Fredag - leg i ungdomsuddannelser og videregående uddannelser


Vi bygger stadig programmet.
Mød allerede nu dagens keynotespeakers - og overvej hvilke workshops og debatter, du vil deltage i.

9:00-11:30 Keynotes og debat

Anders Kühnau, Regionsrådsformand Region Midtjylland

Anders byder velkommmen til Uddannelsesdebattens anden dag

Keynotespeaker Marc Malmdorf Andersen

Legeforsker og forfatter til Tænkepausen 'Leg' gør os klogere på legens kendetegn - og hvorfor vi skal fortsætte med at lege. Hele livet...

Keynotespeaker 

På vej...

Moderator Anja Bo

Hvad mener eksperterne

Anja Bo inviteter eksperterne på scenen og spørger dem:
Skal vi lege for livet eller bare komme i gang med at lære noget...?

11:30-12:15 Frokostpause

Fyld maven og køb en bog i pausen ...

Besøg vores videns- og bogmarked i frokostpausen

Find din frokost...

Har du en madbillet - gå direkte i kantinen

Du kan også købe din frokost i de studerendes streetfood-køkken på Folkepladsen


Se hvad du kan få at spise på Folkepladsen

12:15-13:45 Vælg og find din workshop

 • 1. Kan man lege sig til faglig stolthed 

  Kan man lege sig til faglig stolthed? 
  Det spørgsmål får du svar på gennem denne workshop, der præsenterer projekt Faglig stolthed og aktive elever i erhvervsuddannelserne.
  I projektet har deltagerne arbejdet med en række undervisningsprincipper, der gennem en legende og undersøgende tilgang til elevernes erhverv har skabt rum for fordybelse, kreativitet og entreprenørskab. 

  På workshoppen præsenterer VIA, Nordeafonden og Aalborg Tech i samarbejde undervisningsprincipperne og baggrunden for projektet. Som deltager får du herefter mulighed for selv at afprøve undervisningsprincipperne, der er  sætter eleven i centrum, som aktiv og medbestemmende deltager i undervisningen og understøttes af IT. Workshoppen afrundes med en fælles drøftelse af, hvordan faglig stolthed kan udvikles og udbredes på erhvervsskolerne – og hvordan en mere legende og eksperimenterende tilgang til fagene bidrager til det.

   

  Læs mere om projekt Faglig stolthed og aktive elever i erhvervsuddannelserne her. Lærere og elever fra 13 erhvervsskoler har deltaget, og VIA University College har sammen Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier udviklet projektet, der er støttet af Nordea Fonden. .
  TID: 12:45-14:15

  LOKALE:

  WORKSHOPEJER: Agnete Gudnason, adjunkt, VIA, Johanne Steensgaard Nielsen, projektkonsulent, Nordeafonden og Sigundur Baldvinsso, Aalborg TECH

 • 2. Læring gennem leg - også på gymnasierne? 

  Leg er en kreativ, innovativ og udviklende proces, som også indebærer retten til at fejle, retten til at tænke nyt og til at prøve noget af.

  Men hører legen også til på de gymnasiale uddannelser, hvor der ellers ofte tales om høj fag-faglighed og klare svar? Kan man overhovet tale om leg på gymnasierne – og hvordan ser legen i givet fald ud? Eksisterer legen allerede i gymnasieskolen i form af det at lave forsøg, udvikle hypoteser osv. - eller skal vi gøre noget for at fremme legen på gymnasierne? Kan leg tænkes ind i de eksisterende rammer for fag og undervisere - eller kræver det nytænkning?

  Kom og lyt til et panel af vigtige interessenter, der kommer med hvert deres svar på disse og en række andre spørgsmål, der kobler leg og de gymnasiale uddannelser. Du får også selv mulighed for at blande dig i debatten, der faciliteres af journalist Lene Christensen.

  Paneldeltagere:


  TID: 12:45-14:15

  LOKALE:

  WORKSHOPEJER: Lene Brich Knudsen, Udviklingskonsulent, Region Midtjylland

 • 3. Har universiteterne brug for en legereform?

  TID: 12:45-14:15

  LOKALE:

  WORKSHOPEJER: Kirsten Brusgård, Aarhus Universitet
 • 4. Play-Jam - hvordan sætter vi legen i spil? 

  Kan du designe og formidle en god leg på 45 minutter?
  Kom og vær med når Legetænketanken byder velkommen i det kreative legeværksted, hvor vi gennem eksperimenterende designprocesser udvikler og afprøver nye legekoncepter til uddannelsessektoren.

  På workshoppen undersøger vi både hvad der sker, når legen slippes løs for legens egen skyld - og hvordan legene kan omformes og fremme specifikke formål. 

  Med workshoppens dobbelte fokus på legedesign og legeformidling, er der rig mulighed for at styrke den legende, kreative myndiggørelse i din professionelle praksis.

  TID:12:45-14:15

  LOKALE:

  WORKSHOPEJER: Mathias Poulsen, Designskolen Kolding  og Legetænketanken

 • 5. Playful Learning: En legende tilgang til uddannelse af morgendagens pædagoger og lærere 

  Kom og få et indblik i Playful Learning - et partnerskab mellem de danske professionshøjskoler og LEGO Fonden.

  Programchef Mette Lyager og programansvarlig Laust Joen Jakobsen fortæller om de foreløbige erfaringer fra udviklingsprogrammet, og hvordan der arbejdes med en legende tilgang til udvikling af uddannelse og undervisning.

