#Udddebatpod - en podcast om uddannelse

#Udddebatpod er Uddannelsesdebattens podcast.
Vært Morten Bramming lader skiftende gæster folde aktuelle pædagogiske emner og temer ud. Du møder førende forskere, tænkere og praktikere, der gør dig klogere på pædagogikkens komplekse og inspirerende verden. Lyt med her.

Hør podcasts her

Suna Christensen

Bæredygtig undervisning

Bæredygtige undervisning handler om relationer, mønstre og elevernes forhold til verden, mener Suna Christensen, ph.d. og antropolog og forfatter til bogen Bæredygtig undervisning.

 

Hør podcasten
 Jesper Garsdahl

Bæredygtig udvikling

Tema på  Uddannelsesdebatten 2021 er #læredygtig - uddannelse til bæredygtig fremtid. Men hvad er det og hvordan skal man forstå temaet. Lyt med når docent Jesper Garsdahl fortæller om den historiske baggrund for begrebet bæredygtig udvikling.
Hør podcast
Mikkel Hjort

Teknologiforståelse

De digitale teknologier er i fuld gang med at ændre vores hverdag  I denne podcast samtaler vi med phd, og lektor i VIA Mikkel Hjort om behovet for en ny faglighed i skolen, der tager højde for de nye teknologier.
Hør podcast
Helle Jensen

Forældresamarbejde

Vi samtaler med psykolog og forfatter Helle Jensen om hvad et godt forældresamarbejde betyder for barnet og hvordan man sikre at samarbejdet peger fremad.
Hør podcast
Louise Klinge

Relationsarbejde

Relationen mellem barnet, læreren og pædagogen er vigtig for det pædagogiske arbejde. I denne podcast samtaler vi med phd. og skoleforsker Louise Klinge om begrebet relations kompetence.
Hør podcast
Mette Korsgaard

En køn debat - vi er alle mandschauvinister

Hvad betyder vores opfattelse af køn for det pædagogiske arbejde. I denne podcast samtaler vi med forfatter og dokumentarist Mette Korsgaard om begrebet og om vores opfattelse af køn og ligestilling.
Hør Podcast
Lene Tanggaard

Kreativitet

Vi samtaler i denne udgave med Lene Tanggaard, rektor ved Desigskolen om kreativitet. Kreativitet er det nye sort. Vi skal alle være kreative og skabe innovative løsninger, men hvad er kreativitet og hvordan sikre man at eleverne i skolen bliver kreative.
Hør podcast
Mobning - Uddannelsesdebatten

Mobning

Mobning er noget fanden har skabt og ingen børn bør opleve at blive eller udøve mobning. Vi samtaler med phd. Og cand jur Helle Rabøl Hansen om mobning.
Hør podcast
Hilmer Lauersen

Fællesskaber

Vi trives bedst i fællesskaber, men hvad er et fællesskab og hvordan opstår det. Vi samtaler i denne udgave med lektor ved læreruddannelsen i Nr. Nissum Hilmer Lauersen om begrebet.
Hør podcast
Karen Barfod

Udeskole

Det meste af den undervisning der foregår i skolen, foregår inden for, men behøver det være sådan? Vi samtaler vi med Phd. Karen Barfod om fænomenet udeskole. Hvad sker der hvis man går udenfor og hvordan gør man?
Hør podcast
Mikkel Skånstrøm

Konflikthåndtering

Hvad gør man som pædagog eller lærer hvis man ikke kan løse en konflikt mellem eleverne eller en kollega. Lyt med når vi samtaler med lektor ved læreruddannelsen i Nr. Nissum, Mikael Skånstrøm om begrebet.
Hør podcast
Elsebeth Jensen

Klasserumsledelse

Hvad gør man hvis man har en urolig og forstyrrende klasse. Lyt med når vi samtaler med phd og Dekan på læreruddannelsen i VIA Elsebeth Jensen, når vi samtaler om begrebet klasserumsledelse.
Hør podcast
Helle Bundgaard Svendsen

Ordblindhed

Hvad er ordblindhed, hvad betyder det at være blind for ord? Vi samtaler med phd. og lektor i VIA Helle Bundgaard Svendsen om begrebet ordblindhed.
Hør podcast
 Andreas Rasch-Christensen

Inklusion

Hvad er inklusion og hvordan gør man når man skal inkludere elever med forskellige behov? Vi samtaler med phd, og forskningschef i VIA Andreas Rash-Christensen om begrebet.
Hør podcast
Hans Henrik Knoop

Trivsel

Trivsel i dagtilbud og i skolen er måske det allervigtigste. Hvad er trivsel og hvordan sikrer vi at alle elever trives i skolen? Vi samtaler med lektor ved DPU Hans Henrik Knoop om begrebet.
Hør podcast
Noemi Katznelson

Motivationsformer

Hvad er motivation og hvordan fungerer det? Er motivation noget alle har eller er det noget man skal lære? Vi samtaler med professor ved CeFU, Noemi Katznelson om begrebet
Hør podcast
Alexander von Ottiengen

Dannelse

Skole og uddannelse handler om dannelse. I denne podcast, samtaler vi med prorektor ved UCSyd Aleksander Von Öettingen om fænomenet.
Hør podcast
Mikkel Hjort

Teknologihistorie

Teknologi i skolen er blevet det nye sort, men er det i virkeligheden noget nyt? Vi samtaler med historiker og lektor emiritus Keld Nielsen om teknologiens historie og dens påvirkning af vores dannelse.
Hør podcast
Camilla Hutters

Trivsel på ungdomsuddannelser

I denne podcast samtaler vi med Camilla Hutters, områdechef i EVA og unge, trivsel og motivation for at studere på ungdomsuddannelserne.
Hør podcast
Hanne Hede

At lege

Hvad betyder legen for læring? Vi samtaler med phd og lektor i VIA Hanne Hede om begrebet leg og hvordan man sikre mere leg i hverdagen.
Hør podcast
Frede Krøjgaard

Lærernes trivsel

25% af de nyuddannede lærere ser ikke en fremtid i skolen. Hvorfor og hvad gør vi for, at de trives bedre i skolen? Hør med, når lektor Frede Krøjgaard giver sit bud på en løsning.
Jannie Moon

Undervisningsmiljø

Hvilken betydning har undervisningsmiljøet for det pædagogiske arbejde? Vi samtaler med Jannie Moon, direktør i Dansk center for undervisningsmiljø om begrebet.
Hør podcast