Fredag - ungdomsuddannelser og videregående uddannelser


Mød dagens keynotespeakers - og overvej hvilke workshops og debatter, du vil deltage i.

9:00-12:00 Keynotes og debat

Jørgen Nørby, Formand for regional udvikling, Region Midtjylland

Jørgen Nørby byder velkommen til Uddannelsesdebattens anden dag. 

Keynote speaker Christina Boutrup

Glem Silicon Valley - det er kineserne, der former vores digitale fremtid

Keynote speakers Camilla Mehlsen og Vincent Hendricks

I et dobbelt dialog-keynote spørger de to hinanden: "Hvordan bliver vi digitalt dannede"?

 

 

Hvad mener eksperterne?

Jacob Fuglsang spørger forskere og meningsdannere:

Hvad ved vi nu - og hvad vil vi gerne have svar på i dag?

12:00-12:45 Frokostpause

Fyld maven og køb en bog i pausen ...

Besøg vores bog- og vidensmarked i frokostpausen

Find din frokost...

Har du en madbillet - gå direkte i kantinen

Du kan også købe din frokost i de studerendes streetfood-køkken på Folkepladsen


Se hvad du kan få at spise på Folkepladsen

12:45-14:15 Vælg og find din workshop

 • 1. Teknologiforståelse og digitale kompetencer – er der progression gennem uddannelsessystemet? 

  Aarhus Universitet inviteter til en vigtig drøftelse af, hvordan vi skaber progression i teknologiforståelse og digitale kompetencer op gennem uddannelsessystemet. Kom og bidrag ...

  Tid: 12:45-14:15
  Lokale: Flexika
  Workshopejer: Aarhus Universitet i samarbejde med Danske Gymnasiers Digitaliseringsudvalg

  Fælles Mål i dansk i grundskolen gør, at gymnasieskolerne ved hvilket niveau, de skal begynde deres danskundervisning på. På de videregående uddannelser kan vi sætte matematik på A-niveau som adgangskrav på de uddannelser, hvor det er en forudsætning, at de studerende kan anvende statistiske og sandsynlighedsteoretiske modeller.

  Men hvad med elevernes og de studerendes digitale kompetencer og teknologiforståelse? Hvornår skal de undervises i at kode, og hvad skal de lære at afkode? Det vil være meget forskelligt, hvilke forudsætninger eleverne i en gymnasieklasse såvel som de studerende på en universitetsuddannelse har for at begå sig i en tech tid.

  På workshoppen vil vi drøfte og arbejde med, hvordan progression i teknologiforståelse og digitale kompetencer op gennem uddannelsessystemet kunne se ud.
   
  Deltagere:
  - Finn Borchsenius, Prodekan for Sceince and Technology, Aarhus Universitet
  - Lars Bluhme, Rektor på Odder Gymnasium og medlem af Danske Gymnasiers Digitaliseringsudvalg
  - Christina Boutrup, Journalist og forfatter
   
  Moderator: Jacob Fuglsang, Uddannelsesredaktør på Politiken
   

 • 2. Dannelse på bundlinjen – nu og i fremtiden

  Hvad sker der med dannelsesbegrebet i en tid, hvor teknologisk omstilling udfordrer? Region Midt inviterer til debat om indsater - nu og i fremtiden.

  Tid: 12:45-14:15
  Lokale: Sangsalen
  Workshopejer: Region Midtjylland 

  Moderator: Lene Christensen, journalist, Region Midtjylland

  Workshoppen sætte fokus på dannelsesbegrebet i en tid, der er udfordret af den teknologiske omstilling. Vi præsenterer og drøfter blandt andet regionens STEM initiativer under den midtjyske teknologipagt. 

  Workshoppen inviterer stemmer fra erhvervslivet, erhvervsskoler og det politiske niveau til at fortælle, hvad de gør i forhold til STEM og i regi af Den midtjyske Teknologipagt. Og ikke mindst - hvad vi fælles gør i fremtiden.

  Paneldeltagerne forholder sig bl.a. til spørgsmålene:

  • Hvad gør jeres virksomhed/institution i forhold til STEM aktiviteter?
  • Hvilke synspunkter har I på Uddannelsesdebattens tema "Dannelse i en Tech-tid"?
  • Hvad vil I gøre i fremtiden i forhold til uddannelse af arbejdskraft, tiltrække/fastholde medarbejdere, tilbud til unge, samarbejde med andre institutioner? Hvilke muligheder har I inden for jeres institution?

