Det sker torsdag

Torsdag den 26. september 2024 kan du bl.a. opleve følgende på Uddannelsesdebattens faglige folkemøde i Nørre Nissum:

Kvinde og robot

DEBAT: Hvordan kan nye fagplaner bidrage til en bedre folkeskole?

Folkeskolens nuværende læreplaner (Fælles Mål) skal udvikles, slankes og fornyes – og skifter navn til Folkeskolens Fagplaner. En ekspertgruppe skriver anbefalinger til tilrettelæggelsen af fagfornyelsen og den konkrete udvikling af folkeskolens fagplaner, der giver lærere bedre muligheder for at skabe god undervisning i Folkeskolen. 

Vi skal høre seneste nyt fra ekspertgruppen og sammen debattere, om og hvordan de nye fagplaner kan være en vej til en bedre folkeskole i fremtiden. 

SAMTALE: Dannelse, faglighed og teknologi

Hvordan bidrager dannelse, teknologi og læring i egen ret og i samspil til intelligent uddannelse? Og hvilken rolle spiller teknologien i vores læring, dannelse og uddannelse i dag?

Det spørger vi Stefan Hermann, LIFE Fonden, Thore Husfeldt, ITU og Tine Wirenfeldt Jensen, ph.d. i læring om. De jonglerer sammen begreber som faglighed, viden, dannelse, teknologi og læring i deres samtale. I debatten sættes fokus på både frygten for negative konsekvenser af teknologiske fremskridt og fordele ved selv samme i ønsket om at give børn og unge de bedste forudsætninger i livet. 

DEBAT: Hvordan bruger vi intelligent digitale hjælpemidler i undervisning og til eksamen? 

Birgitte Vedersø stod i spidsen for regeringens ekspertgruppe, som i april afleverede deres anbefalinger til, hvordan skoler og institutioner kan håndtere digitale hjælpemidler ved prøverne. I debatten inviterer vi elever, studerende, lærere og undervisere til at give deres bud på, hvordan vi flytter fokus fra snyd til læring – og bruger teknologi intelligent som redskaber i læringsprocesser og i eksamensøjemed. 

SAMTALE: Dobbeltgængere i dagtilbud

Pædagoger anvender data om børn i deres pædagogiske arbejde, og ny forskning fra UC Syd viser, at pædagoger ofte forholder sig mere til data end til det faktiske barn, især når de vurderer barnets sprog, motorik m.v. I en samtale vil vi undersøge, hvordan data kan bruges intelligent i dagtilbud, så barnet og ikke den digitale dobbeltgænger kommer i fokus, når pædagoger bruger data i udviklingsarbejde. 

DEBAT: Sårbare unge i uddannelsessystemet

Hvordan bliver ungdomsuddannelserne bedre til at håndtere mangfoldigheden blandt unge og samtidig sikre høj faglighed og fællesskab?  I denne session dykker vi ned i de udfordringer, sårbare unge står over for i deres uddannelsesforløb. Vi drøfter eksempler på, hvordan man kan skabe et inkluderende læringsmiljø, hvor individuelle behov tilgodeses, og hvor det er muligt at deltage i det faglige og sociale fællesskab, ungdomsuddannelserne sætter rammerne omkring. 

I debatten kan du bl.a. møde Christina Barfoed-Høj, DEA og Henrik Vestergaard Stokholm, Nyborg Gymnasium.

OPLÆG: Tillid, sammenhængskraft og mening i uddannelse

Hvordan bevarer vi evnen til at tænke med kunstig intelligens på sidelinjen? Det undersøger vi sammen med Mie Oehlenschläger, medlem af Etisk Råd, Trivselskommissionen og regeringens ekspertgruppe vedrørende tech-giganter. 

Mie Oehlenschläger slutter torsdagens faglige program med et oplæg om tillid, trivsel, sammenhængskraft og mening i uddannelse og dannelse.