Fredag - ungdomsuddannelser og videregående uddannelser


Mød dagens keynotespeakers - og overvej hvilke workshops og debatter, du vil deltage i.

9:00-12:00 Keynotes og debat

Anders Kühnau Formand for Regionsrådet, Region Midtjylland

Anders Kühnau byder velkommen til Uddannelsesdebattens anden dag. 

Keynote speaker Christina Boustrup

Glem Silicon Valley - det er kineserne, der former vores digitale fremtid

Keynote speakers Camilla Mehlsen og Vincent Hendricks

I et dobbelt dialog-keynote spørger de to hinanden: "Hvordan bliver vi digitalt dannede"?

 

 

Hvad mener eksperterne?

Jacob Fuglsang spørger forskere og meningsdannere:

Hvad ved vi nu - og hvad vil vi gerne have svar på i dag?

12:00-12:45 Frokostpause

Fyld maven og køb en bog i pausen ...

Besøg vores bog- og vidensmarked i frokostpausen

Find din frokost...

Har du en madbillet - gå direkte i kantinen

Du kan også købe din frokost i de studerendes streetfood-køkken på Folkepladsen


Se hvad du kan få at spise på Folkepladsen

12:45-14:15 Vælg og find din workshop

 • 1. Teknologiforståelse og digitale kompetencer – er der progression gennem uddannelsessystemet? 

  Aarhus Universitet inviteter til en vigtig drøftelse af, hvordan vi skaber progression i teknologiforståelse og digitale kompetencer op gennem uddannelsessystemet. Kom og bidrag ...

  Tid: 12:45-14:15
  Lokale: Flexika
  Workshopejer: Aarhus Universitet i samarbejde med Danske Gymnasiers Digitaliseringsudvalg

  Fælles Mål i dansk i grundskolen gør, at gymnasieskolerne ved hvilket niveau, de skal begynde deres danskundervisning på. På de videregående uddannelser kan vi sætte matematik på A-niveau som adgangskrav på de uddannelser, hvor det er en forudsætning, at de studerende kan anvende statistiske og sandsynlighedsteoretiske modeller.

  Men hvad med elevernes og de studerendes digitale kompetencer og teknologiforståelse? Hvornår skal de undervises i at kode, og hvad skal de lære at afkode? Det vil være meget forskelligt, hvilke forudsætninger eleverne i en gymnasieklasse såvel som de studerende på en universitetsuddannelse har for at begå sig i en tech tid.

  På workshoppen vil vi drøfte og arbejde med, hvordan progression i teknologiforståelse og digitale kompetencer op gennem uddannelsessystemet kunne se ud.
   
  Deltagere:
  - Finn Borchsenius, Prodekan for Sceince and Technology, Aarhus Universitet
  - Lars Bluhme, Rektor på Odder Gymnasium og medlem af Danske Gymnasiers Digitaliseringsudvalg
  - Med flere
   
  Moderator: Jacob Fuglsang, Uddannelsesredaktør på Politiken
   

 • 2. Dannelse på bundlinjen – nu og i fremtiden

  Hvad sker der med dannelsesbegrebet i en tid, hvor teknologisk omstilling udfordrer? Region Midt inviterer til debat om indsater - nu og i fremtiden.

  Tid: 12:45-14:15
  Lokale: Sangsalen
  Workshopejer: Region Midtjylland 

  Moderator: Lene Christensen, journalist, Region Midtjylland

  Workshoppen sætte fokus på dannelsesbegrebet i en tid, der er udfordret af den teknologiske omstilling. Vi præsenterer og drøfter blandt andet regionens STEM initiativer under den midtjyske teknologipagt. 

  Workshoppen inviterer stemmer fra erhvervslivet, erhvervsskoler og det politiske niveau til at fortælle, hvad de gør i forhold til STEM og i regi af Den midtjyske Teknologipagt. Og ikke mindst - hvad vi fælles gør i fremtiden.

  Paneldeltagerne forholder sig bl.a. til spørgsmålene:

  • Hvad gør jeres virksomhed/institution i forhold til STEM aktiviteter?
  • Hvilke synspunkter har I på Uddannelsesdebattens tema "Dannelse i en Tech-tid"?
  • Hvad vil I gøre i fremtiden i forhold til uddannelse af arbejdskraft, tiltrække/fastholde medarbejdere, tilbud til unge, samarbejde med andre institutioner? Hvilke muligheder har I inden for jeres institution?

