Torsdag - dagtilbud og grundskole


Mød dagens keynotespeakers - og overvej hvilke workshops og debatter, du vil deltage i.

9:00-12:00 Åbningsdebat

Erik Flyvholm

Erik Flyvholm Borgmester i Lemvig Kommune

Erik Flyvholm byder velkommen og synger for, når Uddannelsesdebatten åbner med fælles morgensang
Lene Tanggaard

Dannelsens vogter: Lene Tanggaard

Hvordan forfølger vi dannelsesperspektivet i debatten?
Anja Bo sætter dagens vogter, professor Lene Tanggaard, i gang med opgaven...

Keynote speaker Ole Sejer Iversen

Computational Empowerment: (Ud)dannelse i en algoritme-centreret verden

Hvad mener eksperterne?

Anja Bo spørger panelet:

Hvad ved vi nu – og hvad vil vi gerne have svar på i dag?

12:00-13:00 Frokostpause

Fyld maven, køb en bog - og kig med på aktiviteterne på Folkepladsen

Besøg vores bog- og vidensmarked i frokostpausen

Har du en madbillet - gå direkte i kantinen

 

Du kan også købe mad i de studerendes streetfood-køkken på Folkepladsen
 
Se hvad du kan få at spise på Folkepladsen

13:00-14:30
Vælg og find din workshop

 • 1. Ultra:bit - elever lærer dig at kode

  Ultra:bit er et storstilet lærings- og undervisningsprojekt, der sikrer hvert barn på en hel skoleårgang en unik mulighed for at lære kodning, teknologi og digital dannelse. Mød eleverne, hør om resultaterne - og kod dit eget navneskilt

  Tid: 13:00-14:30
  Lokale: Gymnastiksal 1
  Workshopejer: CFU og Lemvig Kommune

  Over 4000 lærere og omkring 60.000 elever deltog sidste år i Ultra:bit-projektet. Gennem konkrete aktiviteter har eleverne kodet den lille micro:bit til at sørge for vanding af blomster, spillet sten, saks, papir mm. Teknologiforståelse og innovation har i den grad været i fokus hos eleverne og lærerne.

  VIA CFU og elever fra Lemvig Kommune vil i denne workshop fortælle om erfaringerne med micro:bit. Du vil opleve elever demonstrere nogle af deres projekter med micro:bit - og du vil selv under kyndig vejledning komme til at stifte bekendtskab med at kode en micro:bit.

  Projektet er et partnerskab mellem DR og CFU Danmark støttet af Industriens Fond. Læs mere om projektet her

  OBS! Der er plads til max 25 deltagere på workshoppen - og du skal helst medbringe en computer. 'Først til mølle' og dørene lukkes, når workshoppen går i gang.

 • 2. Hvad kan digitale teknologier i dagtilbud?

  I de sidste 10 år har digitale teknologier fundet vej helt ind i vuggestuer og børnehaver. Men hvad bidrager digitale teknologier med til de mindste børns læring, udvikling, trivsel og dannelse?

  Tid: 13:00-14:30
  Lokale: Børneuniverset (Nørre Nissum børnehave og vuggestue - lige på den anden af vejen)
  Workshopejer: Forlaget Dafolo

  Hvordan inddrager vi digitale medier i vuggestue og børnehave, så leg og læring i børnenes fællesskaber kommer i fokus?
  Og hvordan bliver det pædagogiske personale klædt på til at reflektere over og arbejde i praksis med børn og digital teknologier? Det er de spørgsmål, vi stiller hinanden på workshoppen

  Steen Søndergaard, lektor på Københavns Professionshøjskole, indleder med et fagligt oplæg, der tager udgangspunkt i de bøger han har skrevet om emnet. Herefter introducerer Steen konkrete eksempler og hands-on-bud på, hvordan du og dine kolleger kan omsætte det digitale i dit dagtilbud.


