Fredag

Se hvad der er på programmet på Uddannelsesdebatten fredag. 

spor4-sidesporet
9.00-9.45

Uddannelsesdebattens - fælles start på dagen

 • Velkommen (tilbage) og fælles morgensang

 • Perspektiver på børne- og ungdomslivet 2022
  Hvad er det for nye vilkår, børn og unge møder anno 2022? Og hvad er afgørende for, at de oplever trivsel og et godt hverdagsliv?
  Vi har inviteret et børne- og ungdomspanel og tre forskningsperspektiver til at gøre os klogere på de spørgsmål. 
 • Børne- og ungepanelet:
  -
  Marie Holdt Hermansen, forperson, Danske Skolelever
  - Madeleine Steenberg Williams, forperson, Danske Gymnasiers Sammenslutning
 • Hvorfor har de unge ondt i livet?
  Søren Rudbæk Juul, lektor ved Aalborg Universitet, indsamler data til sin kommende bog "Unge i præsentationskulturen". Ifølge Søren peger de første analyser af de unges fortællinger på, at det er selve kulturen, der gør livet stressende og svært.
  Få et indblik i de unges fortællinger og oplevelse af mistrivsel

  Det gode børneliv – ifølge børnene
  Jonas Keiding Lindholm, direktør i Tænketanken Mandag Morgen, mener, at grundfortællingen om børnelivet i Danmark er opløftende. De fleste børn i Danmark trives, er trygge og har det godt med deres venner og familie. Det er i alt fald en af konklusionerne i rapporten 'Det gode børneliv – ifølge børne', som Lego-fonde og Tænketanken Mandag Morgen præsenterede sidste år.

  Undergangsfortællinger om mistrivsel fylder
 • Lars Geers Hammershøj, lektor på DPU og forskningskoordinater i projekt Legekunst, sætter et kritisk fokus på den undergangsfortælling om børns mistrivsel, der fylder meget i debatten og fremhæver den forskning, der fortæller, hvornår og hvordan børn trives.

 • Børne- og ungepanelet:
 • Marie og Madeleine returnerer på de faglige eksperters pointer. Er de enige i analyserne? Og er der perspektiver og nuancer, de voksne har overset?
 • Præsentation af Uddannelsesdebattens fire temaspor: Hvad er udfordringen - og hvordan bliver vi klogere?

10.00-11.00

1. runde sessions

Vælg dit spor og gå til den session, der matcher dine interesser eller vækker din nysgerrighed. På sporene kan du bl.a. møde Gro Emmertsen Lund, Jens Christian Nielsen, Tomas Kepler, Thomas Medom, Elisa Rimpler, Rasmus Edelberg ...


11.15-12.00  

Keynote: Tid, tilhør, trivsel og skoleliv…

Helle Rabøl Hansen, ph.d., Independent Scholar, NO!SE: Tid, tilhør og trivsel hos børn og unge

Travlhed og tempo i samfundet er optimeret og børn og unge mærker det som et pres. Et pres der bliver til et krydspres, når der også skal præsteres højt på livets andre arenaer. På den ene side hører børn og unge, at de skal være sig selv. På den anden side er 'normalen' blevet smallere og adgangen til fællesskaber mere diffus. Presset bliver til sårbarhed og for nogen skoleulyst - men det fører også til visioner om et ikke-travlt liv i fremtiden.


12.00-13.00

Middagspause 


13.00-14.00   

2. runde sessions

Vælg dit spor og gå til den session, der matcher dine interesser eller vækker din nysgerrighed. På sporene kan du bl.a. møde Stefan Hermann, Janne Hedegaard Hansen, Caroline Holdflod, Søren Rudbæk Juul.

14.00-14.15

Kaffepause 


14.15-15.00

 

 

 

 

 

 

             15.00- 15.30

Keynote: Det hele handler ikke om dig...

Niels Overgaard, journalist, forfatter og medie- og kommunikationschef hos Gyldendal

I den antikke stoiske filosofi finder vi forbavsende relevante og effektive svar på de trivselsudfordringer, vi står overfor.

Mød Niels Overgaard, der med afsæt i sin anmelderroste bog ’Det hele handler ikke om dig’ gør filosofien nemt tilgængelig og brugbar. Gennem fem principper og et kærligt spark bagi opfordrer han til at tage personligt ansvar og tjene det fælles bedste.


Afrunding: Hvad tager vi med…?

Sporværterne på Uddannelsesdebatten fire spor rapporterer fra sporarbejde: Hvad tager de med? Indsigter, visioner og håb om flere, der trives mere… 


Tak for i år! v/ Formand for Skolebyen Maria Kangas Christensen