Morgendagens skole – og vejen derhen…

Hvis vi skal understøtte en demokratisk fremtid og realisere skolens formål om åndsfrihed, ligeværd og elevernes deltagelse og medansvar – hvordan skal Morgendagens skole så se ud?

Dag

Fredag

Tid

Kl. 13.15 - 14.15

Sted

Partner og ansvar

Aarhus Universitetsforlag Cecilie Harrits, redaktør

Format

Oplæg og debat

Bæredygtighed, trivsel, demokrati og medborgskab, inklusion og deltagelse er centrale begreber i den offentlige samtale om morgendagens skole.

 • Men hvad har børn egentlig brug for i skolen, hvis de skal dannes og uddannes til den fremtid, der venter dem? 

  Det spørgsmål stiller vi til to skoleforskere, der fra hver deres perspektiv giver et bud på, hvordan vi kan indrette skolen, så den møder både børnenes og verdens behov.

  Louise Klinge, skoleforsker og medlem af Børnerådet indleder med et oplæg, hvor hun kaster lys over børns basale behov i skolen, og hvordan morgendagens skole konkret bør se ud, hvis disse behov skal opfyldes.

  Martin Hauberg-Lund Laugesen, ph.d. og post doc. på SDU fortæller dernæst om bæredygtighedspædagogik og didaktisk fornyelse af skolens fag i lyset af klimakrisen med henblik på samtidig at fremme den grønne omstilling og børnenes trivsel.

  Herefter inviterer vi skolens parter til debat – og lader dem forholde sig til de to forskeres oplæg og til spørgsmålet: Hvordan ser morgendagens skole ud  fra dit perspektiv – og hvordan kommer vi derhen?

  - Regitze Flannov, hovedbestyrelsesmedlem og forperson i undervisningsudvalget, Danmarks Lærerforening
  - Laura Drachmann Poulsen, forperson, Danske Skoleelever 
  - Kristian Dissing, hovedbestyrelsesmedlem i Skolelederforeningen 
  - Rasmus Edelberg, Skole og Forældre
  - Lotte Rod, børne- og undervisningsordfører, Radikale

Moderator: Anja Bo

Målgruppe: Grundskole