Torsdag: Leg i dagtilbud og grundskole


Tjek vores keynotes - og overvej hvilke workshops og debatter, du vil deltage i.

9:00-12:00 Vi tager hul på debatten om legens vilkår i dagtilbud og grundskole

Erik Flyvholm

Erik Flyvholm Borgmester i Lemvig Kommune

Erik Flyvholm byder velkommen og synger for, når Uddannelsesdebatten åbner med fælles morgensang

Keynotepeaker Helle Marie Skovbjerg

Leg er en måde at spørge til livet på

Reality-tjek: Hvad er legens vilkår? 

Med udgangspunkt i dagens første keynote inviterer Anja Bo Stefan Herman, Rektor på KP og Ellen Trane Nørby (V), Jacob Mark (SF) og forfatter Peter Høeg til et reallity-tjek af legens vilkår...

Stemmer fra praksis

Hvordan har legen det derude?


Anders Bondo (DLF), Elisa Rimpler (BUPL), Thomas Gyldahl, (KL) og Esther Vyff, (DSE) bringer gul stue og klasseværelset ind i debatten

 

Sprogtroldmanden Per Vers leger med... 

Slå ørene ud, når Per Vers samler formiddagens pointer op i en skarp RAP-UP

Fyld maven og lyt til finurlig kapow-jazz i din frokostpause

Besøg vores videns- og bogmarked i frokostpausen
Har du en madbillet kan du hente din 'grab-and-go-frokost i kantineområdet

 

Du kan også købe mad på Folkepladsen
 
Køb forplejningsbillet her

På jagt efter legens overraskelser...

Marc Malmdorff Andersen er forfatter til Tænkepausen om leg.
Vær med, når han gør os klogere på legens kendetegn... 

 

 

14.00-14.45
Vælg din videns- og samtalesalon

 • 1. Hvad gør legen ved os? (LIVE FRA FESTSALEN)

  I denne videnssalon spørger vi fem forskere: Hvad gør legen ved os?

  Lyt med, når de betragter legens væsen gennem vidt forskellige briller - og gør os klogere på legenS mange aspekter.
  Hvorfor har legen dannelsespotentiale? Og på hvilke måder har vores evne til at danne relationer betydning for legens kvalitet? Er legen altid god - eller kan en tilsyneladende god leg være en brik i et usundt miljø med mobning og eksklusion? Hvilken plads og funktion har vores krop i en god leg - og hvordan spiller overraskelser og uforudsigelighed ind i, når legen er særlig god?

  DELTAGERE:

  • Lars Geer Hammershøj, lektor, DPU
  • Kjeld Fredens, forfatter, læge- og hjerneforsker
  • Louise Klinge, phd. og indehaver af Relationskompetence
  • Helle Rabøl Hansen, phd., mobbeforsker og indehaver af RaboelResearch
   
  MODERATOR: Anja Bo

  LOKALE: Festsalen

 • 2. Lad os invitere legen ind i skolen

  Test og fagligt indhold har fyldt i debatten om folkeskolen efter reformen. Men hvad var det egentlig, vi ville med de lange skoledage? Og har vi glemt at få legen og legens store lærings- og dannelsespotentiale tænkt ind i skolen hverdag? 

  Samtalesaloner udfordrer panelet på disse spørgsmål - og åbner for en diskussion af, hvordan åben skole, understøttende undervisning og bevægelse i skolen i højere grad kan være et konstruktivt sted at starte, når vi er på jagt efter plads til legen i skolen

  DELTAGERE:

  • Trine Ankerstjerne, BUPL, Konsulent med fokus på skole- og fritidspædagogikken
   Thomas Gyldahl Pedersen, (S) formand for KL's børne- og undervisningsudvalg
   Hanne Hede Jørgensen, lektor, VIA og phd-studerende, Designskolen i Kolding
   Anders Bondo Christensen, formand for DLF 
   Jacob Mark (SF), undervisningsordfører

