TORSDAG Bæredygtig udvikling i dagtilbud og grundskole 

Skal vi sætte FN's Verdensmål på skoleskemaet som et særskilt fag? Kan og skal børnehavebørn forholde sig til smeltende isbjerge og embalagespild? Og hvordan understøtter vi bæredygtig dannelse i børnehøjde, så engegement og handlekompetence vinder over uenighed mellem de klimahellige og de, der ikke har råd til at sætte bæredygtighed øverst på indkøbslisten? 

9.00 - 12.00 Torsdag formiddag

09.00 - 09.30

Velkomst og morgensang v/ Uddannelsesdebattens værter og højskoleforstander Jesper Vinter, Seniorhøjskolen Nørre Nissum.

 

Introduktion af dagens 'reportere', der går på jagt efter 'Dagens bedste nyheder om bæredygtig (ud)dannelse':

 • Mads Tudvad, Den grønne studenterbevægelse og talsperson for Uddannelser for fremtiden
 • Thomas Ravn-Pedersen, CEO, Verdens bedste nyheder
 • Lotte Rod, Børne og undervisningsordfører, Radikale Venstre
09.30 - 10.15

Keynote Opdragelse til livsmod og bæredygtighed,

Per Schultz Jørgensen, forfatter og professor emeritus ved AU taler med udgangspunkt i sin bog Opdragelse til livsmod og bæredygtighed.

Livsmod og bæredygtighed er de vigtigste kernebegreber i opdragelsen. For selvom de voksne har ansvaret, så forholder børnene sig alligevel til klimaforandringerne – og ved, det handler om deres fremtid. Derfor må vi hjælpe dem med at udvikle et indre kompas, så de kan handle med ansvar, dømmekraft og selvstændighed?

Læs mere om Pers keynote her

10.15 - 10.30

Formiddagspause

10.30 - 11.15

Debat: Bæredygtighed – hvad har det med skolen at gøre?

Suna Christensen, antropolog, phd., Dorthe Junge, skoleleder, Den grønne friskole og Merete Riisager, tidligere undervisningsminister mødes i en debat om skolens ansvar for børnenes dannelse til et mere bæredygtigt samfund. 

De har alle tre bidraget til debatten gennem bøgerne Bæredygtig Undervisning, Innovative læringsforløb og Selvbyggerbørn - hvordan vi overlod en generation til at opdrage sig selv

11.15 - 12.00

Debat: Stemmer fra praksis
 • Elisa Rimpler, formand BUPL
 • Gordon Ørskov Madsen, formand DLF
 • Mille Borgen Mikkelsen, formand Danske skoleelever
 • Jens Ive, næstformand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg, 

12.00 -13.00 Frokostpause

Køb mad i Streetfood-området på Festivalpladsen - hvis ikke du på forhånd har købt en forplejningsbillet. Du kan betale med Mobilepay. 

Besøg vores bog- og vidensmarked i frokostpausen og kig med i UNESCO-teltet, i LIFE-laboratoriet eller ultra:bits børnetelt på Festivalpladsen.

13.00 - 14.30 Vælg din workshops

 • Titel Uddannelse for bæredygtig udvikling i grundskolen (UBU) – fra forskning til praksis og praksis til forskning
  Indhold

  Når vi skal udvikle ny viden og finde ud af, hvordan vi bedst arbejder med uddannelse for bæredygtig udvikling i grundskolen (UBU) - så må det ske i samspillet mellem praksis og forskning. 

  I denne workshop inviterer vi praktikere og forskere til at se på konkrete udfordringer og løsninger, der alle udspringer af praksis. Sammen undersøger vi, hvordan vi kan blive klogere på og bedre til at håndtere disse aktuelle udfordringer med aktuelle løsninger. Og hvordan vi tør anvende forskningen kritisk. 

  Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse er værter – og inviterer alle interesserede deltagere med ind i debatten. 

