Keynote speaker Stine Liv Johansen

"Lad os tage diskussionen om digital dannelse til det næste level"

Stine Liv Johansen, lektor og medieforsker ved Aarhus Universitet og formand for Medierådet for Børn og Unge
95% af alle børn under 7 år har adgang til tablet i hjemmet, syv ud af ti 10-årige har en smartphone. Danske forældre er bekymrede for computervold og er restriktive når det kommer til børnenes skærmtid. Kun få forældre forholder sig til forretningsmodeller i spil og de algoritmer, der styrer deres børns brug af YouTube. Mange skoler forbyder helt telefonen i skoletiden. Ganske få lærere og pædagoger føler sig for alvor klædt på til at tage ansvar for den digitale dannelse. Og samtidig kører en sort/hvid debat om for eller imod skærme i aviser, i tv og på sociale medier. 
 
Men er skærmen hele problemet - eller blot en brik i en kompleks virkelighed, hvor underbemandede dagtilbud, en målstyret heldagsskole, ændrede familiemønstre også spiller forstærkende ind på børn og unges hverdagsliv? Hvad skal vi stille op med ’skærm-skam’ og hvordan hjælper vi faktisk børn og unge med at navigere i den virkelighed, de står i? Hvem har ansvaret for hvad? 

Medieforsker ved Aarhus Universitet og formand for Medierådet for Børn og Unge Stine Liv Johansen foreslår, at vi løfter blikket, forlader ringhjørnerne og fortsætter diskussionen om digital dannelse på næste level. Her står udfordringer med datasikkerhed, tracking eller opsamling af børn og unges data, problematiske forretningsmodeller på internettet etc. nemlig i kø for at blive adresseret og løst. Og det skal og kan børn og unge ikke klare alene.