Krøllede karriereveje

Hvordan støtter og vejleder vi bedst unge, så de får retning på deres uddannelsesvej? Og hvordan ser det ud, når uddannelsesvejledning åbner krøllede karriereveje frem for at udstikke én retning?


Dag

Torsdag

Tid

10.15-11.15

Sted

Lovsangssalen

Partner og ansvar

Aarhus Universitetsforlag Cecilie Harrits, redaktør

Format

Fagligt oplæg med efterfølgende debat

Unges overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse har politisk fokus og får stor opmærksomhed i disse år. For mange unge opleves uddannelsesvalget komplekst og svært – og der er heller ikke enighed om, hvad målet med vejledningen er. 

Skal unges valg fx udfordres? Skal vi have flere til at vælge erhvervsuddannelser? Skal vi skabe mindre pres på uddannelsesvalget? Og hvordan ser en vejledningsindsats, der formår at vejlede alle elever til en retning og en destination? 

Disse spørgsmål, der bl.a. er inspireret af en EVA-rapport fra 2022, og forsknings- og udviklingsprojektet Udsyn i udskolingen sætter vi fokus på i denne session, der har overskriften Krøllede karriereveje.

Med afsæt i sin bog Karriere holder Rie Thomsen, professor i karrierevejledning, et indledende oplæg om planlagt tilfældighed og fleksible karriereveje, hvor alle sten på en allerede asfalteret karrierevej ikke er fjernet. Vejledningen skal, ifølge Rie Thomsen, i stedet møde de unge og undersøge og udvide deres mulighedsrum, ved at afprøve og eksperimentere. 

Efter oplægget følger en faglig debat, hvor vi har inviteret både de gode eksempler, stærke faglige stemmer og dem det hele handler om – de unge – indenfor.

I panelet kan du møde:

  • Mette Lærke Braüner, Chef for Fritid, Udvikling og Administration, Hjørring Kommune (Ungegarantien) 
  • Caroline Holdflod, Modstrøm, Elevorganisationen for unge på FGU
  • Karina Meinecke, Formand for Danmarks vejlederforening
  • Laura Drachmann Poulsen, Danske Skoleelever

Moderator: Christina Barfoed-Høj, Direktør EVA
Målgruppe: Grundskole og ungdomsuddannelser