Vi sætter bæredygtig udvikling og uddannelse på dagsordenen

En verdensmålsnål i jakkereversen og affaldsindsamling på skoleskemaet… 

 

Bæredygtig udvikling er sat på den uddannelsespolitiske dagsordenen. Men hvordan ruster vi fremtidige generationer til en radikal og bæredygtig omstilling? Hvilke pædagogiske overvejelser må vi gøre os? Og kan vi tale om bæredygtig dannelse?

 

Sæt kryds i kalenderen d. 30. september - 1. oktober 2021

 

 

Se keynotes og debatter fra Uddannelsesdebatten 2020 her

Du kunne også møde disse stemmer på Uddannelsesdebatten 2020...

Hvad kan uddannelsessystemet lære af højskolerne

Følg debatten, hvor højskolefolk og uddannelsesverdenen deler perspektiver om et mere legende liv i uddannelserne

Når legen bliver ond

Mobbeforsker Helle Rabøl Hansen udfordrer legens pæne rygte og giver perspektiver på ond leg.

Pers Vers rapper-up...

Sprogtroldmanden lytter med på torsdagens keynote og debatter - og skærer de vigtigste pointer om legen til i en skæv og lyrisk rap-up

Kjeld Fredens sætter kroppen først...

Vi lærer gennem kroppen - så husk at få den med fra børnehaven og over i skolen. 

Louise Klinge om leg og relationskompetence

Deltage i torsdagens vidensalon: Hvad gør legen ved os

Lars Geer Hammershøj

Mød dannelsesforsker Lars Geer Hammershøj

Legekunstprojekter over hele Danmark bygger bro mellem børn, pædagoger, kunstnere og forskere. 

Susan Hart i debat om hjerne, krop og hjerne i uddannelse

Susan Hart i samtale med Svend Brinkmann og Gitte Sommer Harrits 

Stine Liv Johansen - når unge leger helt ude på kanten

Formanden for Medierådet for børn og unge sætter perspektiv på legebegrebet fredag eftermiddag

Ditte Alexandra Winther-Lindqvist

Ditte er programleder for ”småbørnsliv i dagtilbud” på DPU. Mød hende på DPUs workshop  om leg og livsduelighed torsdag eftermiddag