  I Playful Learning er det underviserne, der er eksperterne. I de tre workshops, der følger efter, kan du derfor opleve undervisere fra UCL, VIA og Absalon præsentere forskellige bud på legende tilgang til i undervisningen på pædagog- og læreruddannelsen.

  Omdrejningspunktet for denne legende undervisning er projektets tre centrale principper: 

  • at skabe fælles forestillinger,
  • at vove uforudsigelighed,
  • at insistere på meningsfuldhed.

  TID:

  LOKALE:

  WORKSHOPEJERE: Mette Lyager, programchef og Signe Lehmann, programassistent  Playful Learning

 • 6. Visuel HF - Vi tager den kreative leg dybt seriøst

  Der er mange lighedspunkter mellem legen og den kreative proces – intensiv tilstedevær og selvforglemmelse er nogen af dem. 

  På denne workshop møder du elever og undervisere fra Visuel HF – en kreativ 3-årig ungdomsuddannelse.
  I første del viser og fortæller de om de kreative og legende arbejdsmetoder, der er med til at udvikle eleverne visuelle talent og faglige kompetencer. Og du får deres bud på, hvorfor det kræver træning og mod at lade sig opsluge af det legende. Og hvorfor vi skal tage den kreative leg dybt seriøs.

  I workshoppens anden del bliver du selv involveret i en kreativ proces med animation, der på eksemplarisk vis sætter dig i en legende tilstand. Det bliver sjovt.

  Kom, lyt og leg med de unge på Visuel HF.

  Visuel HF i Viborg udbydes i et samarbejde mellem The Animation Workshop (TAW) og Viborg Gymnasium og HF. 

  TID:12:45-14:15

  LOKALE:

  WORKSHOPEJER: Hanne Pedersen, lektor, Visuel HF 

 • 7. Ungdomssporet

  Ungdomssporet er en særligt tilrettelagt workshop målrettet elever fra ungdomsuddannelserne. Særskilt program - og BEMÆRK ANDEN TIDSRAMME

  TID: 12:45-15:00

  LOKALE:

  WORKSHOPANSVARLIG:Sara og Jonas, HF i Nørre Nissum

13.45-14:00 Eftermiddagspause

Så er der kaffe...

Har du madbillet, så forsyn dig med kaffe og kage i kantinen
 
Du kan også købe kaffen på Folkepladsen

14:00-14:45 Videns- og samtalesalon

 • 1.Et legende (studie)liv 

  De unge er usikre på, hvad de skal vælge, bange for at vælge forkert – og stressede, når de kommer i gang. Mange vælger af pligt mere end af lyst og som samfund presser også uddannelsessnobberiet, der - måske utilsigtet - kommer til at forveksle bedst med højest. 
  Spørgsmålet er, om vi er for dårlige til at tale alt det glædesfylde ved uddannelse op? Hvordan kan vi i højere grad sætte fokus på det samlede studieliv, der også handler om at udvikle sig som menneske, få en kæreste, et politisk ståsted, udfordre sig selv på internationale studieophold etc. Hvordan kan studielivet blive mere legende og ikke noget, der skal overstås? Hvordan får vi flere unge til at blomstre?

  DELTAGERE

  · Stina Vrang Elias (bekræftet), 
  · Noemi Katznelson, CeFU

  TID:14:30-15:15

  LOKALE:

  MODERATOR:  Andreas Rasch-Christensen

 • 2. Hvorfor fan' skal vi lege på de videregående uddannelser?    

  DELTAGERE:

  • Rikke Toft Børgaard, AU og Det legende universitet
  • Mette Lyager, Programchef Playful Learning

  TID: 14:30-15:15

  LOKALE:

  MODERATOR: Heidi Hautapp, phd-studerende, AAU Department of Culture and Learning og medstifter af Legetænketanken.

 • 3. Når de unge leger - helt ude på kanten

  Denne vidensalon udfordrer det spor af positive medbetydninger, som legen trækker. med sig. For hvad sker der, når legen indtager andre former og bliver skæv, farlig eller - ond?

  DELTAGERE:

  - Helle Rabøl Hansen, phd., mobbeforsker og indehaver af RaboelResearch
  - Stine Liv Johansen, lektor, AU legeforsker og formand for Medierådet for børn og unge

  TID: 14:30-15:15

  LOKALE:

  MODERATOR:

 • 4. Hvad kan uddannelsessystemet lære af højskolerne?

  TID: 14:30-15:15

  LOKALE:

  MODERATOR:
 • 5. Det er bare noget vi leger?

  TID: 14:30-15:15

  LOKALE:

  MODERATOR:

 • 6. Kan man lege sig til en ungdomsuddannelse

  Visuel HF, surfer- og e-sportslinjer. Kært barn har mange navne og ungdomsuddannelserne byder sig til for at tiltrække de unge og vinkle deres uddannelse, så den passer ind i de unges interesser og selvbilleder. Men stikker vi blot de unge blår i øjnene, når vi sælger uddannelser med attråværdige betegnelser? Er det løgn, at man kan lege sig til en ungdomsuddannelse - men at det er hård arbejde, afleveringer og arbejde med stoffet? 

  TID: 14:30-15:15

  LOKALE:

  MODERATOR:

15:10-16:10 Afslutningskeynote 

Afsluttende keynote

Navn på vej...

Tak for i år...

Formand for Skolebyen takker for i år og løfter sløret for næste års tema