  Paneldeltagere:

  Per Hessellund Lauritsen, Midtjysk teknologiambassadør, Offshore Research Manager, Siemens Gamesa Renewable Energy A/S 

  Jørgen Nørby (V), Formand for Udvalget for Regional Udvikling, Regionsrådet

  Christine Antorini, Christine Antorini, direktør LIFE Læringscenter, fhv. Børne- og undervisningsminister

  Martin Lyhne Holmgaard,Uddanneleschef, Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier

  Berit Eika, Prorektor, Aarhus Universitet


 • 3. High tech & human touch - simulationsbaseret undervisning i sygeplejerskeuddannelsen?

  Hvordan kan teknologi hjælpe med at uddanne dygtige praktikere? Er der begrænsninger for, hvad vi kan træne gennem teknologien – og kan man overhovedet lære om den menneskelige fysiologi eller træne relationskompetence gennem et par VR-briller?
  Tid: 12:45-14:15
  Lokale: Gymnastiksal 2
  Workshopejer: Anne Wemmelund  og Karen Schjøtz Vejrup, VIA Sygeplejerskeuddannelsen

   

  Vi indleder workshoppen med et fagligt oplæg: Teknologi i simulationsbaseret undervisning i sygeplejerskeuddannelsen – muligheder og begrænsninger
  I oplægget præsenterer vi eksempler på, hvordan teknologi kan kvalificere de studerende kompetencer og klæde dem på til en kompleks virkelighed i praksis. 

  Herefter inviterer vi dig med ind i en ægte ’simulations-proces’, hvor vi afprøver en simulation af hjertestop samt debriefing.

  Signe Munk, sygeplejerske og medlem af Folketinger (SF) sparker den afsluttende fælles drøftelse i gang ved at dele ud af sine erfaringer som sygeplejestuderende.

  I drøftelsen er der fokus på de muligheder og begrænsninger, der ligger i simulation og teknologi i professionsuddannelser. Og vi spørger til sidst: ”Kan simulation og teknologi bruges i din kontekst”?

   

 • 4. Hvordan kvalificerer vi lærernes til- og fravalg af teknologier i undervisningen

  Hvordan kvalificerer vi lærernes til- og fravalg af teknologier i undervisningen? 
  Deltag i workshoppen og bliv klogere på, hvornår det giver mening at inddrage teknologier - og hvornår det er helt OK at parkere telefoner, tables og computere udenfor døren

  Tid: 12:45-14:15
  Lokale: Lærerværelset
  Workshopejer: EVA - Danmarks evalueringsinstitut 

   I løbet af de sidste ti år er der sket en stor udvikling i anvendelsen af digitale teknologier i undervisningen på ungdomsuddannelserne. Det stiller store krav både til lærernes digitale og pædagogiske kompetencer, og til at lærerne kan foretage kvalificerede til- og fravalg i forhold til, hvordan de inddrager forskellige teknologier i undervisningen.

  Workshoppen sætter fokus på en række udfordringer, en lærer typisk kan stå overfor, når der skal træffes valg om inddragelse af digitale teknologier i undervisningen – og hvordan man som lærer og lærergruppe kan arbejde med at håndtere dem. Udfordringerne kan fx handle om, hvordan digitale læringsplatforme bedst inddrages i undervisningen, hvordan lærerne kan håndtere pædagogiske udfordringer vedrørende elevernes brug af sociale medier i undervisningen, og hvordan lærere kan tage højde for, at eleverne har forskellige kompetencer til at bruge digitale teknologier i læringssammenhænge.

   Som deltager i denne workshop vil du blive bedt om at forholde dig til og drøfte med de øvrige deltagere en række udfordringer og dilemmaer forbundet med teknologianvendelse.

  Målet er, at du går fra workshoppen med nye overvejelser omkring teknologianvendelse, som kan kvalificere dine og kollegers valg i praksis. Samtidig skal vi diskutere, hvordan lærerne bedst muligt bliver klædt på til at foretage kvalificerede til- og fravalg, når digitale teknologier skal være en del af undervisningen. 

 • 5. Byg en digital løsning -  Makerspace i professionsuddannelserne

  Makerspace er et nyt digitalt og teknologisk læringsrum. Men hvad kan de studerende på professionsuddannelserne egentlig bruge de nye teknologier til?

