Det sker fredag 

Fredag den 27. september 2024 kan du bl.a. opleve følgende på Uddannelsesdebattens faglige folkemøde i Nørre Nissum:

Computer og dreng

DEBAT: Fonde, forskning og faglighed 

Er det et demokratisk problem, at fondene sætter rammer for dannelsesidealer, faglighed, pædagogik m.v., når de støtter projekter i uddannelsessektoren? Eller er det faktisk nødvendigt for at finansiere udviklings- og forskningsaktiviteter, der bevarer et højt fagligt niveau i vores uddannelser? Kommer fokus i forskning og uddannelse til at rette sig efter virksomhedernes snarere end samfundets interesser, eller er disse sammenfaldende? Lyt med, når Stefan Hermann, Life Fonden, Berith Bjørnholm, Novo Nordisk og Alexander von Oettingen, UC Syd sammen forsøger at finde svar på de mange spørgsmål vedrørende fonde, forskning og faglighed.

SAMTALE: Hvor blev pædagogikken af?

Vi taler om læringsmål, kompetencer og udviklingsplaner i uddannelsessystemet. Men har vi glemt pædagogikken? Der er lagt op til en livlig debat, hvor vi kommer omkring pædagogikkens rolle i uddannelse og dannelse gennem tiden og behovet for pædagogisk funderet undervisning, der støtter læring og udvikling blandt børn og unge.

Mød Stina Vrang Elias, DEA, Jens Erik Kristensen, DPU og Helle Bjerg, Skolen på Grundtvigsvej i en samtale om, hvorfor det er intelligent at slå et slag for pædagogikken i uddannelse og dannelse. 

DEBAT: Dannelse i folkeoplysende fællesskaber

Folkeoplysningens pædagogiske tilgang er et eksperimentarium af metoder til at udvikle og forholde sig kritisk til den fremtid, vi uddanner os til. Den eksperimenter-ende tilgang er ikke altid nem og lineær og er ofte forbundet med besvær og sågar uenighed. Og netop der, i det besværlige eksperiment, opstår små frø af erfaringer og udviklingsinitiativer. 
Men hvordan gør folkeoplysningen det? Og kan inspiration fra folkeoplysningen bringes intelligent ind i formel uddannelse? Videncenter for Folkeoplysning inviterer Steen Nepper Larsen, DPU til en debat om folkeoplysningens særlige pædagog-iske/didaktiske tilgange til (ud)dannelse.

DEBAT: Hvordan højner vi den faglige trivsel blandt unge?

I overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse oplever unge, at den faglige trivsel falder, viser undersøgelser, som Center for Gymnasie- og Erhvervsuddannelsesforskning har lavet i samarbejde med forlaget Praxis. Deltagerne i debatten vil drøfte strategier til at løfte den faglige trivsel og udvikling.

I debatten kan du bl.a. møde professor Ane Qvortrup og lektor Eva Lykkegaard fra Center for Gymnasie- og Erhvervsuddannelsesforskning og administrerende direktør i Praxis, Thomas Skytte.

OPLÆG: Argumenter for mennesker

Hvad bliver menneskets rolle i en fremtid domineret af maskiner? Bliver vi erstattet af teknologien, og hvordan vil kunstig intelligens påvirke relationer, tillid og viden? Kan vi udvikle og fastholde menneskelige kvaliteter gennem intelligent uddannelse og dannelse, som måske kan sikre vores art en plads i fremtiden? 

Spørgsmålene er mange, når det gælder forholdet mellem mennesker og teknologi, og derfor har vi inviteret forfatter, fremtidsanalytiker og ekspert Christiane Vejlø til at svare på, hvordan filosofi, forskning, følelser og fællesskab skaber masser af argumenter for mennesker.