  Bogsalg: Det er muligt at købe Steen Søndergaards bøger og andre bøger om emnet på Dafolos stand på bogmarkedet


 • 3. X-lab: Skab responsive miljøer, der fremmer børns kreativitet og læring

  X-lab er stedet, hvor forskerer, fagprofessionelle og børn i fællesskab udforsker digitale teknologien gennem leg og læring. Deltag i denne hand-on-workshop og få en smagsprøve på hvordan.

  Tid: 13:00-14:30
  Lokale: Sangsalen
  Workshopejer:  X-lab v/ Aalborg Universitet

  På trods af den voksende popularitet af digitale teknologier i uddannelsen har vi for øjeblikket kun lidt forståelse for de forhold og processer, der fremmer børnenes læring i digitalt berigede læringsmiljøer. 

  I denne Xlab-workshoppen møder du tre forskere, der sætter fokus på, hvordan design-baserede aktiviteter skaber forudsætninger for interesse-dreven skabelse. Og som har et kritisk blik på brugen af digitale teknologier og kreative materialer i daginstitutioner og indskoling.

  Workshoppen byder på hands-on aktiviteter, der vi udforsker koncepter, materialer og digitale teknologier – med andre ord, vi skal praktisere design ’doings’.

  Mød:

  • Eva Brooks, professor (mso), Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet
  • Anders Kalsgaard Møller, adjunkt, Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet
  • Tony Brooks, lektor på Instituttet for Arkitektur og Medieteknologi, Aalborg Universitet

   

 • 4. Hvordan skal vi bruge it og teknologi i grundskolen?

  Hvordan sikrer vi, at teknologien støtter didaktikken og ikke omvendt? Og hvordan sikrer vi elevernes digitale dømmekraft?                                                                                                                                                            Undervisningsministeriet lægger optil en debat om digitalisering af grundskolen. 

  Tid: 13:00-14:30
  Lokale: Lærerværelset
  Workshopejer: Undervisningsministeriet

   

  Hvordan sikrer vi elevernes digitale dømmekraft i grundskolen? Og hvordan og hvornår understøtter teknologi didaktikken? Det er sprøgsmål, vi arbejder med på Undervisningsministeriets workshop.


  Workshoppen indledes med oplæg Josina Moltesen, kontorchef i STIL (undervisningsministeriet) og oplæg fra fagprofessionelle (TBA). Målet er at skabe en debat, der både tager udgangspunkt i et overordnet og i et praksisnært blik på digitalisering og digital dannelse i grundskolen. 

  Undervisningsministeriet offentliggjorde i marts måned en statuspublikation, der også bringes i spil i workshoppen.

  Rapporten giver overblik over viden om og erfaringer med digitalisering af grundskolen og peger på de spørgsmål, vi bør overveje, når det handler om brugen af teknologi på undervisningsområdet.

 • 5. Teknologi handler også om mælkesyrebakterier 

  Teknologi handler også om køleteknik og
  fødevareproduktion. Få smagsprøver og didaktiske overvejelser over, hvordan
  'engineering' kan bruges som metode, når målet er at brede teknologibegrebet ud
  for eleverne i skolen.

  Tid: 13:00-14:30
  Lokale: Biologilokalet i GEOS-bygningen
  Workshopejer: VIA Læreruddannelsen i samarbejde med Engineering i skolen

  Danmark har en meget stor mejeriindustri, som er afhængig af samspil mellem levende organismer og teknologi. Derfor vil vi belyse spørgsmål som: Hvordan fremstiller vi yoghurt til veganere? Hvor finder vi nye mælkesyrebakterier? Hvordan holder vi mælken kold?

  1. Engineeringforløb med mælkesyrebakterier - didaktiske refleksioner fra en gruppe lærerstuderende over engineering som undervisningspraksis v. lærerstuderende Peter Præst, Dragana Ratkovic og Kamilla Nygaard; LU i Skive.
  2. Jagt på mælkesyrebakterier – om masseeksperimentet 2018. Workshoppen præsenterer de nyeste resultater fra jagten v. Lene Christensen fra ASTRA.
  3. ’Hold mælken kold’ – et engineering forløb i N/T om køleteknologi blandt de yngste elever ved Anna Clausen fra Give skole.
  4. Diskussion om lærere og lærerstuderende;

  - som medskabere af engineering

  - entreprenører i åben skole

  - forankring af engineering i grundskole og LU.

