Skab rum og rammer, der udfordrer kønsstereotype valg af ungdomsuddannelser

Uddannelsesmønsteret i Danmark er præget af et kollektivt
selvbillede af, hvad en mand og en kvinde kan uddanne sig til.
Kvinder i omsorgsfag, mænd i de merkantile og
håndværksmæssige. Vores køn bliver på den måde også definerende for dem vi er - og ikke mindst - dem vi har mulighed for at blive til … 

Men hvilke (materielle og immaterielle) miljøer og initiativer på ungdomsuddannelserne kan være med til at udfordre den denne opfattelse hos de unge? Og hvad kan det åbne for?

Hvor: Folketeltet

Hvornår: Fredag den 7. september 2018, kl. 16.00

Format: Samtalesalon

Arrangører: Uddannelsesdebatten

Moderator: Andreas Rasch-Christensen (VIA)

Debattører: Gitte Buthler (GL), Jacob Thulesen Dahl (DG), Nina Olsen (DEG), Jacob Sølvhøj (Ø)