FREDAG Bæredygtig udvikling i ungdoms - og videregående uddannelser

1. oktober 2021 satte vi fokus på #læredygtighed i ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Genbesøg programmet - og tjek de centrale stemmer fra dagen. Du kan også gense keynotes og debatter ved at klikke ind i menuen under 'Gense'

9.00 - 11.00 Formiddagens program

09.00 - 09.30

Velkomst og morgensang  

Højskoleforstander Jesper Vinter, Seniorhøjskolen Nørre Nissum, synges salen i gang, inden regionsrådsformand Anders kühnau (S) og Alma Tynell, formand for Danske Gymnasieelever byder velkommen og slår dagens bæredygtighedsdilemmaer an.

09.30 - 10.15

Keynote En bæredygtig stat er svaret?

Anders Blok, sociolog og lektor, Københavns Universitet 

Der er behov for en omfattende kollektiv omstillingsproces, der griber ind i stat, marked, civilsamfund - og uddannelse. En bæredygtig omstillingen, der i sidste ende munde ud i en helt ny statsform. Den bæredygtige stat.

Hør Anders Blok udfolde argumenter og eksempler med afsæt i bogen Den bæredygtige stat, som han har skrevet i samarbejde med Rasmus Willig.

 

10.15 - 10.45

Debat En bæredygtige fremtid - hvordan (ud)danner vi til den?

 • Anders Blok, sociolog og lektor, Københavns Universitet

 • Mads Tudvad, Den grønne studenterbevægelse og talsperson for Uddannelser til Fremtiden

 • Jens Joel, undervisningsordfører, S

10.45 - 11.00

Formiddagspause

Hent en kop kaffe og find din workshop

  

11.00 - 12.30 Vælg din workshop

 • Titel Hvad står i vejen for øget og mere bæredygtig social mobilitet i det danske uddannelsessystem?
  Indhold

  Kom til workshop med Region Midtjylland og Tænketanken DEA, hvor vi stiller skarpt på gruppen af unge, der ikke får en uddannelse og står uden for arbejdsmarkedet. Først får vi problemstillingen udfoldet af Jørgen Søndergaard, medlem af Kommissionen for 2. generationsreformer.

  Herefter har vi inviteret  et panel af uddannelsespersoner til at give deres bud på, hvilke løsninger vi kan og skal gribe fat i. I panelet sidder:

  • Jens Joel, undervisningsordfører for Socialdemokratiet
  • Søren Poul Nielsen, vicedirektør på Hotel- og restaurantskolen
  • Tobias Høygaard Lindeberg, udviklingschef, Tænketanken DEA

  Panelet vil debattere og drøfte løsningsforslag på spørgsmålene:

  • Hvordan kan vi nedbringe antallet af unge, der kommer til at stå uden uddannelse og hjælpe dem til at blive læredygtige?
  • Hvordan sikrer vi, at de unge får udlevet deres potentialer? 
  • Hvordan skaber vi rammer for de unge, som sikrer at den enkelte motiveres og fastholdes?
  • Hvad kan vi tilbyde de skoletrætte elever – som alternativ til et uddannelsespålæg?

  Workshoppen afsluttes med en åben debat med deltagerne.

  Kom og deltag i en vigtig og spændende drøftelse.  

  Tid og lokale

  Kl. 11.00-12.30 i lokale: Flexica

  Workshopejer

  Tænketanken DEA og Region Midtjylland

  Moderator: Lisbeth Katborg Bjerre, Chef for Kommunikation, studieliv og internationalisering, VIA

 • Titel Hvor grønt skal skemaet på universiteterne være?
  Indhold  Nogle siger, at uddannelse og forskning af høj kvalitet er afgørende for, at vi som samfund kommer til at lykkes med den grønne omstilling. Andre siger bæredygtig-hed: hvad har det med universiteterne at gøre? 

  Spørgsmålet er derfor:  Hvor grønt skal skemaet være – og hvorfor?

  Det er temaet på denne workshop, hvor vi skal udfordre hinanden gennem oplæg og diskussioner.

  I panelet sidder repræsentanter Studenterrådet på AU, Konservative studerende og Frit Forum, mens lektor Jonas Lysgaard fra Aarhus Universitet indledningsvist sætter scenen. Det sker gennem en overflyvning af det nationale og internationale landskab, hvor han giver os et overblik over, hvorledes det står til med den grønne dannelse og bæredygtigheden på universiteterne – og hvorledes der arbejdes med det.