  Tid: 12:45-14:15
  Lokale: Makerspeace
  Workshopejer: VIA læring og IT - Digital produktion og Design Thinking. Mikkel Hjorth, VIA Læreruddannelsen, Michal Pilgaard, VIA Pædagoguddannelsen, Johannes Fibiger VIA, Læreruddannelsen,  Steen Lembcke, VIA, Læreruddannelsen VIA, Jerry Bak de Ridder, VIA, Bygningskonstruktøruddannelsen. Alle workshopholderne er programmedarbejdere i VIA It og Læring

  Workshoppen starter med oplæg, der præsenterer en didaktik, der baserer sig på designprocesser med digitale teknologier. Derefter møder du konkrete eksempler fra lærer-, pædagog- og bygningskonstruktøruddannelsernes arbejde med faglige processer i Makerspaces.

  På workshoppen kommer du til at opleve:
  -                     Didaktikken bag arbejdet med Makerspaces i uddannelse.
  -                     Konkrete eksempler på undervisningsforløb fra professionsuddannelser.
  -                     Hvordan designprocesser kan bruges i arbejdet med en virkelighedsnær case.

  I den praktiske del af workshoppen skal du arbejde med en case, der præsenterer dig for et aktuelt og komplekst problem. Du skal anvende digitale maker-teknologier til at bygge en designløsning, der svarer på problemet. Målet er, at du og de andre deltagere kommer rundt i designcirklens faser og oplever en eksemplarisk læreproces, som du kan lade dig inspirere af i  dit videre arbejde i egen uddannelse. 

  Workshoppen afrundes, når du og de øvrige deltagere deler jeres løsninger og diskuterer Makerspace som læringsrum.

  OBS: Der er plads til max 25 i workshoppen. Først til møllle...

   

   

   

 • 6. Teknologi, der gør en forskel for ordblinde

  For unge ordblinde gør ny teknologi hele forskellen.
  Hør den nyeste viden på området - og mød de unge, der har teknologien som en vigtig studiemakker

  Tid: 12:45-14:15
  Lokale: Biblioteket
  Workshopejer: VIA HF i Nørre Nissum.

  På workshoppen får du indsigt i nye undersøgelser, der sætter fokus på ordblinde unge i uddannelserne.
  Efter et vidensoplæg af bl.a. Helle Bundgaard Svendsen, lektor og ph.d i VIA, fortæller og viser unge fra det særligt tilrettelagte forløb på HF i Nørre Nissum de værktøjer, de bruger i hverdagen.

  Kom, kig og prøv! 

   

   

   


 • 7. Ungdomssporet

    

  Hvad er digital distraktion egentlig? Og hvordan holder du selv fokus på differentialregning og digtlæsning, når telefonen brummer i lommen? Mød forsker i digital distraktion, Jesper Aaggaard - og deltag i en legende eftermiddag, der gør både ham og dig selv klogere.

  Tid: 12:00-14:30 BEMÆRK, anderledes tidsramme i forhold til øvirge workshops
  Lokale: Nørre Nissum Efterskole
  Workshopejer: Struer Statsgymnasium, Lemvig Gymnasium og HF i Nørre Nissum i samarbejde med Uddannelsesdebatten

   

  Denne workshop er særligt tilrettelagt for gymnasie- og HF-elever. Men alle er velkomne til at deltage!

  12.00-12.30: Fælles afgang
  Alle elever mødes ved Folketeltet på Folkepladsen. Herfra Walk and talk til Nissum Efterskole, hvor workshoppen afvikles.

  Gratis sandwich ved ankomst til efterskolen, v/ HF i Nørre Nissum


  12.30-12.35: Velkomst og helt kort rammesætning af eftermiddagen, v/ Lemvig Gymnasium

  12.30-13.00: "Uenige sammen".

  Vincent Hendricks formulerer virtuelt fem spørgsmål om digital dannelse. Lad os være uenige om dem sammen... , v/ Struer Statsgymnasium
   

  13.00-13:30: Digital distraktion,
  v/ Jesper Aagaard, phd og adjunkt, Aarhus Universitet

  Jespers forskning handler om digital distraktion, som fænomen. Digital distraktion opstår, når din opmærksomhed trækkes-væk (bogstavelig talt ’dis-traheres’) fra undervisningen, idet den fx trækkes-ind i hjemmesider eller ud på sociale netværk.

  Noget af distraktionen stammer fra hjemmesider, som du bevidst vælger at tilgå, men det er bestemt ikke altid tilfældet. Mange elever beskriver nemlig, hvordan de oplever en ’vanemæssig distraktion’ i form af en stærk tiltrækning mod bestemte, men ikke fagligt relevante hjemmesider - fx Facebook.

  Hvis distraktion er en dårlig vane, er det interessant at spørge, hvordan moderne elever og lærere håndterer fænomenet, og det er interessant at undersøge, hvad du som elev selv gør for at fastholde opmærksomheden. 

