De unge – helt udenfor…

Ny analyse opgør stort mørketal, der dækker over unge udenfor job og uddannelse. Disse unge er i særlig risiko for at ende i mistrivsel med store personlige og økonomiske konsekvenser til følge

Dag

Torsdag

Tid

10.00-10.45

Sted

Lovsangssalen

Vært

Region Midtjylland

Format

Oplæg og debat

I en ny analyse udarbejdet af Marselisborg Consulting i samarbejde med Region Midtjylland opgøres udvikling og tendenser i antallet af unge på offentlig forsørgelse i regionen og de konsekvenser, det har for de unges trivsel og for samfundet.

Analysen danner grundlag for et oplæg, hvor Piet Juul Birch, direktør, Marselisborg Consulting tegner et billede af denne særlige gruppe af unge:

- Hvem og hvor mange unge er hverken i beskæftigelse eller uddannelse – og hvor stort er det såkaldte mørketal?" 

- Hvad kendetegner disse unge – og hvilke arketyper kan analysen tegne?

- Hvilke barrierer og udfordringer står de unge overfor – og hvad er med til at motivere dem?

Piets oplæg lægger op til en paneldebat, hvor fokus er, hvordan vi hjælper disse unge tilbage i uddannelse eller beskæftigelse – og ikke mindst hvordan vi forebygger, at mørketallet stiger yderligere.

Mød panelet:

  • Bent Graversen (V), Formand for Udvalget for Regional Udvikling, Region Midtjylland
  • Kathrine Olldag (R), Mf og beskæftigelsesordfører
  • Per B. Christensen,  Medlem af regeringens Reformkommission og bestyrelsesformand, VIA
  • Katrine Evelyn Jensen, Forbundsformand, DSU

Læs hele analysen her

Moderator: Stina Vrang Elias, Direktor, DEA