Spor 4: Sidesporet

Tag en kollega under armen eller bevæg dig selv ud på Uddannelsesdebattens sidespor. Her udfordrer vi sanserne i æstetiske og kreative rum, der folder trivselsbegrebet ud på andre og alternative måder.

Vælg din session - torsdag

Vælg din session - fredag