  Workshoppen faciliteres af:

  • Jonas Andreasen Lysgaard, Ph.d. Lektor AU, DPU
  • Nadia Rathje, Ph.D. studerende AU, DPU og tidligere leder Den Grønne Friskole
  • Mathilda Brückner, Ph.D. studerende, Center for Grundskoleforskning, SDU
  • Daniel Kardyb, Ph.D. studerende AU/DPU

  Tid og lokale

  Kl. 13.00 - 14.30 i lokale xx

  Workshopejer

  Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse

 • Titel Lyd, Lys og frisk luft – sådan skaber vi et bæredygtigt indeklima 
  Indhold  Er du en af dem, der har hørt at indeklima er vigtigt, men synes det er lidt kedelig og ligger langt fra din hverdag med pædagogiske og didaktiske overvejelser? Måske synes du at koblingen til elevernes trivsel og læring er svær at få øje på? Og ikke mindst svær at handle på!

  Så er denne workshop noget for dig. Indeklima er nemlig meget mere end ventilationsanlæg og efterklangstid. På DCUM’s workshop sætter vi indeklimaet i spil, så det bliver konkret og giver mening i en pædagogisk hverdag. Målet er at skabe det bedst mulige undervisningsmiljø, som både gavner elevernes læring og de voksnes arbejdsmiljø. 

  Workshoppen bygger på det bedste fra DCUMs varierede arbejde med indeklima, og vil gennem oplæg, dialog, gode eksempler & quiz med AHA-oplevelser give deltagerne indblik i det potentiale der ligger i at arbejde pædagogisk og bæredygtigt med indeklimaet, og udnytte de muligheder der ligger i de fysiske omgivelser.  

  Som deltager på workshoppen får du: 

  • Viden om indeklima i en pædagogisk kontekst
  • Gode praksiseksempler, hvor pædagogiske overvejelser smelter sammen med det gode indeklimavalg
  • Ideer og redskaber til at arbejde videre med at udnytte omgivelsernes vitaminer til fordel for eleverne
  Tid og lokale

  Kl. 13.00 - 14.30 i lokale xx

  Workshopejer

   Dansk center for undervisningsmiljø (DCUM)

   

 • Titel Håbets og handlingens pædagogik

  Indhold

  Vil du være med til at diskutere didaktiske muligheder i arbejdet med Verdensmål og bæredygtighed? Vil du være med til at holde fast i håbet, men også sætte skub i handlinger mod en mere bæredygtig verden?

  Med afsæt i bogen Håbets og handlingens pædagogik byder bogens to redaktører Andy Højholdt og Thomas Ravn-Pedersen velkommen til en workshop, hvor målet er at sætte handling bag Verdensmål og bæredygtighed i uddannelse og undervisning. 

  Du vil på workshoppen kunne høre korte oplæg fra nogle af bogens bidragsydere, skoleleder Tine Sax, Gjern Skole i Silkeborg kommune og Janni Krath, tidligere lærer på Gram Skole i Haderslev kommune, vil dele af deres erfaringer med at sætte handling bag de fine ord. 

  Så har du lyst til at få idéer med hjem, som du kan bruge til dit fortsatte arbejde med at sætte klima og bæredygtighed på dagsordenen i uddannelse og undervisning - så kom glad og bliv inspireret! 

  Tid og lokale

  Kl. 13.00 - 14.30

  Workshopejer

  Hans Reitzels forlag og redaktørerne Andy Højholdt og Thomas Ravn-Pedersen

 • Titel Klima og bæredygtighed i undervisningen 
  Indhold

  Hvordan kan man som lærer arbejde med at skabe motivation og handlekompetence i praksis ud fra en tværfaglig klima- og bæredygtighedsdagsorden?

  I workshoppen, der er tilrettelagt af Klimaambassaden, taget vi udgangspunkt i viden fra tænketanken CONCITO og ser på, hvordan vi kan overføre den til en skolekontekst. 

  Vi sætter fokus på konkrete værktøjer, der kan bruges direkte i undervisningen samt vidensdeling.

  Kom og deltag og få viden og ideer med hjem til din undervisningspraksis.

