Fredag: Leg i ungdoms- og videregående uddannelser


Mød dagens keynotespeakers - og overvej hvilke workshops og debatter, du vil deltage i.

9:00-12.00 Keynotes og debat

Anders Kühnau, Regionsrådsformand Region Midtjylland

Anders byder velkommmen til Uddannelsesdebattens anden dag

Keynotespeaker AnnMarie Thomas 

Glæd dig til keynotet: Playing with creativity ... AnnMarie Thomas, professor på School of Engineering, University of St. Thomas, Minneapolis præsenterer en legende tilgang til de studerende måde at lære på
Lene Tanggaard

Keynotespeaker Lene Tanggaard 

Oplev rektor og professor Lene Tanggaard i legende dobbeltkeynote med Svend Brinkmann, når de sammen drøfter: Hvor går grænsen mellem leg og uddannelse?

Keynotespeaker Svend Brinkmann 

Oplev professor Svend Brinkmann i legende dobbeltkeynote med Lene Tanggard, når de drøfter: Hvor går grænsen mellem leg og uddannelse?

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen

Ministeren deler sine visioner om leg og liv i uddannelserne med os

Moderator Anja Bo

Hvorfor fan' skal vi lege på de videregående uddannelser?

Anja Bo inviteter eksperterne på scenen og spørger: Skal legen have plads på uddannelserne? Eller skal de unge bare komme i gang med at lære noget...?

12.00-13.00 Frokostpause

Fyld maven og besøg vores videns- og bog marked i pausen ...

Besøg vores videns- og bogmarked i frokostpausen

Find din frokost...

Har du en madbillet, kan du hente en 'grab-and-go-frokost' i kantineområdet.

Du kan også købe din frokost på Folkepladsen.

 

13:00-13:45 Vælg din videns- og samtalesalon

 • 1. Når de unge leger - helt ude på kanten (LIVE FRA FESTSALEN)

  Denne vidensalon udfordrer det spor af positive medbetydninger, som legen trækker med sig. For hvad sker der, når legen indtager andre former og bliver skæv, farlig eller - ond?

  DELTAGERE:

  - Helle Rabøl Hansen, phd., mobbeforsker og indehaver af RaboelResearch
  - Stine Liv Johansen, lektor, AU legeforsker og formand for Medierådet for børn og unge

  TID: 13,00-13.45


  LOKALE:

  MODERATOR: Anja Bo

 • 2. Læring gennem leg - også på gymnasiet?   

  Leg er en kreativ, innovativ og udviklende proces, som også indebærer retten til at fejle, retten til at tænke nyt og til at prøve noget af.

  Men hører legen også til på de gymnasiale uddannelser, hvor der ellers ofte tales om høj fag-faglighed og klare svar? Kan man overhovet tale om leg på gymnasierne – og hvordan ser legen i givet fald ud? Eksisterer legen allerede i gymnasieskolen i form af det at lave forsøg, udvikle hypoteser osv. - eller skal vi gøre noget for at fremme legen på gymnasierne? Kan leg tænkes ind i de eksisterende rammer for fag og undervisere - eller kræver det nytænkning?

  Kom og lyt til et panel af vigtige interessenter, der kommer med hvert deres svar på disse og en række andre spørgsmål, der kobler leg og de gymnasiale uddannelser. Du får også selv mulighed for at blande dig i debatten.

  Paneldeltagere:

  Anders Rasmussen, Chef for grundskole og ungdomsuddannelser, Fonden for Entrepreneurskab
  Maiken Lykke Lolck, Direktør, Naturvidenskabernes Hus
  Rasmus Randris Pöckel, Pædagogisk leder, Odder Gymnasium 
  Anna Bisp Asghari, Projektleder, Akademiet for samfundsengagerede unge
  Jørgen Nørby (V), Regionsrådsmedlem, formand for Udvalget for Regional Udvikling 


  TID:
  13.00-13.45

  LOKALE:

  MODETATOR:
  Lene Christensen, Journalist Regiion Midtjylland.

   

 • 3.Et legende (studie)liv 

  De unge er usikre på, hvad de skal vælge, bange for at vælge forkert – og stressede, når de kommer i gang. Mange vælger af pligt mere end af lyst og som samfund presser også uddannelsessnobberiet, der - måske utilsigtet - kommer til at forveksle bedst med højest. 
  Spørgsmålet er, om vi er for dårlige til at tale alt det glædesfylde ved uddannelse op? Hvordan kan vi i højere grad sætte fokus på det samlede studieliv, der også handler om at udvikle sig som menneske, få en kæreste, et politisk ståsted, udfordre sig selv på internationale studieophold etc. Hvordan kan studielivet blive mere legende og ikke noget, der skal overstås? Hvordan får vi flere unge til at blomstre?

