Respekt, relationer og tilhør: Perspektiver på elevtrivsel i gymnasieskolen

Hvordan skaber vi læringsmiljøer og fællesskaber i gymnasieskolen, hvor eleverne oplever at høre til og trygt kan udvikle sig? Hvad siger forskningen og gymnasieskolens aktører? Kom og lyt med.

Dag

Fredag

Tid

10.00 - 11.00

Sted

Festsalen

Vært

Uddannelsesdebatten

Format

Forskningsoplæg og debat

Med afsæt i Jens Christian Nielsens, lektor på DPU, kortlægning af og forskning omkring elevtrivsel sætter debatten lys på betydningen af gymnasieskolens organisering af faglige og sociale fællesskaber for elevernes trivsel. 

Fokus i Jens Christian Nielsens oplæg vil være elevernes perspektiver på, hvad trivsel er, hvad der skaber trivsel og klassefællesskab og hvad gymnasieskolen kan gøre for at fremme trivsel, fællesskab og tilhør. I den sammenhæng spiller lærerne en central rolle både gennem deres relationer til eleverne, men også gennem deres undervisningspraksis og rammesætning af læringsmiljø og klassefællesskaber. Det har stor betydning for elevernes trivsel uanset om underviserne arbejder aktivt og eksplicit med det eller ej. Undervisning er ikke en uskyldig praksis. 

Oplægget lægger op til at drøfte og debattere, hvordan gymnasieskolen kan skabe læringsmiljøer og fællesskaber, hvor eleverne oplever at høre til og hvor de trygt kan udvikle sig.

Debatten falder i to runder:

I første runde får gymnasieskolens parter ordet. Du møder:

  • Tomas Kepler, Formand GL
  • Madeleine Steenberg Williams, Forkvinde DGS
  • Kristine Kortnum, Rektor på Rødkilde Gymnasium, Vejle.
  • Sine Christensen, adjunkt og erhvervs- og studievejleder, Kold Tekniske Gymnasium

I anden runde spørger vi tre unge politikere: Hvad er jeres politiske visioner for en gymnasieskole, hvor eleverne trives? Hvilke tiltag skal til? Du møder:

  • Christian Holst Vigilius, Landsformand, Konservativ Ungdom
  • Simon Fendinge Olsen, landsformand,  Liberal Alliances Ungdom
  • Kristine Krogholm Haven, medlem af forretningsudvalget, SF Ungdom. 

Moderator: Andreas Rasch-Christensen, forskningschef, VIA