Spor 1: (Ud)dannelse til fremtidens demokrati og fællesskaber

Demokrati er ikke en selvfølge - men noget vi må kæmpe for. Hvordan (ud)danner vi til demokratiske fællesskaber? Og kan vi invitere børn og unge indenfor, så de får mere mod på at gøre demokrati?

Vælg din session - torsdag

Vælg din session - fredag