  I får som deltagere på workshoppen rig mulighed for undervejs at bidrage til og beri-ge drøftelsen gennem inddragelse undervejs.
  Tid og lokale

  Kl. 11.00-12.30 i lokale Studiegaarden S10 og S11

  Workshopejer

   Aarhus Universitet

   

 • Titel Orker vi snart mere snak om bæredygtighed? 
  Indhold

  Højskolerne har i uddannelses-Danmark taget pladsen som det levende eksperimentarium, hvor man som frie fugle og uden eksamenskrav og pensum, kan undersøge mulighederne for at implementere bæredygtig dannelse. Her kan man eksperimentere, diskutere og lege med alt fra perma-kultur, over re-design til aktivisme, og efterleve samfundsbehovet for bæredygtig dannelse og en tydelig grøn omstilling. På højskolerne tager man teorien med ud af undervisningslokalet og omsætter snakken til praksis; Frustrationer bliver til ambitioner og holdning bliver til handling.

  Kom og hør, hvordan højskolerne arbejder med bæredygtighed i praksis – både som selvstændige fag og aktiviteter og som en integreret del af den almindelige højskolehverdag.
  Og vær med til – sammen med både praktikere og forskere - at drøfte muligheder og potentialer, men også de pædagogiske dilemmaer og problemstillinger, der følger med, når højskolerne ønsker at bidrage aktivt til en mere bæredygtig verden.
   
  Til at tage denne snak har vi inviteret:

  • Jeppe Læssøe: Professor Emeritus v/ DPU og forsker i bl.a. Mijøpædagogik
  • Lone Belling: Indehaver af Liv og Lederskab & forfatter: Bæredygtighed, fra moralsk pegefinger til etisk kompas
  • Jeppe Graugaard: Underviser på Ry Højskole, forfatter: Kloden Kalder
  • Jesper Saxgren: Tidl. forstander og underviser på flere højskoler. 

  Moderator: Johannes Schønau: Bæredygtighedskonsulent for Højskoleforeningen og højskolelærer

  Tid og lokale Kl. 11.00-12.30 i Højskoleteltet
  Workshopejer

  FFD, Foreningen folkehøjskoler i Danmark 

   

 • Titel Erhvervsuddannelser med bæredygtig profil - hvorfor nu det?
  Indhold

  Fem midtjyske erhvervsskoler samarbejder om at skabe en bæredygtig profil på deres uddannelser. Gennem udvikling og afprøvning af faglige forløb med fokus på bæredygtighed - og via en målrettet kompetenceudvikling af lærere - er de kommet rigtig langt.

  Deltag i workshoppen og hør forskellige vinkler og svar på, hvorfor det er vigtigt at arbejde med bæredygtige profiler på tværs af uddannelserne og hvordan det kan gøres. Spørg ind til VIA’s kompetenceudviklingsforløb – mød elever og lærere, som har være en del af projektet og gerne svarer på spørgsmål om deres arbejde.
  På workshoppen kan du smage udvalgte prøver på mad produceret af elever fra UCH og rundt omkring på uddannelsesdebattens område kan du se (og sanse) ’sansehuse’, som elever fra Skive College bygger. Alt sammen relateret til forløb undervisere fra de 2 skoler har udviklet i projektet.

  I workshoppen møder du repræsentanter fra VIA Efter- og videreuddannelse & de deltagende skoler. 

  Projektet er gennemført med støtte fra Region Midtjylland og Regionsrådets Uddannelsespulje og workshoppen faciliteres af Birgitte Helbæk Marcussen, Lektor i VIA, PCFU og Astrid Mulvad, Projektleder og Uddannelsesleder på Skive College.

  Tid og lokale Kl. 11.00-12.30 i lokale: Sløjd

  Workshopejer

  Workshopejer – VIA University College PCFU

 • Titel Teknologipagten – grøn, bæredygtig omstilling og STEM
  Indhold

  Flere og flere unge interesserer sig for den grønne omstilling og for grønne og bæredygtige løsninger. Samtidig står det klart, at Danmark kommer til at mangle arbejdskraft med såvel grønne kompetencer som kompetencer indenfor STEM området.

  Men spørgsmålet er: Hvordan kobler vi de unges engagement i forhold til den grønne dagsorden med de mange relevante uddannelser, det allerede er muligt at vælge?  Og hvordan får de unge øje på, at grønne STEM kompetencer matcher de behov og spændende muligheder, som findes i virksomheder og samfundet i øvrigt. 