  Læs mere om Klimaamabasaden her


  Tid og lokale

  Kl. 14-30 - 15.00 i lokale xx

  Workshopejer

  CONCITO Klimaambassaden, Stefan Bruse thor Straten, Projektleder

 • Titel Bæredygtighed i folkeskolen – mere grønt skema? 
  Indhold

  Danmarks Lærerforening er værter for denne workshop, hvor I inviteres ind til en fælles drøftelse om folkeskolens og lærerens rolle og fremtidig undervisning i bæredygtighed i folkeskolen.
  Hvad er bæredygtighed i folkeskolens undervisning? Og hvordan ser undervisning om bæredygtighed ud? Og hvilke lærere og hvilke fag skal involveres?

  Hvad betyder bæredygtighed for lærerne? Og har lærerne et særligt ansvar for at undervise i bæredygtighed – også hvis det ikke er en del af alle læseplaner og folkeskolens formål? Er der behov for et nyt grønt dannelsesideal? For flere bæredygtige tværfaglige temaer? For styrket opmærksomhed på bæredygtighed gennem fagene? Og hvad kræver det?

  På workshoppen vil der være oplæg fra Danmarks Lærerforening, som præsenterer hovedpointer fra undersøgelsen ’Bæredygtighed i grundskolen’ (Epinion). Derefter debat med publikum og indlæg fra:

  • Jesper Garslev, Ph.d., Docent i Forskningscenter for innovation og entreprenørska, VIA University College 
  • Suna Christensen, antropolog, phd og forfatter til bogen Bæredygtig undervisning

  Kom og deltag!

  Tid og lokale

  Kl. 13.00 - 14.30 i lokale xx

  Workshopejer

  Danmarks Lærerforening

 • Titel Fritidspædagogikkens bæredygtige fællesskaber
  Indhold

  Bæredygtighed er et demokratisk anliggende, og i det pædagogiske arbejde med bæredygtighed skal børn og unge betragtes som deltagere og medskabere.

  Det fritidspædagogiske arbejde giver mulighed for at anlægge et helhedsperspektiv på børn og unge og give dem mulighed for at udvikle sig sammen med andre. I bæredygtige fællesskaber, der kan tåle vægten – og modstå presset.
  Denne workshop stiller skarpt på, hvordan vi med fritidspædagogikken kan bidrage til at sikre at børn og unge udvikler bæredygtige fællesskaber. Fritidsområdet er presset, men rummer store potentialer. Forskere, pædagoger og centrale aktører vil give deres bud på, hvad der skal til, for at vi lykkes med det. 

  På baggrund af deres input drøfter deltagerne muligheder, og workshoppen munder ud i bud på, hvordan vi fra næste uge, kan arbejde endnu mere bæredygtigt med børn og unges fællesskaber.

  I workshoppen vil der være indlæg fra:

  • Anders Petersen, Lektor, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Ålborg Universitet
  • Lea Ringskou, Lektor og koordinator for skole-fritidsspecialiseringen på pædagoguddannelsen, VIA
  • Nils Falk, tidligere lektor på pædagoguddannelsen Absalon, nu Ph.d-studerende på DPU
  • Elisa Rimpler /eller Lars Søgaard  /formand/FU medlem, BUPL
  • XX, pædagog fra praksis

  Moderator er Trine Ankerstjerne, skole- og fritidskonsulent i BUPL

  Tid og lokale

  Kl. 13.00 - 14.30 i lokale xx

  Workshopejer

  BUPL

 • Titel Skab en fælles forandring med verdensmålene i hænderne
  Indhold

  Hvordan kan verdensmål kan blive en fælles løftestang til praksisfaglig undervisning, samarbejde med lokalsamfund og virksomheder samt bidrage til karrierelæring og handlekraft?

  I denne workshop vil vi tage afsæt i to projekter i Efterskoleforeningen; Fælles Forandring, som er Efterskolernes Verdensmålsfestival og E2E med verdensmålene i hænderne, som er Efterskolernes Verdensmålsbrobygning. I begge projekter arbejder eleverne med verdensmål, omsætter ideer til handlinger enten via festivalen eller gennem projektaflevering. 

