Fredag - ungdomsuddannelser og videregående uddannelser

Vi bygger fortsat fredagens program.

 

Mød allerede nu dagens keynote speaker - og overvej hvilke workshops og debatter, du vil deltage i.

9:00-12:00 Keynotes og debat

Anders Kühnau Formand for Regionsrådet, Region Midt

Anders Kühnau byder velkommen til Uddannelsesdebattens anden dag. 

Mød uddannelses- og forskningsministeren

Hvorfor skal vi sætte dannelse i en tech-tid på dagsordene?

Keynote speaker Christina Boustrup

Glem Silicon Valley - det er kineserne, der former vores digitale fremtid

Keynote speakers Camilla Mehlsen og Vincent Hendricks

I et dobbelt dialog-keynote spørger de to hinanden: "Hvordan bliver vi digitalt dannede"?

 

 

Hvad mener eksperterne?

Jacob Fuglsang spørger forskere og meningsdannere:

Hvad ved vi nu - og hvad vil vi gerne have svar på i dag?

12:00-12:45 Frokostpause

Fyld maven, køb en bog eller flyv med en drone...

Besøg vores bogmarked i frokostpausen

Find din frokost...

Har du en madbillet - gå direkte i kantinen

Du kan også købe din frokost i de studerendes streetfoodkøkken på Folkepladsen


Flyv med en drone på Folkepladsen

12:45-14:15 Vælg og find din workshop

 • 1. Teknologiforståelse og digitale kompetencer – er der progression gennem uddannelsessystemet? 

  Aarhus Universitet inviteter til en vigtig drøftelse af, hvordan vi skaber progression i teknologiforståelse og digitale kompetencer op gennem uddannelsessystemet. Kom og bidrag ...

  Tid: 12:45-14:15
  Lokale
  Workshopejer: Aarhus Universitet i samarbejde med Danske Gymnasiers Digitaliseringsudvalg

  Fælles Mål i dansk i grundskolen gør, at gymnasieskolerne ved hvilket niveau, de skal begynde deres danskundervisning på. På de videregående uddannelser kan vi sætte matematik på A-niveau som adgangskrav på de uddannelser, hvor det er en forudsætning, at de studerende kan anvende statistiske og sandsynlighedsteoretiske modeller.

  Men hvad med elevernes og de studerendes digitale kompetencer og teknologiforståelse? Hvornår skal de undervises i at kode, og hvad skal de lære at afkode? Det vil være meget forskelligt, hvilke forudsætninger eleverne i en gymnasieklasse såvel som de studerende på en universitetsuddannelse har for at begå sig i en tech tid.

  På workshoppen vil vi drøfte og arbejde med, hvordan progression i teknologiforståelse og digitale kompetencer op gennem uddannelsessystemet kunne se ud.
   
  Deltagere:
  - Finn Borchsenius, Prodekan for Sceince and Technology, Aarhus Universitet
  - Lars Bluhme, Rektor på Odder Gymnasium og medlem af Danske Gymnasiers Digitaliseringsudvalg
  - Med flere
   
  Moderator: Jacob Fuglsang, Uddannelsesredaktør på Politiken
   

 • 2. Dannelse på bundlinjen – nu og i fremtiden

  Hvad sker der med dannelsesbegrebet i en tid, hvor teknologisk omstilling udfordrer? Region Midt inviterer til debat om indsater - nu og i fremtiden.

  Tid: 12:45-14:15
  Lokale
  Workshopejer: Region Midtjylland 

  Moderator: Lene Christensen, journalist, Region Midtjylland

  Workshoppen sætte fokus på dannelsesbegrebet i en tid, der er udfordret af den teknologiske omstilling. Vi præsenterer og drøfter blandt andet regionens STEM initiativer under den midtjyske teknologipagt. 

  Workshoppen inviterer stemmer fra erhvervslivet, erhvervsskoler og det politiske niveau til at fortælle, hvad de gør i forhold til STEM og i regi af Den midtjyske Teknologipagt. Og ikke mindst - hvad vi fælles gør i fremtiden.

  Paneldeltagerne forholder sig bl.a. til spørgsmålene:

  • Hvad gør jeres virksomhed/institution i forhold til STEM aktiviteter?
  • Hvilke synspunkter har I på Uddannelsesdebattens tema "Dannelse i en Tech-tid"?
  • Hvad vil I gøre i fremtiden i forhold til uddannelse af arbejdskraft, tiltrække/fastholde medarbejdere, tilbud til unge, samarbejde med andre institutioner? Hvilke muligheder har I inden for jeres institution?

  Paneldeltagere:

  Per Hessellund Lauritsen, Midtjysk teknologiambassadør, Offshore Research Manager, Siemens Gamesa Renewable Energy A/S 

  Jørgen Nørby (V), Formand for Udvalget for Regional Udvikling, Regionsrådet

  Christine Antorini, Christine Antorini, direktør LIFE Læringscenter, fhv. Børne- og undervisningsminister

  Martin Lyhne Holmgaard,Uddanneleschef, Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier

  Berit Eika, Prorektor, Aarhus Universitet


 • 3. Sundhedsteknologi - high tech og human touch?

  Manchettekst
  Tid: 12:45-14:15
  Lokale
  Workshopejer: VIA 
 • 4. Hvordan kvalificerer vi lærernes til- og fravalg af teknologier i undervisningen

  Tid: 12:45-14:15
  Lokale
  Workshopejer: EVA - Danmarks evalueringsinstitut 

   

  Hvordan kvalificerer vi lærernes til- og fravalg af teknologier i undervisningen?