  På workshoppen er der fokus på koblinger mellem den grønne omstilling og STEM uddannelserne? Vi spørger bl.a. ’hvilke konkrete initiativer bør vi sætte i gang’ og ’hvordan får vi etableret dialog mellem partnere om forventninger til fælles indsatser’.

  Kom og bidrag til workshoppens drøftelser

  Paneldeltagere:

  • Christine Antorini, direktør LIFE Læringscenter, fhv. Børne- og Undervisningsminister
  • Nanna Seidelin, direktør for UddannelsesCenter Holstebro
  • Ghita Wolf Andreassen, direktør, Engineer the future
  • Jørgen Nørby (V), Regionsrådsmedlem, formand for Udvalget for Regional Udvikling
  Tid og lokale

  Kl. 11.00-12.30 i lokale Gymnastiksal 1

  Workshopejer

   Region Midtjylland

   

 • Titel Bæredygtig ledelse - hvad handler det om?
  Indhold

  Bæredygtig ledelse, livgivende ledelse, regenerativ ledelse – begreberne fylder overskrifter i aviser, på uddannelser og på bestyrelsesdagsordener anno 2021. Men hvad forstår vi egentlig ved fænomenet ”bæredygtig ledelse”? Er det noget andet end almindelig ”god ledelse”? 
   
  På workshoppen præsenterer lektor Malene Bødker Leerberg og adjunkt Elsemarie Kappel Petersen indledningsvist forskellige konkrete bud på, hvad bæredygtig ledelse kan være. Efterfølgende faciliterer de to en dialog blandt deltagerne om, hvad de forstår ved bæredygtig ledelse - og hvorfor de præsenterede eksempler kan forstås som særlig bæredygtige.

  Workshoppen afsluttes med et fælles blik på fænomenet ”indre bæredygtighed i det personlige lederskab” og deltagerne inviteres med ind i en kort øvelse for at blive klogere på deres egen indre bæredygtighed. 

   

  Tid og lokale

  Kl. 11.00-12.30 i UNESCO-teltet

  Workshopejer

   VIA Efter- videreuddannelse, Ledelse og vækst

  Workshoppen faciliteres af Malene Bødker Leerberg, lektor og Elsemarie Kappel Petersen, adjunkt - begge VIAs Efter- og videreuddannelse, Ledelse og Vækst

 • Titel

  Er gymnasierne klar til bæredygtige studierejser

  Indhold

  Er gymnasierne klar til bæredygtige studierejser? Det spørgsmål stiller vi i denne workshop.

  Vi kender alle hættetrøjen med rygmærket 3.z i Firenze fulgt af hele klassens navne. Studieturen er nemlig en milepæl i gymnasielivet, som skaber sammenhold og faglige oplevelser. Men studieturen er også lidt af en CO2-sviner.

  Spørgsmålet er, hvordan gymnasielærere og elever kan flyve ukritisk rundt til alle mulige lande og så samtidig undervise eleverne om de alvorlige klimaforandringer. Det er et dilemma.

  I workshoppen inviterer GL til en diskussion om, hvor langt vi vil gå for at handle grønt. Hvad er de vigtige hensyn, når gymnasiet skal være bæredygtigt?

  Tid og lokale Kl. 11.00-12.30 i lokale: Den gule G10 og G11

  Workshopejer


  GL (Gymnasielærerforeningen)

12.30 - 13.30 Frokost

Køb mad i Streetfood-området på Festivalpladsen - hvis ikke du på forhånd har købt en forplejningsbillet. Du kan betale med Mobilepay.

Besøg UNESCO-teltet eller LIFEs mobile laboratorium på Festivalpladsen. Eller kig forbi vores bog- og vidensmarkedet i pausen. Se hvem du kan møde her

 

 

13.30 - 14.15 Vælg din videns- og samtalesalon

 • Titel Bæredygtig dannelse - hvad mener vi egentlig?
  Indhold og deltagere

  I denne salon inviterer vi dig med til en langbordssamtale. 

  Langbordssamtalen er et uformelt format for en seriøs samtale, der skaber rum for dialog og mindske afstanden mellem eksperter og ikke-eksperter.

  I denne samtale beder vi en række inspirerende forskere og uddannelses-interesserede om at folde begrebet bæredygtig dannelse ud. Fælles for dem er en dybdegående viden om emnet og en nørdet interesse for at udforske dets filosifiske krinkelkroge. 