  Workshoppen er faciliteret af Martin Sillasen og Peer Daugbjerg

   

   

 • 6. LEGO Education - hands-on, minds-in.

  LEGO Fonden inviterer til en legende hands-on/minds-in workshop. Kom og bliv inspireret - og gå i dialog med andre om den legende, eksperimenterende skole

  Tid: 13:00-14:30

  Lokale: Gymnastiksal 2

  Workshopejer:LEGO Foundation

   

  På LEGO-workshoppen får du som deltager et indblik i:

  • LEGO Fondens værdigrundlag, arbejde og erfaringer med leg og læring med både analoge og digitale materialer i skolekontekst
  • Eksempler på best practise og mulighed for at prøve forskellige materialer og teknologier egnet til læring gennem leg.

  Vi inviterer til fælles diskussion af, hvordan en legende, eksperimenterende skole kan være med til at danne børn og unge i en tech-tid.

   

 • 7. Teknologiforståelse i skolen - men hvordan opbygger vi kapaciteten? 

  Teknologi og digitalisering er gået fra at være et specialiseret og isoleret område til at omfatte stort set alle dele af samfundet. Hvordan kan de nye udfordringer, som vi møder, omsættes til en nødvendig ændring af praksis i folkeskolen?  Og hvordan kan Future Classroom Lab støtte det udviklingsarbejde, så kapasitetsopbygningen bliver bæredygtig?

  Tid: 13:00-14:30

  Lokale: Flexika
  WorkshopejerLasse Remmer, Malte von Sehested og Martin Thun Klausen - Future Classroom Lab, Center For Undervisningsmidler, Københavns Professionshøjskole

  Med forsøgsfaget 'Teknologiforståelse' er der blevet skabt en fælles ramme for lærere og pædagogers arbejde med teknologi - men digitaliseringen har længe været en udfordring for skolen. Hvordan griber vi de nye udfordringer an, så lærere og pædagoger i skolen sikrer, at børnene er klar til det samfund, der venter dem? Det debatterer i denne workshop.

  Workshoppen giver et indblik i, hvordan Future Calssroom Lab arbejder med kapacitetsopbygning i praksis. Det handler både om at bruge de nye muligheder og om at forholde sig til de udfordringer, der er forbundet med ny teknologi og arbejdet med teknologiforståelse i skolen.

  Workshoppen indledes med et kort oplæg på 15 minutter. Her kommer Future Classroom Lab med vores bud på, hvordan skolerne kan arbejde med bæredygtig kapacitetsopbygning og omsætte teknologiforståelse til praksis.

  Efterfølgende arbejder workshopdeltagerne med et udpluk af de aktiviteter, arbejdsformer og rammer, som Future Classroom Lab tilbyder.


"Lad os løfte debatten om digital dannelse til næste level..."

Vi bør forlader ringhjørnerne og diskussionen for og imod skærmen - og istedet tale om, hvordan vi hjælper børn og unge med at navigere i deres digitale virkelighed.

 

 

Læs mere om Stine Liv Johansens keynote

16:00-16:45
Videns- og samtalesaloner

 • 1. Hvad gør skærmen ved os? 

  I denne videnssalon inviterer vi forskellige faglige eksperters perspektiver og positioner indenfor, når vi spørger: "Hvad gør skærmen ved os..."

  Tid: 16:00-16:45
  Lokale: Gymnastisal 1
  Paneldeltagere

  • Maja Horst, Professor, Københavns Universitet. (Overvågning)
  • Mikkel Haarder, Direktør, EVA. (Motivation og Læring)
  • Ulla Dyrløv, Psykolog (Mental sundhed)

  Moderator: Stina Vrang Elias, Direktør tænketanken DEA

 • 2. iPaden med i børnehave - hvad skal det gøre godt for?

