Keynote med Jonas Andreasen Lysgaard

Jonas Andreasen Lysgaard er lektor ved DPU , Aarhus Universitet og forsker i spændingsfeltet uddannelse, pædagogik og bæredygtig udvikling. Jonas for nyligt redigeret og udgivet bogen Bæredygtig-hedens pædagogik. Glæd dig til et spændende keynote torsdag d. 30. september 2021, hvor Jonas folder bæredygtighedsbregrebet ud. 

Bæredygtighedens pædagogik

Bæredygtighed og bæredygtig udvikling handler om andet og mere end klima og miljø. Bæredygtig udvikling knytter sig helt fundamentalt til vores hverdagsliv, til politiske beslutningsprocesser – og til måden, vi driver skole på. I sit keynotet stiller Jonas Andreasen Lysgaard spørgsmålene:

  • Hvordan tænker og praktiserer vi skole, pædagogik og (ud)dannelse, når den tunge arv efter sociale, miljømæssige og økonomisk kriser skal løftes?
  • Og hvordan undgår vi, at skolen ikke blot spændes efter bæredygtigheden vogn – men at pædagogik og uddannelse fortsat udgør en ramme for børns udvikling af kritiske kompetencer og dannelse på vej ind i en usikker fremtid? 

Keynotet spejler skolens grundlag og praksis. Det sker ved at pege på den stærke, danske skoletraditions muligheder, men også med en påpegning af, der er behov for at forny den måde aktuelle og kommende bæredygtighedsudfordringer håndteres på i en skolesammenhæng.

Læs mere om bogen her