Hvordan får alle unge demokratisk dannelse?

Unges demokratiske selvtillid er lav, og særligt på erhvervsuddannelserne mangler de unge troen på, at de kan gøre demokrati. Hænger forskellen sammen med måden ungdomsuddannelserne møder dem på?

Dag

Fredag

Tid

10.15 - 11.15

Sted

Festsalen

Partner og ansvar

EVA

Format

Fagligt oplæg og debat

EVAs Chrisitna Barfod-Høj byder velkommen til denne session og inviterer indenfor til en vigtig debat om demokratisk ulighed blandt unge på forskellige ungdomsuddannelser.

Forskningen viser nemlig et gab mellem unges viden om demokrati og deres tro at de kan gøre en forskel og handle demokratisk. Et nyt forskningsprojekt peger dertil på, at særligt de unge på erhvervsuddannelserne har lav demokratisk selvtillid og at unges muligheder for og overskud til at ’gøre’ demokrati og udviser demokratisk selvtillid i høj grad hænger sammen med deres socioøkonomiske baggrund og livssituation.

Vi spørger en række forskere og de unge selv, om uligheden hænger sammen med måden, vi arbejder med de uges demokratiske dannelse på alt efter, hvilken ungdomsuddannelse de går på. Eller om svaret på uligheden i unges demokratiske dannelse skal findes andre steder.

Jonas Liberkind, lektor på DPU og forsker i unges samfundsdeltagelse, gør os indledningsvist klogere med et oplæg om ’Demokratisk ulighed blandt unge’.

Herefter spørger vi et videnspanel, hvordan og gennem hvilke indsatser den demokratiske ulighed kan udlignes på tværs af ungdomsuddannelserne.

I panelet sidder:

  • Christine Ravn Lund, Forkvinde, Dansk Ungdoms Fællesråd
  • Henriette Duch, ph.d. og lektor, VIA Efter- og videreuddannelse 
  • Kristian Quistgaard Steensen, seniorkonsulent, EVA 

Og sidst i debatten inviterer vi et stærkt panel af unge på scenen og spørger dem: Hvordan de oplever den demokratiske ulighed og hvilke refleksioner, de har ovenpå debatten.

I panelet sidder:

  • Julie Kølskov Madsen, formand, EEO
  • Lucas Westphal, formand LH 
  • Asger Kjær Sørensen, forperson, DGS
  • Christoffer Larsen, Modstrøms Ungeråd

Moderator: Anja Bo

Målgruppe: Ungdomsuddannelser