Keynote speaker Ole Sejer Iversen

Computational Empowerment: (Ud)dannelse i en algoritme-centreret verden

Ole Sejer Iversen, Professor, Center for Computational Thinking & Design, Aarhus Universitet

Hvordan (ud)danner vi den næste generation til at leve meningsfulde liv i en algoritme-centreret verden? I oplægget stiller Ole Sejer Iversen skarpt på den nye teknologiforståelses faglighed. Han fortæller, hvordan uddannelser kan kombinere kreativ konstruktion med digital teknologier og digital myndiggørelse for derigennem at styrke børnenes evne til at løse komplekse problemer. Og samtidig udvikle en kritiske forståelse for digital teknologi.

Oles Keynote speak bygger på forskning og konkrete eksempler og forsøger at afdække begrebet ”computational empowerment” som en samlet vision for en kritisk og nysgerrig tilgang til digital teknologi i uddannelser.