SESSION 1: LEGENS VILKÅR I 2020

TORSDAG Kl. 9.00-12.00


Tilmeld dig gratis online her.

9:00-9.15:  Velkommen:
Erik Flyvholm, Borgmester i Lemvig Kommune byder velkommen og synger for, når vi indleder folkemødet med fællessang

9:15-10.45: Keynote og et efterfølgende reality-tjek i refleksionssofaen
Helle Marie Skovbjerg, Professor og MSO, Designskolen Kolding leverer keynote: Leg er en måde at spørge til livet på 

 Vi sætter gang i debatten om legens vilkår med afsæt i keynotets historieske og filosofiske bagtæppe.
Tre gæster, tre perspektiver:

- Stefan Herman, rektor, KP,
- Ellen Trane, undervisningsordfører (V)
- Peter Høeg, forfatter

10:45-11.00: Pause

11:00-11.45: Stemmer fra praksis

I tre runder debatterer vi legens status og betydning i dagtilbud og skole: Får legen nok plads derude? Hvad gør lærere, pædagoger og børn til gode legere – og har Corona egentlig lært os noget nyt om legens væsen?

Undervejs trækker debattørerne eksempler ind fra deres bagland – og vi inviterer Sofaskolen og Online Tegneskole ind som legekammerater i debatten.

- Anders Bondo, DLF
- Elisa Rimpler, BUPL
- Thomas Gyldahl, KL
- Esther Vyff Balslev Petersen, Danske Skoleelever

11.45-12.00: Rap-Up med Per Vers

Sprogtroldmanden Per Vers lytter med gennem formiddagens keynote og debatter og skærer de vigtigste pointer om legen til i en skæv og rytmisk rap