  Der er plads til at fordybe sig i samtalen, som du også selv kan vælge at deltage aktivt i. Du kan også blot lytte med- og blive klogere.

  Vi har også inviteret følgende 

  • Jesper Garsdal, ph.d., Docent i VIA Forskningscenter for innovation og entreprenørskab
  • Anders Blok, sociolog og lektor, Københavns Universitet
  • Morten Hauge Nielsen, Lektor VIA Pædagoguddannelsen
  • Nanna Jordt Jørgensen, Lektor, ph.d. Københavns Professionshøjskole
  • Jeppe Læssøe, ph.d., Professor emeritus, DPU
  • Dorte Ruge, ph.d., lektor UCL og seniorforsker, Center for Anvendt Skoleforskning

  Rammer for langbordssamtalen:
  En vært indleder langbordssamtalen med et rammesættende spørgsmål - og opridser samtidig grundreglerne: 

  - Nye deltagere kan bidrage til samtalen. De sætter sig blot ved ledige pladser om bordet
  - Der må gerne blive stille – måske har vi brug for at tænke os om.
  - Der må gerne grines – men ikke latterliggøres
  - Samtalen modereres ikke, men værten kan træde til efter behov.
  - Samtalen slutter efter 40 minutter

  Vel mødt!

  Tid og lokale Kl. 13.30 - 14.15 i lokale: Flexica
  Moderator/vært for samtalen

   Jeanette Svendsen, Chefkonsulent, VIA og projektleder på Uddannelsesdebatten

   

 • Titel Hvad gør bæredygtighedsdagsordnen ved os?
  Indhold og deltagere

  Klimaangst, skolestrejke, kødfri mandag - og færre flyrejse sydpå.

  Bæredygtighedsdagsordenen påvirker os og ændrer vores adfærd på en lang række områder. Mød tre eksperter, der med hver sit perspektiv forklarer hvorfor og hvordan.

  • Steen Møller, husbygger, foredragsholder og medstifter af økofællesskabet Friland: 'Hands-on’ – bæredygtighed i virkeligheden
  • Elsemarie Kappel Petersen, cand. psyk. og adjunkt, VIA Ledelse og vælst: Bæredygtig ledelse
  • Lone Belling, forfatter og ledelses- og organisationskonsulent, indehaver af Liv og Lederskab: Bæredygtig dannelse
  Tid og lokale Kl. 13.30 - 14.15 i lokale Festsalen
  Moderator  Anja Bo, journalist
 • Titel Dimittender med bæredygtig profil til erhvervslivet - nu! 
  Indhold og deltagere

  På professionsuddannelserne er vi meget optaget af at uddanne og danne de studerende til en bæredygtig fremtid. Vi gennemfører kompetenceudvikling af underviserne og udvikler nye undervisningsforløb til de studerende for at understøtte, at de får de rette bæredygtighedskompetencer. 

  Men spørgsmålet er, om vi har afstemt med erhvervslivet, hvad det egentlig er for kompetencer, der efterspørges og som forskellige brancher akut står og mangler. Uddanner vi de studerende på den ’rigtige måde’? Og er de kandidater, vi sender ud i verden, overhovedet i stand til at hjælpe vidt forskellige brancher med omstilling til bæredygtig udvikling eller cirkulær økonomi? 

  Debatten undersøger, om der er et ’missing link’ mellem uddannelsernes måde at forstå og uddanne til bæredygtighed på - og de forventninger, som virksomhederne har til kandidaternes viden og kunnen? Og i debatten stiller vi også spørgsmålet: Hvordan kan vi mødes på tværs og finde ud af, hvad det er for behov der tegner sig – og hvordan samarbejder vi om at uddanne de bedste dimittender med en stærk bæredygtig profil?

  I panelet er:

  • Frank Engelbrecht, projektleder hos Lifestyle & Design Cluster og ekspert i cirkulær økonomi
  • Thomas Østergaard, lektor og Phd.-stipendiat, VIA Design og Business
  • Rikke Blæsild, designchef fra JYSK
  • Christoffer Kronborg, studerende VIA Fashion Design
  • Ida Heick, studerende, VIA Fashion Design

  Kom og deltag i debatten

  Tid og lokale Kl. 13.30 - 14.15 i UNESCO-teltet
  Moderator Kirsten Suhr Bundgaard, Professionshøjskoledirektør, VIA
 • Titel Er det ikke bare noget de siger - unge, identitet og bæredygtig udvikling
  Indhold og deltagere

  Er det blot en cool identitetsmarkør, når de unge går i genbrugstøj, vælger kødet fra i madpakken og følger de klimahellige på Instagram? Eller er ønsket om at leve og handle mere bæredygtigt anderledes motiveret?
   