   

  I løbet af de sidste ti år er der sket en stor udvikling i anvendelsen af digitale teknologier i undervisningen på ungdomsuddannelserne. Det stiller store krav både til lærernes digitale og pædagogiske kompetencer, og til at lærerne kan foretage kvalificerede til- og fravalg i forhold til, hvordan de inddrager forskellige teknologier i undervisningen.

  Workshoppen sætter fokus på en række udfordringer, en lærer typisk kan stå overfor, når der skal træffes valg om inddragelse af digitale teknologier i undervisningen – og hvordan man som lærer og lærergruppe kan arbejde med at håndtere dem. Udfordringerne kan fx handle om, hvordan digitale læringsplatforme bedst inddrages i undervisningen, hvordan lærerne kan håndtere pædagogiske udfordringer vedrørende elevernes brug af sociale medier i undervisningen, og hvordan lærere kan tage højde for, at eleverne har forskellige kompetencer til at bruge digitale teknologier i læringssammenhænge.

   

  Som deltager i denne workshop vil du blive bedt om at forholde dig til og drøfte med de øvrige deltagere en række udfordringer og dilemmaer forbundet med teknologianvendelse.

  Målet er, at du går fra workshoppen med nye overvejelser omkring teknologianvendelse, som kan kvalificere dine og kollegers valg i praksis. Samtidig skal vi diskutere, hvordan lærerne bedst muligt bliver klædt på til at foretage kvalificerede til- og fravalg, når digitale teknologier skal være en del af undervisningen. 

 • 5. Makerspace i professionsuddannelserne

  Makerspace er et nyt digitalt og teknologisk læringsrum. Men hvad kan de studerende på professionsuddannelserne egentlig bruge de nye teknologier til?

  Tid: 12:45-14:15
  Lokale
  Workshopejer: VIA,  

   

   

   

 • 6. Teknologi, der gør en forskel for ordblinde

  For unge ordblinde gør ny teknologi hele forskellen.
  Hør den nyeste viden på området - og mød de unge, der har teknologien som en vigtig studiemakker

  Tid: 12:45-14:15
  Lokale
  Workshopejer: VIA HF i Nørre Nissum.

  På workshoppen får du indsigt i nye undersøgelser, der sætter fokus på ordblinde unge i uddannelserne.
  Efter et vidensoplæg af bl.a. Helle Bundgaard Svendsen, lektor og ph.d.-studerende VIA, fortæller og viser unge fra det særligt tilrettelagte forløb på HF i Nørre Nissum de værktøjer, de bruger i hverdagen.

  Kom, kig og prøv! 

   

   

   


14:15-14:30 Eftermiddagspause

Så er der kaffe...

Har du madbillet, så forsyn dig med kaffe og kage i kantinen
 
Du kan også købe kaffen på Folkepladsen

14:30-15:15 Videns- og samtalesalon

 • 1. Har vi brug for et teknologisk etisk råd?

  Manchettekst

  Tid:14:30-15:15
  Lokale
  Paneldeltagere:

  • Christine Antorini, tidligere undervisningsminister og direktør for LIFE
  • Peter Lauritsen, Professor, Institut for Kommunikation og Kultur, AU
  • Camilla Mehlsen, Forfatter og projektleder KU

   

   

  Moderator: Louise Gade, Prorektor, VIA

 • 2. Fra Grundtvig til Google

  Hvad er der blevet af Grundtvigs forpligtende fællesskab? Og er det mon Google, der har slugt det?  

  Tid:14:30-15:15
  Lokale
  Paneldeltagere:

  • Annette Lind (S)
  • Christina Boutrup, journalist og forfatter til bogen 'Den store tech-revolution'
  • Mads Sode, chefkonsulent, STIL Undervisningsministeriet
  • Noemi Katzenelson, professor, Center for Ungdomsstudier

  Moderator:

 • 3. Når læreren er væk - den digitale uddannelsesinstitution

  Streemet undervisning, digital vejledning, online praktikmøder. Hvad sker der med kvaliteten og relationen, når de studerende møder deres lærere gennem skærmen?

  Tid:14:30-15:15
  Lokale
  Paneldeltagere:

  • Camilla Hutters, Områdechef EVA
  • Bjarne Grøn, Digitaliseringsdirektør i VIA
  • Johan Hedegaard Jørgensen, Formand Danske Studerendes Fællesråd
  • Camilla Gregersen, Formand Dansk Magisterforening 
  • Tomas Kepler, Formand for GL

  Moderator:

 • 4. Teknologi i et erhvervsskoleperspektiv

  Tid:14:30-15:15
  Lokale
  Paneldeltagere

  • Stina Vrang Elias, Direktør tænketanken DEA
  • Rikke Ørngreen, Professor Aalborg Universitet
  • XX, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • XX, Erhvervsskolernes Elevorganisation
  •  

  Moderator:

 • 5. Teknologiforelskelse eller digital detox?

  Har vi nået et mentalt mætningspunkt - eller tilbyder telnologien blot uanede muligheder for menneskeheden?
  I denne samtale er der fokus på dybde og nuancer - mere end på ueningheder...

  Tid:14:30-15:15
  Lokale
  Samtale-deltagere:  

  - Vincent Hendrix

  - Carolina Magdelena Meier, Alternativet


15:30-16:30 Afslutningsdebat 

Hvad blev vi klogere på?

Jacob Fuglsang inviterer politikerne på scenen

Han spørger: Hvad ved vi nu - og hvad gør vi herfra?

Lars Geer Hammershøj

Dannelsens vogtere - hvad har de set og hørt?

Lene Tanggaard og Lars Geer Hammershøj har holdt et vågent øje med dannelsen? Skal vi være bekymrede? 

Tak for i år...

Maria Kangas Christensen, formand for Skolebyen Nørre Nissum, takker af for i år og løfter sløret for temaet i 2020