  LOKALE:

  MODERATOR: Katrine Schumann, communicate2innovate faciliterer en legende samtale

 • 3. Legens betydning for børns evne til at mærke sig selv 

  Peter Høeg er medstifter af Foreningen Børns Livskundskab der underviser, formidler og forsker i, hvordan vi bedst styrker børns udvikling af deres naturlige sans for selvberoenhed.
  I denne alternative samtalesalon vil Peter præsentere  deltagerne for - og sammen med dem udføre - enkle øvelser, der forener leg, kreativitet og nærvær og støtter børn i at mærke deres egen kerne. Peter Høeg fortæller undervejs, hvordan en legende form for træning af empati og nærvær kan flettes ind i de almindelige skolefag og på den måde stimulere både læringsmiljøet og trivslen.

  LOKALE: Flexika


  MODERATOR: Peter Høeg, forfatter, medstifter af Foreningen Børns Livskundsskab og underviser i kreativitet, empati og meditation. Medforfatter til bogen Empati - det der holder verden sammen og underviser på nationale og internationale uddannelser med fokus på relationskompetence og empati.

 • 4. Bevægende leg og legende bevæglese

  I mange år har fokus på bevægelse handlet om den fysiske del. Der har langt mindre opmærksomhed på, at bevægelse også indeholder en sanselig, følelsesmæssig og relationel dimension.

  I denne samtalesalon præsentererer en række eksperter deres blik på legen, når den er vild og farlig, når den betragtes gennem fænomenologiske briller eller fra pakourudøveren og legeforskerens perspektiv.

  Undervejs drøfter vi, hvordan leg, bevægelse og pædagogik er tæt sammenvævet. Og hvordan pædagoger og lærere kan forstå og arbejde med bevægelse. Vi taler også om de anderledes erfaringer og forståelser af mening, som følger med, når vi bevæger os sammen.

  DELTAGERE:

  • Lars Dahl Pedersen, ph.d.-studerende i Playful Learningprojektet, AU og VIA og tidligere  professionel danser og koreograf
  • Jens-Ole Jensen, phd og lektor, VIA Pædagoguddannelsen.
  • Ole Lund, VIA, phd og lektor, VIA Pædaoguddannelsen
  • Signe Højbjerre, phd og lektor, Institut for idræt og biomekanik, SDU

   

  En række af deltagene har bidraget til bogen 'Sans for bevægelse. Livsnerven i pædagogisk arbejde', der er redigeret af Ole Lund og Jens-Ole Jensen og udgivet på Hans Reitzels Forlag i 2020.


  LOKALE:

  MODERATOR: Kit Nørgaard, Proceskonsulent Kit Nørgaard faciliterer samtalen

 • 5. Den styrkede LEGE-plan

  Legen er skrevet stærkt frem i den nye dagtilbudslov og i ambitionen om de styrkede læreplaner. Men sker der en substantiel forandring, når vi skifter ordet læring ud med leg. Eller er det bare en burekratisk 'søg-og-erstat-øvelse', vi er i gang med at foretage?

  Hvilke krav stiller det til det pædagogisk personale, når de så markant skal fokusere på legen, og hvilen rolle spiller pædagogerne selv, når målet fortsat er at skabe inkluderende rammer og plads til alle børns udvikling? Hvordan kommer vi fra en politisk implementeringstrategi, til realisering af legens potentiale i danske dagtilbud?

  DELTAGERE:

  • Lisbeth Østergaard, Læringschef, Billund kommune
   Elisa Rimpler (BUPL)
   Jens Henrik Thulesen Dahl, DF
  • Andreas Rasch-Christensen, Forskningschef VIA
  • Stefan Herman, Rektor, KP  LOKALE

  MODETATOR: Stina Vrang Elias, Direktør DEA

 • 6. Legende tilgang til teknologi i skolen

  Hvordan hænger leg og teknologi sammen? Kan vi arbejde med teknologi og teknologiforståelse inden for rammen af leg og legende tilgange? Og hvordan udvikler vi undervisningsmaterialer til eleverne, der understøtter en legende tilgang til teknologi?
   
