Sæt mistrivsel skakmat: Spilbaseret læring med skoleskak

Kom og oplev hvordan mini-games og spilbaseret læring (playful learning) kan bruges til at spille hjernen stærk og sætte trivsel og mental sundhed på dagsordenen.

Dag

Torsdag

Tid

kl. 13.00 - 13.45

Sted

Loungen i Musik- og kulturhuset

Vært

Unge og undervisere fra Dansk Skoleskak 

Format

Workshop

Flere skoler tænker fremad og indfører frivillige eller obligatoriske timer med skoleskak. Men hvordan fungerer skoleskak og hvorfor øger det ro, koncentration og trivsel? Så kom forbi Dansk Skoleskaks workshop, hvor du også kan møde unge PLAYMASTERS – elever fra 5.-9. klasse – der fx laver co-teaching/frikvartersskak på deres skoler.

Dansk Skoleskak arbejder med mental sundhed i programmet HPS – Hjernen På Skemaet®, som vi udvikler sammen med 40 skoler og Det Obelske Familiefond, hvor målet er at skabe flere mentalt sunde fællesskaber.