  Skal Ipads og andre digitale teknologier have en plads i danske dagtilbud? Og hvilken? Eller er børnehaven digi-frit område, forbeholdt andre former for leg?

  Tid: 16:00-16:45
  Lokale: Flexika
  Paneldeltagere

  • Stine Liv Johansen, Lektor Aarhus Universietet og medlem af Medierådet
  • Lasse Bjerg Jørgensen, BUPL
  • Ellen Trane Nørby, Venstre
  • Susie Roland Mikkelsen, Pædagog i Løgstrup Børnehus i Viborg Kommune.

  Moderator: Erik Hygum, VIA

 • 3. Ny teknologiforståelse i grundskolen - hvad skal de lære, hvordan skal det ske?

  'Teknologiforståelse' afprøves netop nu, som en ny typer faglighed på 46 danske skoler. Men hvad er det egentlig børnene skal lære? Og hvad er det for en forståelse af teknologi, der præsenteres for eleverne?

  Tid: 16:00-16:45
  Lokale: Sangsal
  Paneldeltagere:

  • Ole Sejer Iversen, Professor Aarhus Universitet
  • Claus Hjortdahl, Formand for Skolelederforeningen
  • Annette Lind, Socialdemokratiet
  • Rasmus Edelberg, Skole og forældre
  • Ann-Birthe O. Nicolaisen, Educational Innovation Manager, Clio

  Moderator: Andreas Rasch-Christensen, Forskningschef, VIA

 • 4. 'Hvad er det, I ikke forstår?' Online adfærd og digitale fællesskaber 

  Børn og unges fællesskaber flytter i stigende grad ud i cyberspace. Hvad gør de digitale fællesskaber så attraktive? Og hvordan hjælper vi de unge med at færdes sikkert i dem?

  Tid: 16:00-16:45
  Lokale: Folketeltet
  Paneldeltagere

  • Noemi Katzenelson, Professor og centerleder Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet
  • Mette With Haagensen, Formand for Børnerådet
  • Jannie Moon Lindskov, Direktør Dansk center for undervisningsmiljø
  • Anne Søgaard, Inklusionskonsulent, Børn og pædagogik, Dragør Kommune #vensomhed

  Moderator: Vibeke Helms, Skoleleder på Den frie Hestehaveskole og næstformand i Dansk friskoleforening

  Der er så meget, vi voksne ikke forstår - men derfor skal vi alligevel blive ved med at prøve!

  Vi indleder debatten med et kort interview med dem, det handler om - børnene. Moderator Vibeke Helms interviewer de unge og spørger: 'Hvad er det, der er fedt ved de online fællesskaber, du er en del af'?

  Herefter inviterer hun forskere og interesseorganisationer til at kommentere og diskutere - og sammen skaber vi et indblik i de unges online adfærd og de sociale dynamikker, som er afgørende for trivsel og sunde fællesskaber. Også på de sociale medier.


  Vi stiller skarp både på den professionelles rolle og på forældrerollen  - og ikke mindst de dilemmaer, man kan stå i som voksne omkring de unge. 

 • 5. Frirumsdebat: Skærmen ud af skolen?

  Frirumsdebat

  Flere grundskoler og efterskoler gør erfaringer med forbud og regulering i brugen af skærm i skoletiden.
  Er disse skoler unødigt stramme, når de beder eleverne om at parkere telefonen? Eller forsvarer de bare fællesskabet og dannelsens sidste bastion? Og hvordan ser det moderne fællesskab mon egentlig ud?