  Det er nogle af spørgsmålene, vi stiller i denne utraditionelle samtalesalon, hvor vi har inviteret forskellige aktører til en legende samtale om teknologi, leg og undervisning og hvor du selv får mulighed for at lege med og udforske enkelte teknologier.
   
  DELTAGERE:

  Thomas Overholt Hansen, Clio, Direktør for Skolernes Akademi Clio
  Rikke Paaskesen, KUBO (endnu ikke bekræftet)
  Niels-Peder Osmundsen Hjøllund, programchef Playful Learning Research og specialkonsulent i Future Classroom Lab, Københavns Professionshøjskole
   
  LOKALE: 
   
  MODETATOR: Future Classroom Lab, Center For Undervisningsmidler på Københavns Professionshøjskole

15.00 - 16.30
Vælg og find din workshop

 • 1. Sofaskole for voksne  ( LIVE FRA FESTSALEN)

  Sofaskolen og andre læringssspillere tilbød interaktiv online undervisning med fokus på medbestemmelse og fællesskab mens corona-krisen rasede på sit højeste. Hvad kan vi lære af sofaskolens tilgang til undervisning og læring? Og hvordan fortsætter vi en legende og inddragende undervisning – også efter corona.

  Stil spørgsmål til Sofaskolens lærere og mød flere gæster i sofaen til en snak om legende undervisning.

   

  Anja Bo stiller spørgsmålene og involverer deltagerne i salen og ved skærmen derhjemme.

  TID: 15.00 - 16.30

  LOKALE: Festsalen

  WORKSHOPEJER: LEGO-fonden i samarbejde med Sofaskolen

 • 2. Leg og livsduelighed – mellem sikkerhed og det farefulde


  Med et øget fokus på de voksnes vigtige rolle i børns leg, jævnfør læreplan for dagtilbud og for børnehaveklasse, har den guidede leg fået vind i ryggen.Når de voksne deltager i børns leg styrker vi legekulturen ud fra devisen ”giv legen videre” og mange børn vil i de kommende år få glæde af de voksnes støtte, inspiration og nærvær i legen.

  Men er det leg på både børns og voksnes præmisser, der lever videre i den guidede legs legekultur? Er det kun den pæne, tæmmede og sikre leg, der tales om - eller også den vilde, farlige og overskridende leg? 

  I workshoppen diskuteres forhold mellem kaos og orden, tryghed og farefuldhed som en afgørende dialektik i legens DNA. Denne diskussion af legens væsen mellem sikkerhed og udforskning, leder også hen mod spørgsmålet om livsduelighed og de forestillinger vi gør os om hvad der styrker og ruster børn til livet.

  Deltagere:

  • Lektor Ditte Alexandra Winther-Lindqvist, DPU, Aarhus Universitet
  • Med flere ...

  TID: 15.00 - 16.30

  LOKALE: Flexika

  WORKSHOPEJER: Kirsten Brusgård, Chefkonsulent Aarhus Universitet i samarbejde med DPU.

 • 3. Giv legen et eftersyn


  Børn leger for at leve, de leger for legens egen skyld og for at være sammen med andre børn.

  I legen udforsker de deres omverden og får erfaringer med, hvem de er. Nogle børn har helt styr på legen, andre har brug for støtte til at komme ind i legen, og alle børn kan få brug for inspiration til at udvikle og udfolde legen. For at kunne støtte legens udfoldelsesmuligheder, må man som pædagogisk personale i dagtilbud kende til legen og kunne analysere den. 