  Vi giver eksempler på konkrete måder at arbejde med verdensmål og dilemmaer i undervisningen og hverdagen. Du kan få metoder, idéer og værktøjer til hvordan elever udvikler handlekraft i mødet med praksisnære verdensmålsudfordringer hvor nøgleordene er motivation, engagement og elevinddragelse.

  Bliv klogere på skoler som ideelle læringsmiljøer for en mere bæredygtig fremtid, samt hvordan lokalområdet og samarbejdspartnere kan bidrage til at kvalificere arbejdet med verdensmål.

  Se evt. mere på www.faellesforandring.dk eller www.ibo-modellen.dk 

  Tid og lokale

  Kl. 13.00 - 14.30 i lokale xx

  Workshopejer

  Efterskoleforeningen

   

 • Titel Udeskole - muligheder og udfordringer i praksis
  Indhold

  Udeskole er en arbejdsmåde og undervisningsform, hvor man flytter dele af skolehverdagen ud i nærmiljøet.

  Udeskole indebærer regelmæssig aktivitet udenfor klasselokalet og giver eleverne anledning til at tage alle sanserne i brug, så de får personlige og konkrete erfaringer i mødet med virkeligheden.

  I denne workshop møder du Karen Barfod, der er ekspert i udeskole og hendes studerende. Du kommer til at arbejde 'hands-on' med udeskole og bliver klogere på, hvordan du selv kan flytte elever og undervisning mere udenfor.

  Husk tøj efter vejret og solidt fodtøj

  Tid og lokale

  Kl. 13.00 - 14.30 i lokale xx

  Workshopejer

  Karen Barfod, docent og udeskoleekspert, VIA Læreruddannelsen Nørre Nissum             
 • Titel Fadøl & Fremtid – en worlkshop om unge og fremtiden... med smagsprøver
  Indhold

  På workshoppen skal vi have hul på verdensmålene!

  Men først vil du blive præsenteret for alt det gode ved øl og en prøvesmagning. Du vil deltage i en virkelighedsquiz, hvor vi quizzer om, hvem der ved mest om alt det positive , som vi er lykkedes med i forhold til verdensmålene.

  Bagefter sender vi debatstafetten rundt - og du komme til at debattere verdensmål i børnehøjde.

  Alt dette sker i selskab med VIA Verdensmålsambassadører. En gruppe studerende og dimittender, som på kryds og tværs af VIAs uddannelser samarbejder om at gøre en forskel gennem verdensmålene.

  Tid og lokale

  Kl. 13.00 - 14.30 i UNESCO-teltet

  Workshopejer

  VIAs Verdensmålsambassadører             

   

14.45 - 15.30 Eftermiddagens keynote


14.45 - 15.30

Keynote: Bæredygtighedens pædagogik

Jonas Andreasen Lysgaard, phd og lektor ved DPU, AU 

Bæredygtighed og bæredygtig udvikling handler om andet og mere end klima og miljø. Bæredygtig udvikling knytter sig helt fundamentalt til vores hverdagsliv, til politiske beslutningsprocesser – og til måden, vi driver skole på.

Jonas stiller spørgsmålene: Hvordan tænker og praktiserer vi skole, pædagogik og (ud)dannelse, når den tunge arv efter sociale, miljømæssige og økonomisk kriser skal løftes? Og hvordan undgår vi, at skolen ikke blot spændes efter bæredygtigheden vogn – men at pædagogik og uddannelse fortsat udgør en ramme for børns udvikling af kritiske kompetencer og dannelse på vej ind i en usikker fremtid? 

Læs mere om Jonas' keynote her

15.30 - 15.45

Eftermiddagspause

Hent en kop kaffe på vej til din videns- og samtalesalon

15.45 - 16.30 Vælg din videns- eller samtalesalon

 • Titel FN's verdensmål - hvordan skal de fylde på skoleskemaet?
  Indhold og deltagere

  Skal FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling på skoleskemaet som separat fag, indgå i valgfrie temauger - eller skal vi ophøje dem til det centrale grundlag for al skolens arbejde? Vi tager diskussionen.