  Tid: 16:00-16:45
  Lokale: Lærerværelset
  Paneldeltagere

  • Thomas Østerlund Mortensen, lærer og cand.pæd i it-didaktisk design med flere års erfaring med inddragelse af digitale medier i undervisningen i folkeskolen og på voksen og specialområdet
  •  
  • Jens Henrik Thulesen Dahl, forsknings- og uddannelesordfører, Dansk Folkeparti

  Moderator: Brian Salomonsen & Claus Rasztar, henholdsvis skoleleder og souschef på Jelling Friskole og uddannet Debatpiloter fra Frirummet

  ”Lad os få skærmen og IT-udstyret ud af skolen, så vi kan koncentrere os om det væsentlige og dyrke fællesskabet”. Sådan lyder én vinkel på digital dannelse i skolen. En anden vinkel lyder: ” Børn og unge er digitale mestre og de unges kompetencer og fællesskaber styrkes og udbredes via digitale platforme. 

  Flere grundskoler og efterskoler gør erfaringer med forbud og regulering i brugen af skærm i skoletiden. 
  Er disse skoler unødigt stramme, når de beder eleverne om at parkere telefonen? Eller forsvarer de bare fællesskabet og dannelsens sidste bastion?

  Andre skoler udleverer iPad som den naturlige afløser for penalhuset og ønsker at gå forrest i den digitale skole. Hvad mon eleverne tænker?

  Er digitalisering modsætning til dannelse? Hvordan ser det moderne fællesskab egentlig ud – og ville Grundtvig have bærbar, hvis han levede i dag?

  I denne frirumsdebat folder vi holdningerne ud, udfordrer hinandens positioner, snakker om gamle dage og moderne teknologi – og når måske frem til fælles forståelser.

   


  Hvad er Frirummet og en frirums-debat?

  De frie skoler (friskolerne, efterskolerne og højskolerne) har taget initiativ til Frirummet. Et civilsamfundsinitiativ der skal bidrage til at forbedre den offentlige samtale, øge børn og unges demokratiske virkelyst og styrke befolkningens politiske tillid og håb.

  Frirummet har udviklet en ny debatform, som ikke er bange for at trække konfliktens fronter op, men som gennem refleksion over tvivl og dilemmaer søger initiativer for det fælles bedste.
  Frirumsdebatten vil udfordre de traditionelle rammer for debat og styrke den demokratiske samtale mellem borgere og folkevalgte.

  Læs mere her: www.frirummet.org

   

   

   

 • 6. Hvad kan vi lære af SOME-generationen?

  Hver dag følger 100.000-vis af børn og unge deres YouTube-helte - alt imens Ramasjang og Ultra forgæves lokker med sagligt og velproduceret indhold. Er det et demokratisk og dannelsesmæssigt problem? Og hvad kan vi lære af SOME-folkenes evne til at motive de unge til at blive hængende?

  Tid: 16:00-16:45
  Lokale: Festsalen
  Paneldeltagere

  • Rasmus Kolbe alias 'Lakserytteren', Influencer, Snap-chat-konge, YouTuber
  • Adrian Langer, medierådgiver og tidligere Country Manage for Splay One 
  • Carsten Nymann, Chef for DR Viden og DR Skole


  Moderator: Anja Bo

  Moderator og journalist Anja Bo har bedt de tre gæster om at medbringe klip, lyd eller billeder fra SOME-verdenen, som repræsenterer nye tendenser.

  Hvordan er de valgte klip med til at fascinere børn og unge og på hvilke måder fastholder de udvalgte tendenser børn og unges opmærksomhed ved skærmen, spørger hun. 
  De tre debattører giver et bud på, hvordan de nye tendenser - de bringer i spil - henholdsvis fremmer eller hæmmer fællesskaber blandt børn og unge?

  Samtalen tager herefter afslæt i de klip, som Rasmus, Adrian og Carsten har vist for hinanden.
 • 7. Når vi siger teknologi – hvad mener vi så egentlig?