  EVA - Danmarks evalueringsinstitut - har de sidste par år sat fokus på leg i en række projekter. Lige fra EVA’s tema om leg for børn til understøttende materialer til læreplanstemaerne, der samler forskningsviden- og praksisviden. Evalueringsrapporten Lige deltagelsesmuligheder for alle børn i børnefællesskaber, der evaluerer den styrkede pædagogiske læreplan, er et tredje eksempel på, at vi sætter legen på dagsordenen.

  I denne workshoppen sætter vi fokus på forskellige legetyper og vi  tilbyder deltagerne konkrete greb til, hvordan ledere og pædagogisk personale kan analysere børnenes leg og legens udfoldelsesmuligheder.

  Som deltager får du samtidig et sneak peak ind i kommende inspirationsmateriale om leg målrettet pædagogisk personale - og du får chancen for at kvalificere det.


  TID: 15.00-16:30

  LOKALE

  WORKSHOPEJER: Dina Madsen,områdechef , EVA
 • 4. Når kunst og kultur leger med i skolen 

   

  Kunstneriske og æstetiske processer rummer et endnu uudnyttet potentiale, når det handler om at styrke elevernes faglighed bredt i grundskolen. Det er vigtigt, at vi i fællesskaber arbejder med at forløse potentialet – så skolens vision om at styrke elevernes kreative læring og uddanne og danne til innovative og deltagende borgere kan lykkes.

  I denne workshop får du en smagsprøve på en kunstnerisk skabende proces, der giver mening i en skolesammenhæng. Under ledelse af filminstruktør Sebastian Cordes skaber du i samarbejde med andre en skitse til en kortfilm. For at udvikle de bedste ideer, arbejder vi både med hovedet, kroppen, intuitivt og samskabende. 

  Efter workshoppen reflekterer vi i fællesskab over dit udbytte, og vi drøfter mulighederne og udfordringerne i at inddrage kunstneriske processer i grundskolen.

  Det er ikke fri leg, men det bliver for alvor sjovt!

  TID: 15:00-16:30

  LOKALE:

  WORKSHOPEJERE: Ulrik Krapper, Sebastian Cordes og Ebbe Høyrup, FOKUS - forum for kunst og kultur i skolen

   

 • 5. Mere støtte – mindre styring. Om børns leg i hverdagen 

  Sæt fokus på legen – den har værdi i sig selv! Sådan lyder det i den styrkede pædagogiske læreplan - og det skaber mulighed for at gentænke pædagogers blik på legen og dens potentialer. 

  Denne workshop er for dig, der er interesseret i små børns leg, legemiljøer og den voksnes rolle i og omkring legen. Workshoppen handler om børns leg i et børneperspektiv og sætter fokus på, hvordan vi kan understøtte børnenes leg, fantasi, kreativitet og fællesskab - både med og uden den voksnes deltagelse. 

  Workshoppen vil også præsentere nogle af pointerne fra Den nationale evaluering af den styrkede pædagogiske læreplan – ud fra et børneperspektiv, som DCUM har gennemført på vegne og Børne og undervisningsministeriet.. Her spørges der blandt andet til børnenes medbestemmelse og muligheder for at lege i dagtilbuddet.


  Workshoppens indeholder oplæg fra en af DCUM's faglige eksperter, procesøvelser og dialog.

  Som deltager får du:

  • Gode praksiseksempler på børns leg og den voksnes rolle heri.
  • Børns egne perspektiver på deres muligheder for forskellige lege i hverdagen i dagtilbuddet.
  • Bud på pædagogisk organisering af de fysiske rammer, der understøtter børnenes leg– både ude og inde.

   

  Læs mere om DCUM her


  TID: 15:00-16:30

  LOKALE:

  WORKSHOPEJERE: Heidi Knudsen, specialkonsulent og Camilla Tange, pædagogisk konsulent DCUM
 • 6. Projekt LegeKunst – om leg, dannelse og æstetiske processer i dagtilbud 


  Leg, kunst og kreativitet er en vej til gode og kreative børneliv. 

