Skolestyrken – styrk trivslen, styrk skolen

Skolestyrken er program, som inkluderer hele skolen i det vigtige arbejde med at skabe trivsel og forebygge og håndtere mobning. Kom og oplev et af vores værktøjer i praksis.

Dag

Torsdag

Tid

15.30 - 16.15

Sted

Lovsangssalen

Vært

Skolestyrken (Maryfonden, Børns Vilkår og Red Barnet)

Format

Oplæg og aktiv workshop

Maryfonden, Red Barnet og Børns Vilkår har sammen udviklet Skolestyrken. Programmet samarbejder med skolen om at skabe sammenhæng mellem skolens overordnede strategi og organisering, medarbejdernes kompetencer, elevrådets perspektiv og den daglige pædagogiske praksis. Det overordnede mål er at skabe trygge fællesskaber både i og udenfor undervisningen.

Skolestyrken klæder fagpersonale på med faglig viden om børns fællesskaber, trivsel og indsatser mod mobning. Vi integrerer viden, metoder og konkrete værktøjer til at arbejde mere systematisk med trivsel på skolen.

På workshoppen præsenterer vi Skolestyrkens program, og som deltager får du mulighed for at afprøve en del af Værktøj til trivselsfremme, faciliteret af konsulenter fra Skolestyrken. Værktøj til trivselsfremme rammesætter en proces, hvor fagpersonalet kvalificerer deres professionelle blik på egen praksis, inspireret af aktionslæringsmetoden.

Kom og vær med!

Læs mere om skolestyrken her: www.skolestyrken.dk