  DELTAGERE

  • Stina Vrang Elias, Direktør DEA
  • Jannie Skovbo, Næstformand, Studenterrådet, VIA

  • Noemi Katznelson, professor og leder af Center for Ungdomsforsknig 

   

   

   

  TID:13.00-13.45

   

  LOKALE:

  MODERATOR:  Andreas Rasch-Christensen

 • 4. Hvad kan uddannelsessystemet lære af højskolerne?

  Eleverne strømmer til højskolerne, der er prøvefrie, fyldt med kreativitet og fællesskab og for en umiddelbart betragtning mere legende.

  Kan uddannelsessystemet lære noget af højskolerne - og i så fald hvad? Eller er der bagsider eller faldgruber i den højt besungne højskoleverden, som vi skal vare os for at trække ind i vores uddannelsessystem? 

  Det spørger vi en række debattører om, der alle har viden om og en relation til højskolen.

  Deltagere:

  - Simon Axø, forstander, Testrup Højskole

  - Anders Fogh Jensen, filosof, forfatter og debatør og tidligere forstander på Vestjyllands Højskole

  - Astrid Carø, ungdomsuddannelsesordfører (SF)

  - Nanna Poulsen, underviser, Højskolen.dk 

  - Stig Skov Mortensen, Pædagogisk konsulent, Folkehøjskolernes forening i Danmark

   


  LOKALE:

  MODERATOR: Jesper Vinther, forstander, SeniorHøjskolen i Nørre Nissum

 • 5. Et legende uddannelsessystem – paradoks eller mulighed?  

  Trædes legen under fode, når den skal skæres til og passe ind i et målstyret uddannelsessystem? Mister legen sin vigtigste kvalitet - nemlig formålsfriheden - når den spændes for bekendtgørelser og studieordninger?

  I denne samtalesalon spørger vi, om et mere legende uddannelsessystem er en reel mulighed eller et uløseligt paradoks.

  Deltagere:

  - Alexander von Oettingen, prorektor, UCSyd

  - Lene Tanggaard, professor og rektor, Designskolen Kolding

  - Annette Lind, (S)

  - XX, Formand for Studenterforum UC

   

   

  TID: 13.00-13.45

  LOKALE:

  MODERATOR: Frederikke Dybdahl, Lektor, VIA Pædagoguddannelsen og uddannet debatpilot hos Frirummet

 • 6. Kan man lege sig til en ungdomsuddannelse?

  Visuel HF, surfer- og e-sportslinjer. Kært barn har mange navne og ungdomsuddannelserne byder sig til for at tiltrække de unge og vinkle deres uddannelse, så den passer ind i de unges interesser og selvbilleder.

  Men stikker vi blot de unge blår i øjnene, når vi sælger uddannelser med attråværdige betegnelser? Er det løgn, at man kan lege sig til en ungdomsuddannelse - eller er det bare hårdt arbejde, afleveringer og terperi? 

  Deltagere:

  • Erik Dose Hvid, rektor,Thy-Mors HF & VUC
  • Katarina Ammitzbøl, ungdomsuddannelsesordfører (C)  TID: 13.00-13.45

  LOKALE:

  MODERATOR:

13.45-14:00 Eftermiddagspause

Så er der kaffe...

Har du madbillet, så forsyn dig med kaffe og kage i kantinen
 
Du kan også købe kaffen på Folkepladsen

14.00-15.30 Vælg og find din workshop

 • 1. Det er bare noget vi leger…   (LIVE FRA FESTSALEN) 

  Denne workshop-session er delt i to.
  Deltag først i legeworkshop og lyt herefter med på samtalesalonen: Hjerne, krop og følelser i undervisningen.


  14:00-14.40: Playjam...

  Kom og vær med når Legetænketanken byder velkommen i det kreative legeværksted, hvor vi gennem eksperimenterende designprocesser udvikler og afprøver nye legekoncepter til uddannelsessektoren. På workshoppen undersøger vi både hvad der sker, når legen slippes løs for legens egen skyld - og hvordan legene kan omformes og fremme specifikke formål. 

  Med workshoppens dobbelte fokus på legedesign og legeformidling, er der rig mulighed for at styrke den legende, kreative myndiggørelse i din professionelle praksis.

  WORKSHOPEJER: Mathias Poulsen, Designskolen Kolding  og Legetænketanken.