  I LegeKunst-projektet samarbejder pædagoguddannelserne, pædagoger og kunstnere i hele landet om at skabe ny pædagogisk praksis. En praksis, der fremmer og skaber større kvalitet i børns leg og dannelse med udgangspunkt i kunst, kulturaktiviteter og -oplevelser.

  I denne workshop får du indblik i LegeKunst-projektet - og hvordan vi bringer de yngste tættere på kunst og kultur.
  Lars Geer Hammershøj, phd og lektor, DPU, Hanne Kusk, phd-studerende, UCN og Henriette Blomgren, phd og lektor, VIA indkredser kort projektets formål og koblingen til pædagogprofessionen. Herefter præsenterer kunstnere eksempler på, hvordan de sammen med børn og pædagoger arbejder med legepraksisser i daginstitutioner - og undervejs opfordrer vi dig til at lege med!
  Vi afslutter workshoppen med en refleksion over, hvordan vi i fællesskab skaber LegeKunst i hverdagens pædagogiske praksis. 


  Projekt LegeKunst er et nationalt forankret udviklings- og forskningsprojekt, som praktiserer og undersøger æstetiske processer, leg og dannelse med 0-6 årige børn. Projektet er også samskabende, hvor pædagoger, kunstnere, forskere og kulturinstitutioner arbejder og er nysgerrige sammen. 

  Læs mere om LegeKunst-projektet her


  TID: 15:00-16:30

  LOKALE:

  WORKSHOPEJERE: Henriette Blomgren, VIA og Aarhus Universitet

 • 7. Praksisnær undervisning skaber motivation og lyst til at lære 

  Praksisnær undervisning tager afsæt i elevernes spørgsmål til verden og giver dem medbestemmelse. Når børn og unge får lov at være undersøgende og eksperimenterende i undervisningen, skaber det rum for andre og mere legende tilgange til fagene. Det er både motiverende og øger den faglige læring.

  På denne workshop bliver du præsenteret for et nyt inspirationsmateriale om praksisnær undervisning. Materialet er udviklet i et samarbejde mellem VIA University College, Danmarks Lærerforening og KL og rummer en række didaktiske principper, som vi folder ud på workshoppen. På workshoppen vil du også høre forskellige deltagere diskutere mulighederne i den praksisnære undervisning og de didaktiske principper. Du vil få eksempler på, hvordan der arbejdes med praksisnær undervisningen i fagene og tværs af fagene.

  I den sidste del af workshoppen inddrager vi dig og de øvrige deltagere, når vi spørger: ’Hvordan udfolder og udbreder vi de didaktiske principper og den praksisnære undervisning i skolen’?

  TID: 15:00-16:30


  LOKALE:

  WORKSHOPEJERE: VIA, KL og DLF

   

16.30-16.45 Tak for idag - og så er der fri leg... 

Harald Mikkelsen

Harald Mikkelsen bygger bro

Harald Mikkelsen, rektor i VIA binder en sløjfe på dagens debatter om leg i dagtilbud og grundskole -og bygger bro til fredagens program.


Tak for i dag til vores online-deltagere

Uddannelsesdebatten - Foto: Mads Krabbe

17.00- 18.00: Walk and talk... tre legende spor i landskabet 

Fortsæt snakken ude på Folkepladsen, hvor du kan følge et af  Uddannelsesdebattens legespor...

Det bliver rigtig sjovt!

18.00 - Torsdag aften på Uddannelsesdebatten 

Netværks-tapas og eksklusiv koncert slutter Uddannelsesdebattens første dag. Denne del kræver særskilt billet.

18.00 - 20.00 Netværks-tapas

Fortsæt debatten og dyrk nye partnerskaber over en netværks-tapas.
HUSK - det kræver en særskilt billet

20.30  Annika Aakjær slutter dagen af med koncert i Festsalen

Få en eksklusiv koncertoplevelse, når Annika Aakhær træder op på scenen i Festsalen og deler ud af både legende lyrik og sarkastiske strofer