Torsdag - Leg i dagtilbud og grundskole


Vi bygger stadig på programmet - men tjek allerede nu keynotespeakers og overvej hvilke workshops og debatter, du vil deltage i.

9:00-12:00 Åbningsdebat

Erik Flyvholm

Erik Flyvholm Borgmester i Lemvig Kommune

Erik Flyvholm byder velkommen og synger for, når Uddannelsesdebatten åbner med fælles morgensang

Keynotepeaker Helle Marie Skovbjerg

Titel på keynote

Stemmer fra praksis

Anja Bo spørger panelet:

Hvad ved vi nu – og hvad vil vi gerne have svar på i dag?

Sprogtroldmanden Per Vers leger med... 

Slå ørene ud, når Per Vers samler formiddagens pointer op i en skarp RAP-UP

Fyld maven, køb en bog - og kig med på aktiviteterne på Folkepladsen

Besøg vores videns- og bogmarked i frokostpausen
Har du en madbillet - gå direkte i kantinen

 

Du kan også købe mad i de studerendes streetfood-køkken på Folkepladsen
 
Se hvad du kan få at spise på Folkepladsen

13:00-14:30
Vælg og find din workshop

 • 1. DEA 

   

  TID: 13:00-14:30

  LOKALE:

  WORKSHOPEJER: Charlotte Kinimond Hassø, DEA 

 • 2. DPU - Aarhus Universitet

  TID: 13:00-14:30

  LOKALE: Flexika

  WORKSHOPEJER: Kirsten Brusgård, Chefkonsulent AU
 • 3. EVA - Danmarks Evalueringsinstitut

  TID: 13:00-14:30

  LOKALE

  WORKSHOPEJER: Dina Madsen,områdechef , EVA
 • 4. LEGO

  TID: 13:00-14:30

  LOKALE:

  WORKSHOPEJER:?
 • 5. Når kunst og kultur leger med i skolen 

   

  Kunstneriske og æstetiske processer rummer et endnu uudnyttet potentiale, når det handler om at styrke elevernes faglighed bredt i grundskolen. Det er vigtigt, at vi i fællesskaber arbejder med at forløse potentialet – så skolens vision om at styrke elevernes kreative læring og uddanne og danne til innovative og deltagende borgere kan lykkes.

  I denne workshop får du en smagsprøve på en kunstnerisk skabende proces, der giver mening i en skolesammenhæng. Under ledelse af filminstruktør Sebastian Cordes skaber du i samarbejde med andre en skitse til en kortfilm. For at udvikle de bedste ideer, arbejder vi både med hovedet, kroppen, intuitivt og samskabende. 

  Efter workshoppen reflekterer vi i fællesskab over dit udbytte, og vi drøfter mulighederne og udfordringerne i at inddrage kunstneriske processer i grundskolen.

  Det er ikke fri leg, men det bliver for alvor sjovt!

  TID: 13:00-14:30

  LOKALE:

  WORKSHOPEJERE: Ulrik Krapper, Sebastian Cordes og Ebbe Høyrup, FOKUS - forum for kunst og kultur i skolen

   

 • 6. Mere støtte – mindre styring. Om børns leg i hverdagen 

  Sæt fokus på legen – den har værdi i sig selv! Sådan lyder det i den styrkede pædagogiske læreplan - og det skaber mulighed for at gentænke pædagogers blik på legen og dens potentialer. 

  Denne workshop er for dig, der er interesseret i små børns leg, legemiljøer og den voksnes rolle i og omkring legen. Workshoppen handler om børns leg i et børneperspektiv og sætter fokus på, hvordan vi kan understøtte børnenes leg, fantasi, kreativitet og fællesskab - både med og uden den voksnes deltagelse. 

  Workshoppen vil også præsentere nogle af pointerne fra Den nationale evaluering af den styrkede pædagogiske læreplan – ud fra et børneperspektiv, som DCUM har gennemført på vegne og Børne og undervisningsministeriet.. Her spørges der blandt andet til børnenes medbestemmelse og muligheder for at lege i dagtilbuddet.