  14:45-15:30: Hjerne, krop og følelser i undervisningen

  Vores evne til at samarbejde, til at skrifte perspektiv, forhandle og være empatisk er efterspurgte kompetencer i et moderne samfund, der ønsker effektive og demokratiske (med)borgere.

  Men hvor i uddannelsessystemet tager vi vare på den følelsesmæssige udvikling, der er forudsætningen for, at elever og studerende kan udvikle disse emotionelle kompetencer? Har vi i for lang tid givet den kognitive udvikling forrang på bekostning af et mere alsidig lærings- og udviklingssyn, hvor krop og følelser også har en plads?

  I denne samtalesalon inviterer vi både hjerne, krop og følelser indenfor. Anja Bo lader deltagerne undersøge, om legens ’som-om-verden’ kan tilbyde alternative måder at erkende, lære og forstå verden på. Og hun spørger dem, om og hvordan uddannelsessystemet kan være med til at træne de emotionelle kompetencer, som vores moderne og komplekse samfund efterspørger.

  Deltagere:
  • Svend Brinkmann, professor, AAU
  • Susan Hart, psykolog, phd og forfatter
  • Gitte Sommer Harrits, prorektor, VIA


  TID
  :14.00-15.30 (Samlet)

  LOKALE: Festsalen

 • 2. Kan man lege sig til faglig stolthed 

  Kan man lege sig til faglig stolthed? 
  Det spørgsmål får du svar på gennem denne workshop, der præsenterer projekt Faglig stolthed og aktive elever i erhvervsuddannelserne.
  I projektet har deltagerne arbejdet med en række undervisningsprincipper, der gennem en legende og undersøgende tilgang til elevernes erhverv har skabt rum for fordybelse, kreativitet og entreprenørskab. 

  På workshoppen præsenterer VIA, Nordeafonden og Rybners i samarbejde undervisningsprincipperne og baggrunden for projektet. Som deltager får du herefter mulighed for selv at afprøve undervisningsprincipperne, der er  sætter eleven i centrum, som aktiv og medbestemmende deltager i undervisningen og understøttes af IT. Workshoppen afrundes med en fælles drøftelse af, hvordan faglig stolthed kan udvikles og udbredes på erhvervsskolerne – og hvordan en mere legende og eksperimenterende tilgang til fagene bidrager til det.

   

  Læs mere om projekt Faglig stolthed og aktive elever i erhvervsuddannelserne her. Lærere og elever fra 13 erhvervsskoler har deltaget, og VIA University College har sammen Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier udviklet projektet, der er støttet af Nordea Fonden. 

  TID: 
  14.00-15.30

  LOKALE:

  WORKSHOPEJER: Agnete Gudnason, adjunkt, VIA, Johanne Steensgaard Nielsen, projektkonsulent, Nordeafonden og Rybners.

 • 3. Har universiteterne brug for en legereform?

  Dimensionering. Fremdriftsreform. Fleksibilitetsreform. Bevillingsreform.

  Universitetsuddannelserne har i de seneste år været igennem en række gennemgribende politiske reformer, som har sat tydelige spor i uddannelseslandskabet. Reformerne har det til fælles, at de primært har haft udgangspunkt i økonomiske betragtninger. Nu er spørgsmålet, om det efterhånden er tid til en anden type reform – en reform med fokus på leg, kreativitet og trivsel?

  Det skal deltagerne være med til at udforske i denne workshop, hvor vi diskuterer legens rolle og værdi på universiteternes uddannelser. Professor (og legeplads-ekspert) Ning de Coninck-Smith leverer indhold og perspektiv til dagens idemæssige sandkasse med et oplæg om skolens og universitetets historie, inden deltagerne selv får overrakt sandskovl og si.

  Deltagere:
  • Professor Ning de Coninck-Smith, DPU, Aarhus Universitet
  • Prorektor Berit Eika, Aarhus Universitet
  • Rektor Bo Larsen, Lemvig Gymnasium
  • Studerende og bestyrelsesmedlem Ditte Marie Thomsen, Aarhus Universitet
  • Co-Founder & CEO, Jacob Hindhede, Wow Park

  Moderator: Jacob Fuglsang, Uddannelsesredaktør ved Politiken

  TID: 14.00-15.30

  LOKALE:

  WORKSHOPEJER: Kirsten Brusgård, Aarhus Universitet

 • 4. Playful Learning: En legende tilgang til uddannelse af morgendagens pædagoger og lærere 

  Kom og få et indblik i Playful Learning - et partnerskab mellem de danske professionshøjskoler og LEGO Fonden.

