Ungdomssporet - Uddannelsesdebattens debatspor for unge

Ungdomssporet henvender sig til elever på henholdsvis efterskoler og ungdomsuddannelser - og tilbyder workshop, oplæg og debatter, om bæredygtig udvikling. Ungdomssporet har fokus på de unges demokratisk deltagelse og engagement i den aktuelle politiske dagsordner om bæredygtig udvikling og uddannelse

 

Klima, grøn energi og mere bæredygtige forbrugsmønstre fylder i de unges hverdag.
Uddannellsesdebatten inviterer Nørre Nissum Efterskoler og Akademiet for Samfundsengagerede Unge (ASU) til at skabe rammerne om to dage intense og inspirerende dage med fokus på klima og bæredygtighed.
Der er gang i fællesskaber og debat i Uddannelsesdebattens baghave på Nørre Nissum Efterskole både torsdag og fredag.

Torsdag - Ungdomsspor for efterskoleelever

Nørre Nissum Efterskoles Klimalinje inviterer til en dag i bæredygtighedens tegn under temaet “Fremtidens Efterskole”. 

Elever fra efterskoler mødes over fælles interesse for klimaet og bæredygtigheden til en aktiv dag med fordybelse, debat og vidensdeling. 

  • 9-10:00 Velkommen + oplæg ved Esther Kjeldahl
  • 10-11:00 Fremtidens efterskole workshop ved Esther
  • 11-11:30 Lyn-challenge
  • 12-13:00 Opråb på VIA 
  • 13:30-15:00 Workshops på NNE
  • 15:00 Farvel 

Mulighed for filmvisning af filmen 70/30 i Lemvig biograf om aftenen.

Fredag - Ungdomsspor for ungdomsuddannelserne

Hf i Nørre Nissum inviterer i samarbejde med ASU fredag d. 1. oktober til en dag med vidensoplæg og debat om klima og bæredygitghed i uddannelse og fremtid.

Målet er, at unge på forskellige ungdomsuddannelser mødes og mærker, hvad den demokrtiske samtale om et dilemmafyldte og komplekse problemer kan føre til. Elever og lærere på ungdomsuddannelser er velkomne, men det kræver tilmelding.

  • 9.00-11.00: Keynote med Rasmus Willig med overskriften 'Den bæredygtige stat' - og debat i Festsalen på Hf og Læreruddannelsen, Nørre Nissum
  • 11.00-14.00: Workshop på Nørre Nissum Efterskole faciliteret af Akademiet for Samfundsengagerede Unge
  • 14.30-15.30: Samtale på scenen i Festsalen, hvor journalist Anja Bo interviewer dokumentarisk Phie Ambro og forffatter og tegner Anders Morgentahler.

 

Kontakt projektleder Jeanette Svendsen for mere info: jeanette@uddannelsesdebatten.dk