En varm tid - i uddanelsessystemet

Vi lever i 'En varm tid'. I et overophedet, følelsesmættet og accelererende samfund, der trækker spor af mistrivsel – også i uddannelsessystemet. Mød Stefan Hermann og andre stemmer i debatten


Dag

Fredag

Tid

13.00-14.00

Sted

Festsalen

Vært

Uddannelsesdebatten

Format

Oplæg og samtale

I dag er vores tid præget af en overophedning - af vores forhold til naturen, til hinanden og til os selv. Covid-19 blev en tiltrængt nedkøling men affødte ifgl. Stefan Hermann også et chok, der flyttede vores opmærksomhed mod beskedenhed, vedholdenhed og selvbegrænsning som gode dyder i liv - og uddannelse.

Hør Stefan Hermann folde sine pointer om overophedning og stress ud i et oplæg, der tager afsæt i hans essay ‘En varm tid’

Efter oplægget inviterer vi Helle Rabøl Hansen, ph.d. og trivselsforsker og Søren Rudbæk Juul, samfundsforsker og lektor på Aalborg Universitet indenfor i samtalen, når vi spørger de tre: 
'Hvordan sikrer vi, at de gode dyder ikke blot glider i baggrunden som magiske trylleord, men fastholdes i forandret adfærd og bedre trivsel i uddannelsessystemet...?'

Moderator: Anja Bo