  Programchef Mette Lyager og programansvarlig Laust Joen Jakobsen fortæller om de foreløbige erfaringer fra udviklingsprogrammet, og hvordan der arbejdes med en legende tilgang til udvikling af uddannelse og undervisning.

  I Playful Learning er det underviserne, der er eksperterne. I de tre workshops, der følger efter, kan du derfor opleve undervisere fra UCL, VIA og Absalon præsentere forskellige bud på legende tilgang til i undervisningen på pædagog- og læreruddannelsen.

  Omdrejningspunktet for denne legende undervisning er projektets tre centrale principper: 

  • at skabe fælles forestillinger,
  • at vove uforudsigelighed,
  • at insistere på meningsfuldhed.

  TID: 14.00-15.30

  LOKALE:

  WORKSHOPEJERE: Mette Lyager, programchef og Signe Lehmann, programassistent  Playful Learning

 • 4. Visuel HF - Vi tager den kreative leg dybt seriøst

  Der er mange lighedspunkter mellem legen og den kreative proces – intensiv tilstedevær og selvforglemmelse er nogen af dem. 

  På denne workshop møder du elever og undervisere fra Visuel HF – en kreativ 3-årig ungdomsuddannelse.
  I første del viser og fortæller de om de kreative og legende arbejdsmetoder, der er med til at udvikle eleverne visuelle talent og faglige kompetencer. Og du får deres bud på, hvorfor det kræver træning og mod at lade sig opsluge af det legende. Og hvorfor vi skal tage den kreative leg dybt seriøs.

  I workshoppens anden del bliver du selv involveret i en kreativ proces med animation, der på eksemplarisk vis sætter dig i en legende tilstand. Det bliver sjovt.

  Kom, lyt og leg med de unge på Visuel HF.

  Visuel HF i Viborg udbydes i et samarbejde mellem The Animation Workshop (TAW) og Viborg Gymnasium og HF. 

  TID:14.00-15.30

  LOKALE:

  WORKSHOPEJER: Hanne Pedersen, lektor, Visuel HF 

 • 5. Ungdomssporet

  Ungdomssporet er en særligt tilrettelagt workshop målrettet elever fra ungdomsuddannelserne. BEMÆRK  TIDSRAMMMEN!

  Så frø i det lokale engagement
  På Uddannelsesdebattens ungdomsspor vil Akademiet for samfundsengagerede (ASU) køre en workshop, der skal så frø i det lokale engagement.
  Det sker med afsæt i de metoder og tilgange, vi anvender på ASU.

  Sammen med elever fra de lokale ungdomsuddannelser zoome vi ind på lokalmiljøet: Hvilke initiativer og steder findes der i Nørre Nissum, Lemvig og Struer? Og hvor tager man hen med sin frustration, med sine ideer og med sit engagement? Hvad er de første skridt, hvis man vil sætte en idé i verden?

  Deltagerne vil blive inddraget i en idégenereringsproces, hvor vi skal arbejde med at finde ud af, hvad I brænder for. Vi vil sammen udfordre rammerne og skabe et kreativt rum, hvor alle kommer til at gå ud af døren med lyst til at sætte deres præg på lokalsamfundet.  


  Hvad er ASU?

  ASU er et to-årigt projektforløb, hvor unge får mulighed for at skabe sit eget projekt og sætte sit aftryk på samfundet, imens de går på en ungdomsuddannelse. Vi arbejder for, at flere unge kan engagere sig og skabe fællesskaber i deres lokalsamfund og på deres uddannelse.
  På samme vilkår som Team Danmark og ATU, giver ASU fleksibilitet og balance mellem uddannelse og engagement. På ASU arbejder unge med at realisere deres egne konkrete projekter, og de får projektfaglig sparring og undervisning i projektledelse samt deltager i nationale camps og netværk med andre samfundsengagerede unge.//

  Læs mere på www.asu.nu

  TID: 12.00-14.30


  LOKALE: Nørre Nissum Efterskole, Kirkebyen 16, Nørre Nissum, 7620 Lemvig


  WORKSHOPANSVARLIG: Anna Bisp Asghari , projektleder, Akademiet for samfundsengagerede unge  og Sara Mose Lindholm Pedersen  og Jonas Christensen, undervisere på HF i Nørre Nissum

15:30-16:30 Afslutningskeynote 

Afsluttende keynote

Peter Lund Madsen trækker linjer mellem leg, hjerne og kreativitet, når han runder Uddannelsesdebatten 2020 af. 


Tak for i år...

Formand for Skolebyen takker for i år og løfter sløret for næste års tema