  Deltagere:

  • Alexander von Öettingen, Rektor UC Syd
  • Andy Højholdt, Lektor, Læreruddannelsen KP
  • Gordon Ørskov Madsen, Formand DLF
  • Lotte Rod, Børne - og undervisningordfører, (RV)
  • Astrid Carøe, Uddannelsesordfører og medlem af børne og undervisningsudvalget (SF)
  Tid og lokale Kl. 15.45 - 16.30 i lokale xx
  Moderator

   David Erichsen, moderator og direktør i Erichsen 

   

 • Titel Social bæredygtighed i praksis
  Indhold og deltagere

  Efterskolelivet handler om faglige udfordringer – og om at dykke ned i en særlig interesse: fodbold, klima, mad, heste, dans, musik. 

  Men efterskolelivet handler især om at udfordre sig selv i sociale fællesskaber, der måske er helt forskellig fra de fællesskaber, den unge allerede kender. Danske efterskoler tager et stort ansvar, når det handler om at danne de unge og vise dem, hvordan de kan agere socialt bæredygtigt i store, komplekse og anderledes fællesskabet. Efterskolerne har også erfaringer med at tackle de udfordringer, der kan følger med: angstproblematikker, livskriser, integrations- og inklusionsudfordringer eller stress etc.

  Men hvad er det særligt efterskolernes fællesskaber kan? Hvad er det for pædagogiske greb, efterskolerne tager i brug, når målet er inklusion og træning i sociale kompetencer?

  Hvilke særlige kompetencer skal efterskolens professionelle besidde for at løse opgaven? Og hvad kan det øvrige uddannelsessystem lære af efterskolerne, når målet er at danne de unge socialt bæredygtigt?

  Det spørger vi paneldeltagerne om:

  • Louise Klinge, phd., forsker i relationskompetence og medlem af NOISE, Network Of Independent Scholars - in Education
  • Birte Ebbensgaard, forstander Kongensgaard Efterskole 
  • Ulrik Goos Iversen, forstander Baunehøj Efterskole, bestyrelsesmedlem i Efterskoleforeningen og formand for bæredygtighedsudvalget 
  • Jannie Moon Lindskov, direktør, Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) 
  • Elsebeth Jensen, dekan, Læreruddannelsen, VIA
  Tid og lokale Kl. 15.45 - 16.30 i lokale xx

  Moderator

  Stina Vrang Elias, direktør DEA

   

 • Titel Sådan skal dét gøres! - veje til en bæredygtig skole
  Indhold og deltagere

  I denne videnscafe møder du tre skoler, der fortæller om erfaringer med at være verdensmålscertificeret 2030 Skole. 

  Cafeen indledes med et kort speak og en rammesætning af videns-cafeen ved Nikolaj Elf, leder af Center for Grundskoleforskning ved SDU.

  Herefter 'pitcher' og præsenterer de enkelte skoler kort deres særlige vinkel på arbejdet som 2030 Skole - og inviterer dig til at besøge deres bord i cafeen. Her har du mulighed for at høre om deres særlige erfaringer og stille spørgsmål til lærerne fra de tre skoler.
  Du møder:

  • Gjern Skole
  • Klarup skole
  • Christinelystskolen, Lemvig

  Det er organisationen CHORA 2030, der står bag 2030 Skolerne. CHORA 2030 har fokus på at omsætte ord til handling for at fremme verdensmålene. Det gøres gennem pilotprojekter, processer og partnerskaber, så alle inddrages og tager del i omstillingen.

  Læs mere om 2030 SKOLER her 

  Tid og lokale Kl. 15.45 - 16.30 i lokale xx

  Moderator

  Nikolaj Elf, leder af Center for Grundskoleforskning ved SDU.

   

 • Titel Er udeskole svaret på klimakrisen?
  Indhold og deltagere

  Præmissen for udeskole er at flytte skolen ud. Men er der overhovedet en sammenhæng mellem at møde matematikken i gummistøvler, læse digte med sand mellem tæerne - og så større forståelse for bæredygtighed? Eller er det en romantisk forestilling? 
   
  Denne samtalesalon undersøger, hvordan undervisning kan understøtte bæredygtig udvikling. Vi inviterer forskellige faglige eksperter, der skal gøre os klogere på, om og hvilke potentialer, der er i at undervise børnene udenfor, når målet er at opdragede til bæredygtig udvikling.

