Studietrivsel – som en selvfølge i fremtidens bæredygtige uddannelser

Hvordan bliver studietrivsel en integreret og prioriteret del af uddannelsesstrukturen i fremtidens uddannelser - og ikke bare et add-on? Hør de gode eksempler og deltag i debatten

Dag

Fredag

Tid

13.15 - 14.15

Sted

Flexika

Partner og ansvar

 Arkitektskolen Aarhus og Studenterrådgivningen

Format

Vidensoplæg, drøftelser og fælles sparring

Tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet viser, at op mod hver femte studerende på videregående uddannelse – svarende til ca. 50.000 studerende – altid eller ofte har stærke stresssymptomer i deres dagligdag på studiet.

Men det er faktisk muligt at gøre noget ved det!

På tre år har Arkitektskolen Aarhus halveret andelen af studerende, der oplever stress som en daglig eller næsten daglig følgesvend. Samtidig med, at de faglige præstationer er skudt i vejret! 
I denne session får du indblik i, hvad der ligger bag de gode resultater.

Christian Ramsing, administrationschef på Aarhus Arkitektskole og Johann Daustrand, psykolog ved Studenterrådgivningen fortæller om et konkret samarbejde mellem Arkitektskolen Aarhus og Studenterrådgivningen, der netop har ført til bedre studietrivsel.

En af de centrale erfaringer er, at mistrivsel og frafald skal på dagsordenen både hos ledelse, undervisere og studerende – så det ikke alene er trivselsvejledere og den enkelte studerende, der har problemet. Og at både studietrivsel og faglig læring kan styrkes, når det bliver integreret på strukturelt og kulturelt niveau på uddannelsesinstitutionerne. 
 
I denne session vil der også være plads til spørgsmål fra deltagerne og fælles sparring om, hvilke aktive ingredienser der skal i brug i fremtidens bæredygtige uddannelser, hvis vi skal imødekomme trivselsudfordringer på lang sigt. Og håndtere dem her og nu!

Kom og bidrag til den vigtige debat om unges trivsel på videregående uddannelser.

Målgruppe: Ungdomsuddannelse, videregående uddannelse og arbejdsmarked

Oplægsholdere og moderatorer: Administrationschef, Christian Ramsing, fra Aarhus Arkitektskole og psykolog, Johann Daustrand, fra Studenterrådgivningen