  Workshoppens indeholder oplæg fra en af DCUM's faglige eksperter, procesøvelser og dialog.

  Som deltager får du:

  • Gode praksiseksempler på børns leg og den voksnes rolle heri.
  • Børns egne perspektiver på deres muligheder for forskellige lege i hverdagen i dagtilbuddet.
  • Bud på pædagogisk organisering af de fysiske rammer, der understøtter børnenes leg– både ude og inde.

   

  Læs mere om DCUM her


  TID: 13:00-14:30

  LOKALE:

  WORKSHOPEJERE: Heidi Knudsen, specialkonsulent og Camilla Tange, pædagogisk konsulent DCUM
 • 7. Projekt LegeKunst – om leg, dannelse og æstetiske processer i dagtilbud 


  Leg, kunst og kreativitet er en vej til gode og kreative børneliv. 

  I LegeKunst-projektet samarbejder pædagoguddannelserne, pædagoger og kunstnere i hele landet om at skaber ny pædagogisk praksis. En praksis, der fremmer og skaber større kvalitet i børns leg og dannelse med udgangspunkt i kunst, kulturaktiviteter og -oplevelser.

  I denne workshop får du indblik i LegeKunst-projektet - og hvordan vi bringer de yngste tættere på kunst og kultur.
  Lars Geer Hammershøj, phd og lektor, DPU og Henriette Blomgren, phd og lektor, VIA indkredser kort projektets formål og koblingen til pædagogprofessionen. Herefter præsenterer kunstnere eksempler på, hvordan de sammen med børn og pædagoger arbejder med legepraksisser i daginstitutioner - og undervejs opfordrer vi dig til at lege med!
  ¨
  Vi afslutter workshoppen med en refleksion over, hvordan vi i fællesskab skaber LegeKunst i hverdagens pædagogiske praksis. 


  Projekt LegeKunst er et nationalt forankret udviklings- og forskningsprojekt, som praktiserer og undersøger æstetiske processer, leg og dannelse med 0-6 årige børn. Projektet er også samskabende, hvor pædagoger, kunstnere, forskere og kulturinstitutioner arbejder og er nysgerrige sammen. 

  Læs mere om LegeKunst-projektet her


  TID: 13:00-14:30

  LOKALE:

  WORKSHOPEJERE: Henriette Blomgren, VIA og Aarhus Universitet

 • 8. Praksisnær undervisning skaber motivation og lyst til at lære 

Hvad vil vi med legen...?

Hør Lene Tanggaard og Svend Brinkmann i et legende dobbelt keynote

 

 

16:00-16:45
Videns- og samtalesaloner

 • 1. Leg i overgange mellem dagtilbud og skole  

  Denne samtalesalonen sætter fokus på, hvordan en legende tilgang og de stærke legemiljøer, der kendetegner børnehaven, kan bringes med ind i skolen, så legen ikke bremses, men får en fortsat legitim plads i børns (skole)liv.

  Samtalen tager blandt andet afsæt i masterplaner for Den Styrkede Læreplan, der netop fremhæver, at legen skal være et bærende element - og at skolen skal være parat til de børn, der kommer. Og vi undersøger, hvordan vi ved at sætte fokus på overgangen i højere grad kan  prioritere og anerkende legen som børns naturlige måde at lære på.

   

  DELTAGERE:

  • Kjeld Fredens, læge, adjungeret professor ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet og forfatter
  • Hanne Hede Jørgensen, lektor, VIA og phd-studerende, Designskolen i Kolding

  TID: 16:00-16:45

  LOKALE:

  MODERATOR:Kit Nørgaard, Proceskonsulent Kit Nørgaard faciliterer en legende samtale.
 • 2. Hvad gør legen ved os?

  I denne videnssalon spørger vi fem forskere: Hvad gør legen ved os?