  Kom med på en rejse ind i teknologihistorien - og bliv klogere på, hvad vi kan vente af teknologien i fremtiden gennem en inspirerende samtale mellem tre teknologieksperter 

  Tid: 16:00-16:45
  Lokale: Biblioteket
  Samtalesalon::

  Moderator: Ghita Andreasen, Direktør, Engineer the Future


  • Ghita Andreasen, Direktør, Engineer the Future
  • Thomas Djursing, Tendensreaktør på Ingeniøren og ing.dk
  • Keld Nielsen, lektor emeritus, institut for datalogi fra Aarhus Universitet og tidligere direktør for Energimuseet i Tange og for Steno Museet i Aarhus.

  Når vi taler teknologi, hvad taler vi så om? Er teknologi ikke meget mere end digitalisering? Og hvor meget skal lærere og pædagoger egentlig vide om forskellige teknologier for at kunne undervise i det eller rammesætte aktiviter i børnehaven?

  Ghita Wolf Andreasen, direktør i Engineer the Future og Thomas Djursing, tendensredaktør for Nyhedsmagasinet Ingeniøren diskuterer, hvordan vi bør forstå teknologi anno 2019. Hvilke teknologiske strømninger sker i øjeblikket i samfundet - og hvordan underviser man i dem?

  Keld Nielsen, lektor emeritus, institut for datalogi fra Aarhus Universitet deltager i samtalen og kommer med konkrete bud på, hvordan vi både kan give elever og studerende hands on-oplevelser med teknologien og samtidig få sparket gang i de kritiske diskussioner, der sikrer deres teknologiske dannelse.

   

 • Hvad skal være vores folkeskoleideal?

  Danmarks Lærerforening er i gang med at udarbejde et folkeskoleideal. Derfor inviterer de til samtale om indholdet. Kom og deltag og få indflydelse...

  Tid: 16:00-16:45
  Lokale: Danmarks Lærerforenings telt på Folkepladsen
  Samtalesalon:  Anders Bondo Christensen, Alexander von Oettingen og Jeanette Sjøberg i samtale om et nyt folkeskoleideal

  Vi inviterer alle til samtale om indholdet af det nye folkeskoleidealet, som Danmarks Lærerforening er i gang med at udforme.

  Anders Bondo Christensen, Formand for Danmarks Lærerforening fortælle, hvorfor foreningen har valgt at bruge kræfter på at udarbejde et ideal for Folkeskolen. Herefter vil Alexander von OettingenProrektor UCL fortælle om processen med udarbejdelsen - og den rejse foreningen har været på.

  Jeanette Sjøberg, Formand for undervisningudvalget slutter af med at præsentere det konkret indhold i det foreløbige folkeskoleideal - og herefter er der åben debat med teltets deltagere om indholdet af det nye folkeskoleideal.

   

17:00-18:00 Afrunding af torsdagen - hvad tar' vi med?

Blev vi klogere?

Anja Bo inviterer politikerne på scenen.

Hun spørger: "Hvad fik vi svar på i dag – hvad I herfra"?

Vi bygger bro - mellem dag 1 og dag 2

Louise Gade, Prorektor VIA og Bjarne Grøn, Digitaliseringsdirektør VIA runder dagens formelle program af med en dynamisk dialog.

Hør dem bygge bro til fredag, hvor ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser er i centrum.

 

 

Torsdag aften på Uddannelsesdebatten

Fortsæt debatten og dyrk nye partnerskaber over netværksmiddagen.Nyd café-passiar med Lone Hørslev og Anja Bo og koncerten med pop-spillemændende fra Folkeklubbens. Slut dagen af med en swingom i folketeltet. Denne del kræver særskilt billet.

18.30-19.00: Oplæsning og interview...

Lone Hørslev læser op af sin digtsamling på Pyramidescenen

Imens undersøger Anja Bo data-poetens perspektiv på digital dannelse i en hyggelig kamin-passiar 

 

19:00: Netværksmiddag 

Vi nyder en netværksmiddag og et glas vin sammen - på kryds og tværs af professioner og partiskel. 

Alle er velkomne - men husk at købe billet.

20:30-21.30  Folkeklubben

Glæd dig til 'Fedterøv' og de andre melodiske numre fra de tre pop-spillemænd

Endnu en vinter med Folkeklubben