  13.30-13.45: Lad os sammen blive klogere...

  Med afsæt i sit oplæg stiller Jesper Aaggaard en række spørgsmål til dig og dine kammerater. Spørgsmålene præsenteres gennem en digital platform, så jeres svar kan ’indsamles’ som kvantitative data.

  13:45-13.14.05: "Hvordan lader I jer distrahere digitalt?"

  Jesper Aaggard interviewer, med afsæt i svarene fra 'undersøgelsen', tre elever på scenen.

  14.05-14.30: Eftertanke.
  På scenen taler Jesper Aaggaard og ungdomsforsker Noemi Katzenelson sammen. De diskuterer blandt andet,  hvordan du og dine kammerater netop har fungeret som ’forskningsfelt’ for Jesper - og hvordan Jesper i dag har haft adgang til at indsamle empiri til sin videre forskning.

  Noemi fortæller også, hvad hun har fået øje på i dag - ud fra sit forskningsperspektiv, nemlig ungdomsforskningen.

  14.30 Farvel og rigtig god weekend!


  Er du nysgerrig - og vil du gerne vide mere, så lyt med på podcasten 'Brinkmanns Briks', hvor Jesper fortæller om sin forskning: 

  https://www.dr.dk/radio/p1/brinkmanns-briks/brinkmanns-briks

   

14:15-14:30 Eftermiddagspause

Så er der kaffe...

Har du madbillet, så forsyn dig med kaffe og kage i kantinen
 
Du kan også købe kaffen på Folkepladsen

14:30-15:15 Videns- og samtalesalon

 • 1. Har vi brug for et teknologisk etisk råd?

  Teknologisk optimering af kroppen,  digital tracking, robotter istedet for hjemmehjælp.
  Teknologien tilbyder uanede muligheder for mennesket. Men er der en grænse? Hvor skal den gå? Og hvem skal vi sætte til at trækken den?

  Tid:14:30-15:15
  Lokale: Festsalen
  Paneldeltagere:

  • Christine Antorini, tidligere undervisningsminister og direktør for LIFE
  • Maja Horst, Professor, Media, Cognition and Communication, Københavns Universitet
  • Camilla Mehlsen, Forfatter og projektleder KU
  • Jens Henrik Thulesen Dahl, MF Dansk Folkeparti

  Moderator: Louise Gade, Prorektor, VIA

  Den teknologiske udvikling har bidraget til menneskeheden og givet os utallige hjælpemidler gennem tiden. Tænk bare på dampmaskinen, vaskemaskinen - eller på computeren eller den smartphone, du lige nu læser på.

  Men teknologien har også gjort os til slaver. Vi bruger utrolig meget tid på at  se på vores skærme - og tech-giganterne udvikler algoritmer, der er med til at styre vores adfærd og de valg, vi træffer.

  Spørgsmålet er, om vi nærmer os en tid, hvor computere og robotter bliver vores ligemænd - eller overmænd. Hvor vi må overveje, om vi egentlig selv har den fulde kontrol over teknologien. Eller om den styrer os?

  Har vi brug for et teknologisk etisk råd, der kan hjælpe debatten i gang, formulere guidelines og stille skarpt på de etiske udfordringer, vir står overfor i den teknologiske nutid og fremtid?

  Mød tre stærke faglige stemmer i debatten.

 • 2. Fra Grundtvig til Google

  Hvad er der blevet af Grundtvigs forpligtende fællesskab? Og er det mon Google, der har slugt det?  

  Tid:14:30-15:15
  Lokale: Sangsalen

  Paneldeltagere:

  • Karin Gaardssted (S)
  • Christina Boutrup, journalist og forfatter til bogen 'Den store tech-revolution

  • Noemi Katznelson, professor, Center for Ungdomsstudier

  Moderator: Frederikke Dybdahl, tidl. lektor, VIA Pædagoguddannelsen og bestyrelsesmand i Den fri Hestehaveskole 

  Hos Grundvig er oplysning, fællesskab og det levende ord kernebegreber, når det handler om dannelse. Men er Grundvigs vision under pres, når Googles algoritmer styrer den viden, de unge får? Hvor skal vi lede efter fællesskaber, der udfordrer og skaber ny viden og nye synspunkter? Og er der risiko for, at nye generationer ender som omvandrende digitale leksikoner – uden kendskab til samtalens muligheder?

  Vi indleder samtalesalonen med at spørge de tre gæster i panelet: ”Hvor ser du Grundtvigs forpligtende fællesskab i dag i 2019 – og er det udfordret eller understøttet at Google”?

