvor vi både har inviteret et forskningsperspektiv indenfor og en række inspirerende og stærke eksempler på, hvorfor og hvordan fritidspædagogikken gør en forskel for børn og unges demokratiske dannelse.

Nils Falk Hansen, ph.d.-studerende DPU indleder med et stærkt oplæg med titlen: På vej mod fritidspædagogikkens genfødsel? Kreative eksperimenter og forpligtende fællesskaber som fritidspædagogiske drivkræfter (20-25 min)

Herefter får du tre gode eksempler på fritidspædagogikkens øvebaner fra tre faglige eksperter på området:

1) De unge stemmer i med fødderne og med data – et strategisk blik på unges medbestemmelse og demokratiske dannelse

v/ René Jeppesen, Institutionsleder, Ungdomsgården, Lemvig

Dagligt stemmer unge i med fødderne, når de fravælger en aktivitet, en relation eller klubben i det hele taget. Og derfor skal klubtilbuddet konstant udvikles, tilpasses og afspejle behovet i lokalmiljøet. 

Vi er derfor nødt til at spørge os selv – gør vi det, vi lover, gør vi det godt nok og oplever målgruppen det? 

Vi skal udvikle os med afsæt i de unges stemmer. Både gennem kvalitative data og eksisterende dialoger, der samlet har til formål at øge inddragelsen af de unge i beslutninger.

I Ungdomsgården i Lemvig bruger vi derfor data til at systematisere væsentlige pædagogiske greb, der samtidigt muliggør en platform for deltagelseserfaring i det at give sin stemme til kende.  

 

2) Ungdomskulturhusets arbejde med unges demokratiske selvtillid, ambitioner og skaberkraft

v/Camilla LindumAfdelingsleder, UngAalborgs Ungdomskulturhuse Blok X / Stationen

UngAalborgs Ungdomskulturhuse Blok X / Stationen sætter kunst, teater, musik, medier, gaming, sundhed og demokrati i centrum som det fælles tredje i arbejdet med fællesskaber, læring og trivsel. Ungdomskulturhusene er platforme, hvor unge kan udvikle sig sammen med andre unge med fokus på individet ind i fællesskabet. 

Grundtanken i husene er derfor, at husene er de unges. Det er dem, der er med til at facilitere og skabe indholdet i et ligeværdigt og samskabende samarbejde med ældre unge og voksne som inspiratorer og rollemodeller. Men hvad kræver det af ledere, medarbejdere og de unge selv?

 

 3) SFO som øvebane for demokratisk dannelse

v/ Michael Madsen, SFO-Afdelingsleder hos Skolegades Skole

SFO er noget særligt og kan noget helt særligt. SFO’en er en dannelsesplatform, som børnene står og lære på, før de hopper videre i deres liv.

SFO’en er en øvebane for børnenes demokratiske dannelse. Her får de mulighed for at opøve erfaringer med at  blive hørt, at tage initiativ til aktiviteter, at få medbestemmelse og opleve, at netop deres mening faktisk betyder noget. 

I praksis betyder det, at vi i SFO Månehuset på Skolegades Skole bruger børnemøder som demokratisk øvebane for børnene. 

Det er vigtigt, at vi bliver bedre til at hører børnenes stemme, så deres perspektiv løbende kan indgå som et vigtigt element i vores fritidspædagogiske hverdag. Børnenes mulighed for medbestemmelse og selvbestemmelse viser tydeligt, hvornår aktiviteter og tilbud rammer plet, og hvornår vi pædagoger må justere vores praksis. På vej mod et SFO-børneråd?

Anja Bo afrunder denne session, når hun inviterer Nils Falk Hansen tilbage på scenen og spørger ham, hvad han tager med fra de tre eksempler på fritidspædagogisk arbejde, der rammesætte demokratisk dannelse?

Moderator:  Anja Bo
Målgruppe: Grundskole og fritidspædagogikken