  I denne samtale spørger vi deltagerne, hvad der motiverer de unge frem mod en mere bæredygtig fremtid. Stærke STEM-kompetencer, særlige linjer med klima- og bæredygtighed på skoleskemaet på ungdomsuddannelserne - et grønt og involverende studiemiljø - eller noget helt fjerde…

  Mød:

  • Noemi Katznelson, professor i CeFu, Ungdoms- og uddannelsesforskning
  • Bo Larsen, rektor, Lemvig Gymnasium
  • Alma Tynell, Danske gymnasieelevers sammenslutning
  • Christine Antorini, Direktør LIFE
  • Hans Chr. Jeppsen, direktør EUC Nordvest og bestyrelsesmedlem i Danske Erhvervsskoler- og gymnasier.
  Tid og lokale Kl. 13.30 - 14.15 i lokale: Gymnastiksal 2
  Moderator               Andreas Rasch-Christensen, forskningschef, VIA

   

 • Titel Balance i uddannelses-Danmark?
  Indhold og deltagere

  Uddannelser i hele Danmark er en både sympatisk og rigtig tanke. Selvfølgelig skal man kunne uddanne sig, uden at man er tvunget til at pendle langt eller flytte efter det.

  Men hvad er fakta og hvad er følelser, når det handler om udflytning af uddannelser til de mindre uddannelsesbyer? Og hvad er konsekvenserne? Vi tager debatten.

  Deltagere i panelet.

  • Harald Mikkelsen, rektor, VIA 
  • Berit Eika, prorektor, Aarhus Universitet
  • Solbritt Borrs, næstforkvinde i Studenterforum UC og studerende på UC Syd
  • Tobias Høygaard Lindeberg, udviklingschef, DEA
  • Steffen Damgaard, formand, Landdistrikternes Fællesråd
  Tid og lokale Kl. 13.30 - 14.15 i lokale: Folketeltet
  Moderator David Erichsen, erichsencom

   

 • Titel De unges krav til fremtidens bæredygtige uddannelser
  Indhold og deltagere

  'Vi kræver, at vores uddannelser tager klimakrisen alvorligt, sætter bæredygtig udvikling i centrum og tager del i den grønne omstilling'. Det var budskabet i kampagen 'Uddannelse For Fremtiden', som 12 elev- og studenterorganisationer satte i søen i foråret 2021. Tilsammen repræsenterer initiativet mere end 1 million elever og studerende i Danmark - og initiativet resulterede i et samråd med de ansvarlige ministre.

  'Uddannelser For Fremtiden' fremsætter fire krav til politikerne og de ansvarlige for udvikling af deres skoler og uddannelser:

  • Klima i undervisningen

  • Bæredygtighed som formål

  • Grøn drift

  • Aktiv deltagelse i omstillingen

  Men er det realistiske krav? Og hvordan indfrier vi dem - sammen? Det spørger vi de inviterede debattører om:

  • Mads Tudvad, talsperson for 'Uddannelser For Fremtiden'
  • Gitte Sommer Harrits, prorektor, VIA
  • Anders Frikke, næstformand for GL 
  • Jens Joel, undervisningsordfører, (S)
  Tid og lokale Kl. 13.30 - 14.15 i lokale: Højskoleteltet
  Moderator              

   Lene Christensen, journalist Regions Midtjylland

14.15 – 14.30 Eftermiddagspause

Hent en kop kaffe og besøg vores bog- og vidensmarked  

 

14.30 - 15.30 Eftermiddagens program

14.30 - 15.15

Keynote-interview: Uddannelse og handlekraft - veje til et mere bæredygtigt samfund

Dokumentarist  Phie Ambo og tegner, filminstruktør og forfatter Anders Morgenthaler i samtale faciliteret af Anja Bo. Det handler om klima-filmen 70/30, om at starte en grøn friskole - og om at tro på, at uddannelse og handlekraft er vejen til et mere bæredygtigt samfund.

15.15 - 15.30

Tak for i år - vi ses i 2022

Brian Hoff Larsen, formand for Skolebyen Nørre Nissum takker af for i år.