  Lyt med, når de betragter legens væsen gennem vidt forskellige briller - og gør os klogere på legenS mange aspekter.
  Hvorfor har legen dannelsespotentiale? Og på hvilke måder har vores evne til at danne relationer betydning for legens kvalitet? Er legen altid god - eller kan en tilsyneladende god leg være en brik i et usundt miljø med mobning og eksklusion? Hvilken plads og funktion har vores krop i en god leg - og hvordan spiller overraskelser og uforudsigelighed ind i, når legen er særlig god?

  DELTAGERE:

  • Lars Geer Hammershøj, lektor, DPU
  • Marc Malmdorf Andersen, postdoc, AU, Institut for Kultur og Samfund - Interacting Minds Centre
  • Louise Klinge, phd. og indehaver af Relationskompetence
  • Helle Rabøl Hansen, phd., mobbeforsker og indehaver af RaboelResearch
   
  TID: 16:00-16:45
  MODERATOR: Anja Bo

  LOKALE:

 • 3. Lad os invitere legen ind i skolen

  Test og fagligt indhold har fyldt i debatten om folkeskolen efter reformen. Men hvad var det egentlig, vi ville med de lange skoledage? Og har vi glemt at få legen og legens store lærings- og dannelsespotentiale tænkt ind i skolen hverdag? 

  Samtalesaloner udfordrer panelet på disse spørgsmål - og åbner for en diskussion af, hvordan åben skole, understøttende undervisning og bevægelse i skolen i højere grad kan være et konstruktivt sted at starte, når vi er på jagt efter plads til legen i skolen

  DELTAGERE:

  • Trine Ankerstjerne, Uddannelsesleder, KP
   Thomas Gyldahl Pedersen, (S) formand for KL's børne- og undervisningsudvalg
   Frede krøjgaard, VIA, Læreruddannelsen i Nr. Nissum
   Anders Bondo Christensen (DLF) 

   TID: 16:00-16:45

  LOKALE:

  MODERATOR: Katrine Schumann, communicate2innovate faciliterer en legende samtale

 • 4. Legens betydning for børns evne til at mærke sig selv 

  Peter Høeg er medstifter af Foreningen Børns Livskundskab der underviser, formidler og forsker i, hvordan vi bedst styrker børns udvikling af deres naturlige sans for selvberoenhed.
  I denne alternative samtalesalon vil Peter præsentere  deltagerne for - og sammen med dem udføre - enkle øvelser, der forener leg, kreativitet og nærvær og støtter børn i at mærke deres egen kerne. Peter Høeg fortæller undervejs, hvordan en legende form for træning af empati og nærvær kan flettes ind i de almindelige skolefag og på den måde stimulere både læringsmiljøet og trivslen.

  TID:16:00-16:45

  LOKALE: Flexika


  MODERATOR: Peter Høeg, forfatter, medstifter af Foreningen Børns Livskundsskab og underviser i kreativitet, empati og meditation. Medforfatter til bogen Empati - det der holder verden sammen og underviser på nationale og internationale uddannelser med fokus på relationskompetence og empati.

 • 5. Bevægende leg og legende bevæglese

  I mange år har fokus på bevægelse handlet om den fysiske del og i mindre grad om, at bevægelse også indeholder en sanselig, følelsesmæssig og relationel dimension. I denne samtalesalon præsentererer en række eksperter deres blik på legen, når den er vild og farlig, når den betragtes gennem fænomenologiske briller eller fra pakourudøveren og legeforskerens perspektiv.

  Undervejs drøfter vi, hvordan leg, bevægelse og pædagogik er tæt sammenvævet. Og hvordan pædagoger og lærere kan forstå og arbejde med bevægelse og de anderledes erfaringer og forståelser af mening, som følger med, når vi bevæger os sammen.

  En række af deltagene har bidraget til bogen 'San for bevægelse. Livsnerven i pædagogisk arbejde', der er redigeret af Ole Lund og Jens-Ole Jensen og udgivet på Hans Reitzels Forlag i 2020.

