Alle taler om LGBT+ elever…

I hver skoleklasse sidder 1-2 LGBT+ elever og deres mistrivsel er alarmerende høj. Hvordan nedbryder vi berøringsangst og skabe mere mangfoldige undervisningsmiljøer for disse unge?

Dag

Fredag

Tid

13.00 - 14.00

Sted

Flexika

Vært

DCUM

Format

Workshop

Alle taler om LGBT+ elever. Men taler vi også om deres trivsel?

Viste du, at der sidder 1-2 LGBT+ elever i hver skoleklasse? Mange af dem har endnu ikke erkendt deres LGBT+ identitet. Og vidste du, at 93% af LGBT+ eleverne oplever homofobiske og transfobiske skældsord i skolen? 

Denne workshop sætter fokus på alarmerende høje mistrivselstal for denne elevgruppe, og hvordan man som lærer, pædagog of skoleledelse kan være med til at nedbryde berøringsangst om emnet, støtte LGBT+ elever og skabe mangfoldige undervisningsmiljøer for alle. 

Vi åbner op for snakken om, hvordan vi kan skabe inkluderende undervisningsmiljøer for LGBT+ elever! Vi sætter tal på mistrivselen, og taler om hvordan vi kan højne trivslen og støtte elever som bryde med normer for køn og seksualitet.

Workshoppen bygger på Dansk center for undervisningsmiljøs (DCUM) arbejde med at skabe trivsel for LGBT+ elever og vil indeholde både oplæg og drøftelser.