  Mød bl.a.

  • Karen Barfod, Phd, Lektor og Forskningsleder i Program for outdoorpædagogik, VIA 
  • Henrik Gretoft, leder af Kontoret for Bæredygtig Udvikling i Københavns Kommune 
  • Suna Christensen, antropolog og forfatter
  • Nadia Rathje, Ph.D. studerende AU, DPU og tidligere leder Den Grønne Friskole
  Tid og lokale Kl. 15.45 - 16.30 i lokale xx

  Moderator

  Andreas Rasch-Christensen, forskningschef VIA

   

 • Titel Bæredygtighed - hvad har det med os at gøre?
  Indhold og deltagere

  Hvordan inddrager vi børnene, så al snakken om bæredygtighed ikke ender i klimaangst og mismod - men derimod i handlekraft og børnenes oplevelse af at gøre en virkelig forskel?

  Det spørger vi om i denne samtalesalon, hvor vi både har inviteret kommercielle spillere, de fagprofessionelle - og børnene med.

  Mød:

  • Mille Borgen Mikkelsen, formand Danske skoleelever
  • Elever fra Klinkby skole og Christinelyst skole, Lemvig kommune
  • Trine Ankerstjerne, skole- og fritidskonsulent , BUPL
  • Camilla Balslev Nielsen, DR, sekretariatsleder for ultra:bit
  Tid og lokale Kl. 15.45 - 16.30 i lokale xx

  Moderator

  Anja Bo

 • Titel Bæredygtig dannelse - er det virkelig børnehavens ansvar?
  Indhold og deltagere

  De små skal være motorisk dygtige, blive skarpe til det danske sprog og lære at være en god ven. Der er rigtig mange krav og forventninger til danske dagtilbud og de pædagoger, der arbejder her.

  Men er det også pædagogernes ansvar at lære danske viggestue- og børnehavebørn om bæredygtig udvikling? Eller er det skudt lidt over målet?

  Debattens deltagere ser på åbninger og dilemmaer i mødet mellem dagtilbud og en stærk bæredygtighedsdagsorden.

  Mød:

  • Elisa Rimpler, formand, BUPL
  • Nanna Jordt Jørgensen, Lektor, ph.d, Københavns Professionshøjskole
  • Anni Matthiesen, Venstre, medlem af Børne- og Undervisningsudvalget  
  • Kathe Moesgaard, pædagog

  Tid og lokale Kl. 15.45 - 16.30 i lokale xx

  Moderator

   Frederikke Dybdahl, lektor, Pædagoguddannelsen VIA

16.30 - 17.00 Dagens bedste nyheder ...16.30-16.50 Tre reportere opsummerer ’Dagens gode nyheder’ – og helt konkrete handlingsforlag til bæredygtig udvikling i et børneperspektiv.
 • Lotte Rod, Børne og undervisningsordfører, Radikale Venstre
 • Thomas Ravn-Pedersen, CEO Verdens bedste nyheder
 • Mads Tudvad, Den grønne studenterbevægelse og Uddannelser til Fremtiden

16.50-17.00

Brobygning til fredag:

Hvad kan vi glæde os til i morgen?

Anja Bo spørger Harald Mikkelsen, rektor VIA, hvad han ser mest frem til, når vi fredag debatterer ungdoms- og videregående uddannelse i et bæredygtighedsperspektiv.

 

18.00 - 00.00 Aftenens program

Uddannelsesdebatten runder dagen af med netværksmiddag og fantastisk koncertoplevelse. Det kræver særskilt billet.


18.00 - 20.30 Netværksmiddag Køb billet her 

20.30 -21.30

Koncert med bandet Jonah Blacksmith

Glæd dig til at opleve Jonah Blacksmiths nærvær, uforfalsket spilleglæde og vedkommende sange.

Køb billet til koncerten her 

21.30 - 00.00

Fest og musik i folketeltet på Festivalpladsen

Alle er velkomne, det kræver ikke særskilt billet