Fredag

Se programmet her.

9.00-10.00

Uddannelsesdebattens - fælles start på dagen

 • Velkomst og morgensang 
  Klaus Flæng, formand for Børne- og Familieudvalget, Holstebro Kommune byder velkommen til Uddannelsesdebattens anden dag.
 • Jesper Vinther, højskoleforstander, Seniorhøjskolen i Nørre Nissum, introducerer dagens sang og synger for.
 • Keynote
  Vincent Hendricks, professor i formel filosofi v/ Københavns Universitet og leder af Center for Information og Boblestudier: Viden er ikke et meme... Hvilke kompetencer kalder fremtiden på.
 • Præsentation af sessions på Uddannelsesdebattens fire temaspor og status på Ungdomssporet arbejde
   

10.00-10.15

Pause og sporskift


10.15-11.15  

1. runde session

Vælg dit spor og gå til den session, der matcher dine interesser eller vækker din nysgerrighed.

På sporene kan du bl.a. møde: Jonas Lieberkind, Lotte Rod, Hanne Roed, Astrid Carøe og Christina Holm Poulsen


11.30-12.15

Kampen om fremtidens uddannelser – TALK med Anja Bo og gæster

Anja Bo inviterer gæster på scenen og taler med dem om, hvordan fremtidens uddannelser ser ud, når afsættet er den viden og alle de input, vi har set, hørt og oplevet?

Hvem skal vi lytte til, hvilken vej skal vi gå – og har vi modet til at bruge vores forestillingsevne og tænke virkelig stort? Det spørger hun gæsterne Andreas Rasch-Christensen, skoleforsker og forskningschef i VIA og medlem af Trivselskommissionen, Hanne Leth Andersen, rektor RUC og medieekspert Camilla Mehlsen om.


12.15-13.15   

Frokost og sideevents


13.15-14.15

 

 

 

2. runde session

Vælg dit spor og gå til den session, der matcher dine interesser eller vækker din nysgerrighed. På sporene kan du bl.a. møde Louise Klinge, Regitze Flannov, Laura Drachmann Poulsen og Lotte Langkilde.

 14.15-14.30

Kaffe og sporskifte

 
14.30-15.15
 

Afslutningsdebat: Vi høster fra Uddannelsesdebatten 2023

Vi byder politikerne og dagens sporværter velkommen på scenen – klar til at tage imod tre unge fra Ungdomssporet.

De tre unge præsenterer - med talen som kraftfuldt medium - deres visioner og drømme for fremtidens uddannelsessystem.

Herefter debat:

 • Hvad er politikernes svar på de unges visioner og drømme? Hvad vil de gøre for at indfri dem?
 • Har sporværterne pointer fra dagens debatter på de tre temaspor, der supplerer eller udfordrer de unges budskaber?
 • Hvordan ser fremtidens uddannelsessystem i det hele taget ud på bagsiden af Uddannelsesdebatten 2023 – hvad tager vi med os hjem og hvilke nye spørgsmål rejser det?

Mød de politiske ordførere:

- Sandra Elisabeth Skalvig, Uddannelses- og forskningsordfører, Liberal Alliance

- Astrid Carøe, Ungdomsuddannelsesordfører, SF

- Sofie Lippert, Uddannelses- og forskningsordfører, SF

- Karin Liltorp, Uddannelses- og forskningsordfører, Moderaterne

- Lotte Rod, Børne- og undervisningsordfører, Radikale

- Anne Hegelund, børne- og undervisningsordfører, Enhedslisten

 

Tak for i år v/ Majbritt Breum Nielsen, Skolebyen formand