Løsningsforslag på trivselskrisen

En undersøgelse foretaget af Børns Vilkår for Ungetrivselsrådet peger på massiv mistrivsel på tværs af uddannelsessystemet. Vær med, når de unges egne løsninger præsenteres for ministeren.

Dag

Torsdag

Tid

13.00-14.00

Sted

Lovsangssalen

Vært

Ungetrivselsrådet

Format

Præsentation og debat

I maj foretog Børns Vilkår en undersøgelse for netværket Ungetrivselsrådet, der peger på massive trivselsudfordringer hos de unge. 54 pct. af de unge har fx det sidste halve år følt sig stressede hele tiden eller det meste af tiden og 53 pct. siger, at de kun er gode nok, hvis de får topkarakterer på deres uddannelse.

På baggrund af undersøgelsen afholdte netværket Ungetrivselsrådet en konference for unge, hvor unge selv fik muligheden for at komme med deres bud på løsningsforslag til de store trivselsudfordringer. Disse løsningsforslag er blevet samlet i en håndbog, som du har mulighed for at få tildelt som deltager ved denne session.

Løsningsforslagene er også udgangspunktet for denne session.

Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen deltager og får overleveret de konkrete løsningsforslag, som de unge har udarbejdet:

  • Hvad siger ministeren?
  • Hvor synes ministeren, vi skal hen for at løse de presserende udfordringer?

Vi spørger skarpt, så vi får reelle svar, der kan arbejdes med og handles på!

Kom og deltag i debatten og byd ind med dine erfaringer og viden samt hør hvilke løsningsforslag unge selv er kommet med.

Hvem er Ungetrivselsrådet:

Ungetrivselsrådet er et netværk af 18 civilsamfundsorganisationer, der arbejder med at øge trivslen og modarbejde mistrivsel blandt unge i og omkring uddannelsessystemet.

Læs mere om Ungetrivselsrådet her:

Læs undersøgelsen Ungeanalysen her.

Vært: Ungetrivselsrådet og medlemmer af:

  • Danske Studerendes Fællesråd
  • Sammenslutningen af Unge med Handicap 
  • Organisationen af professionsuddannelsesstuderende