Spor 1: Motivation og trivsel

Hvad motiverer børn og unge? Hvad driver deres lyst til at lære – og hvad står i vejen, når målet er opvoksende generationer, der trives og udvikler sig i dagtilbud, skole og uddannelsestilbud?

Vælg din session - torsdag

Vælg din session - fredag