Spor 1: (Ud)dannelse til fremtidens demokrati og fællesskaber

Demokrati er ikke en selvfølge - men noget vi må kæmpe for. Hvordan (ud)danner vi til demokratiske fællesskaber? Og kan vi invitere børn og unge indenfor, så de får mere mod på at gøre demokrati?