  DELTAGERE:

  Jens-Ole Jensen, VIA
  Ole Lund, VIA
  Torben Handgaard (endnu ikke konfirmeret) 
  Signe Højbjerre (endnu ikke konfirmeret)
  Thomas Vium, ikke konfirmeret

  TID: 16:00-16:45

  LOKALE:

  MODERATOR

 • 6. Frirumsdebat: ? 

  En Frirumsdebat tager konflikten og dens dilemmaer alvorligt. Den udråber ikke en vinder og en taber - men giver plads til nuancer og tvivl, og gør os klogere på vigtige spørgsmål og dilemmaer.

  Lyt med, når Claus Holm, Institutleder på DPU og folketingsmedlem og tidligere undervisningsminister Marianne Jelved mødes i en frirumsdebat om legens betydning i skolen.

  TID: 16:00-16:45

  LOKALE:

  MODERATORER: Frederikke Dybdal, Lektor, VIA og Vibeke Kjems, Skoleleder 'Den frie Hestehaveskole' og næstformand Dansk Friskoleforening 

 • 7. Når legen læger alle sår

  Legen har et terapeutisk potentiale.

  Denne debat sætter fokus på, hvordan vi kan lære af hospitalsklogne, Røde Kors-medarbejdere og  andre, der arbejder med og indrager legen i deres professionelle arbejde med udsatte børnegrupper.

  TID: 16:00-16:45

  LOKALE:

  MODERATOR:

 • 8. Skal vi spille skak? Spil i et lege- og læringsperspektiv  

  Skoleskak er mere populært end nogensinde - og eksperter peger på at børn træner både logisk tænkning, koncentration og empati, når de spiller. Efterskoler udvikler profiler, hvor rollespil, dramaleg eller e-sport er på skoleskemaet og samtidig er virtuelle og analoge undervisningssysemer optagede af at sælge viden på en legende måde.

  Men er det bare smart edutainment, der drysser lidt sukker på broccolien og scorer kassen i samme ombæring - eller skal vi i virkeligheden gå meget mere målrettet efter at lade børn og unge spille sig til viden og kompetencer?

  DELTAGERE:

  TID:16.00-16:45

  LOKALE:

  MODERATOR:

   

 • 9. Den styrkede LEGE-plan

  Legen er skrevet stærkt frem i den nye dagtilbudslov og i ambitionen om de styrkede læreplaner. Men sker der en substantiel forandring, når vi skifter ordet læring ud med leg. Eller er det bare en burekratisk 'søg-og-erstat-øvelse', vi er i gang med at foretage?

  Hvilke krav stiller det til det pædagogisk personale, når de så markant skal fokusere på legen, og hvilen rolle spiller pædagogerne selv, når målet fortsat er at skabe inkluderende rammer og plads til alle børns udvikling? Hvordan kommer vi fra en politisk implementeringstrategi, til realisering af legens potentiale i danske dagtilbud?

  DELTAGERE:

  Billund kommune
  Elisa Rimpler
  Jacob Mark (SF)
  Stefan Herman, Rektor, KP

  TID: 16:00-16:45

  LOKALE

  MODETATOR: Stina Vrang Elias, Direktør DEA

17:00-18:00 Afrunding af torsdagen - hvad tar' vi med?

Blev vi klogere?

Anja Bo inviterer politikerne på scenen.

Hun spørger: "Hvad fik vi svar på i dag – hvad tager I med herfra"?

Harald Mikkelsen

Harald Mikkelsen bygger bro

Harald Mikkelsen, rektor i VIA binder en sløjfe på dagens debatter om leg i dagtilbud og grundskole -og bygger bro til fredagens program.

Torsdag aften på Uddannelsesdebatten

Netværksmiddag og eksklusiv koncert slutter Uddannelsesdebattens første dag. Denne del kræver særskilt billet.

Netværksmiddag

Fortsæt debatten og dyrk nye partnerskaber over netværksmiddagen.
HUSK - det kræver en særskilt billet

Annika Aakjær slutter dagen af med koncert i Festsalen

Få en eksklusiv koncertoplevelse, når Annika Aakhær træder op på scenen i Festsalen og deler ud af både legende lyrik og sarkastiske strofer