  .
  Herefter træder de tre paneldeltagere - Noemi, Anette og Christina - ned fra scenen og inviterer deltagerne til at udfordre og spejle de synspunkter, der netop er delt. Tilbage på scenen deler de nye perspektiver i en fælles dialog. 

   

 • 3. Når læreren er væk - den digitale uddannelsesinstitution

  Streemet undervisning, digital vejledning, online praktikmøder. Hvad sker der med kvaliteten og relationen, når de studerende møder deres lærere gennem skærmen?

  Tid:14:30-15:15
  Lokale: Flexika
  Paneldeltagere:

  • Camilla Hutters, Områdechef EVA
  • Bjarne Grøn, Digitaliseringsdirektør i VIA
  • Johan Hedegaard Jørgensen, Formand Danske Studerendes Fællesråd
  • Camilla Gregersen, Formand Dansk Magisterforening 
  • Tomas Kepler, Formand for GL

  Moderator: Jacob Fuglsang, uddannelsesredaktør Politiken

 • 4. Teknologi i et erhvervsskoleperspektiv

  Den teknologiske udvikling udfordrer alle – også erhvervsskolerne. Kom og hør bud på, hvordan erhvervsskolerne kan og bør håndtere den teknologiske udvikling

  Tid:14:30-15:15
  Lokale: Lærerværelset
  Paneldeltagere

  • Rikke Ørngreen, Professor (mso), Institut for Kultur og Læring,  Aalborg Universitet
  • Lilli Sehstedt Jensen, EUD-koordinator, EEO Erhvervsskolernes elevorganisation
   John Hansen, Uddannelseschef, Teknologisk Videnscenter Mercantec

  Moderator: Lene Christensen, journalist, Region Midtjylland

  Den teknologiske udvikling udfordrer alle – også erhvervsskolerne. Kom og hør bud på, hvordan erhvervsskolerne kan og bør håndtere den teknologiske udvikling - og hvad vi forstår ved dannelse i erhvervsskoleregi. På ungdomsuddannelserne er det vigtigt med fokus på dannelse, som understøtter elevernes kritiske tænkning – men hvad sker med denne, når den teknologiske udvikling tager over – hvad er på spil?

 • 5. Teknologiforelskelse eller digital detox?

  Har vi nået et mentalt mætningspunkt - eller tilbyder telnologien blot uanede muligheder for menneskeheden?
  I denne samtale er der fokus på dybde og nuancer - mere end på ueningheder...

  Tid:14:30-15:15
  Lokale: Pyramidescenen

  Moderator: Jeanette Svendsen, projektleder Uddannelsesdebatten 

  Samtale-deltagere:  

  - Vincent Hendrix

  - Carolina Magdelena Meier, Alternativet

   

 • 6. Hvorfor er det vigtigt med flere piger i tech. Og hvordan får vi dem derhen?

  Alt for mange piger vælger tech-vejen fra, inden de overhovede har undersøgt eller afprøvet, hvor den kan føre dem hen. Hvordan vender vi den udvikling - og hvorfor er det overhovedet vigtigt, at gøre flere piger interesseret i tech?

  Tid:14:30-15:15
  Lokale: Biblioteket
  Paneldeltagere: 

  • Christina Laugesen, Uddannelsespolitisk Chefkonsulent, Ledernes Hovedorganisation
   Mikkel Hjorth, lektor, phd.-studerende, VIA Læreruddannelsen 
  • Ulla Tørnæs, Uddannelses- og forskningsordfører, Venstre
   Maiken Lykke Lolck, konstitueret direktør, Naturvidenskabernes Hus

  Moderator: David Erichsen, journalist og indehaver af Erichsen kommunikation

  Tech-branchen har brug for de bedste hjerner. Derfor er det uheldigt at  mange piger hurtigt mister interessen for de tech-uddannelser - eller helt vælger dem fra. For vi har brug for diversitet og forskellige perspektiver, når vi skal udvikle teknologiske løsninger, der matcher mangfoldige behov.

  Hvordan gør vi det tydeligt for piger og kvinder, at deres kompetencer, potentialer – og ikke mindst deres drømme - kan komme i spil, når de vælger tech-vejen.

15:30-16:30 Afslutningsdebat 

Hvad blev vi klogere på?

Jacob Fuglsang inviterer politikerne på scenen

Han spørger: Hvad ved vi nu - og hvad gør vi herfra?

Tak for i år...

Maria Kangas Christensen, formand for Skolebyen Nørre Nissum, takker af for i år og løfter sløret for temaet i 2020