  Paneldeltagere:

  Per Hessellund Lauritsen, Midtjysk teknologiambassadør, Offshore Research Manager, Siemens Gamesa Renewable Energy A/S 

  Jørgen Nørby (V), Formand for Udvalget for Regional Udvikling, Regionsrådet

  Christine Antorini, Christine Antorini, direktør LIFE Læringscenter, fhv. Børne- og undervisningsminister

  Martin Lyhne Holmgaard,Uddanneleschef, Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier

  Berit Eika, Prorektor, Aarhus Universitet


 • 3. High tech & human touch - simulationsbaseret undervisning i sygeplejerskeuddannelsen?

  Manchettekst
  Tid: 12:45-14:15
  Lokale: Gymnastiksal 2
  Workshopejer: VIA Sygeplejerskeuddannelsen


  Der er et stort pres både på sygeplejerskeruddannelsen og på de kolleger, der skal modtage de nyuddannede sygeplejersker på skadestuer, i hjemmeplejen eller på operationsstuen. 
  Simulationsbaseret undervisning kan derfor være med til at klæde kommende sygeplejersker på - så de er trygge ved at løse de arbejdsopgaver, der venter i en hektisk hverdag.


 • 4. Hvordan kvalificerer vi lærernes til- og fravalg af teknologier i undervisningen

  Tid: 12:45-14:15
  Lokale: Lærerværelset
  Workshopejer: EVA - Danmarks evalueringsinstitut 

   

  Hvordan kvalificerer vi lærernes til- og fravalg af teknologier i undervisningen?

   

  I løbet af de sidste ti år er der sket en stor udvikling i anvendelsen af digitale teknologier i undervisningen på ungdomsuddannelserne. Det stiller store krav både til lærernes digitale og pædagogiske kompetencer, og til at lærerne kan foretage kvalificerede til- og fravalg i forhold til, hvordan de inddrager forskellige teknologier i undervisningen.

  Workshoppen sætter fokus på en række udfordringer, en lærer typisk kan stå overfor, når der skal træffes valg om inddragelse af digitale teknologier i undervisningen – og hvordan man som lærer og lærergruppe kan arbejde med at håndtere dem. Udfordringerne kan fx handle om, hvordan digitale læringsplatforme bedst inddrages i undervisningen, hvordan lærerne kan håndtere pædagogiske udfordringer vedrørende elevernes brug af sociale medier i undervisningen, og hvordan lærere kan tage højde for, at eleverne har forskellige kompetencer til at bruge digitale teknologier i læringssammenhænge.

   

  Som deltager i denne workshop vil du blive bedt om at forholde dig til og drøfte med de øvrige deltagere en række udfordringer og dilemmaer forbundet med teknologianvendelse.

  Målet er, at du går fra workshoppen med nye overvejelser omkring teknologianvendelse, som kan kvalificere dine og kollegers valg i praksis. Samtidig skal vi diskutere, hvordan lærerne bedst muligt bliver klædt på til at foretage kvalificerede til- og fravalg, når digitale teknologier skal være en del af undervisningen. 

 • 5. Byg en digital løsning -  Makerspace i professionsuddannelserne

  Makerspace er et nyt digitalt og teknologisk læringsrum. Men hvad kan de studerende på professionsuddannelserne egentlig bruge de nye teknologier til?

  Tid: 12:45-14:15
  Lokale: Makerspeace
  Workshopejer: VIA læring og IT - Digital produktion og Design Thinking. Mikkel Hjorth, VIA Læreruddannelsen, Michal Pilgaard, VIA Pædagoguddannelsen, Johannes Fibiger VIA, Læreruddannelsen,  Steen Lembcke, VIA, Læreruddannelsen VIA, Jerry Bak de Ridder, VIA, Bygningskonstruktøruddannelsen. Alle workshopholderne er programmedarbejdere i .

  Workshoppen starter med oplæg, der præsenterer en didaktik, der baserer sig på designprocesser med digitale teknologier. Derefter møder du konkrete eksempler fra lærer-, pædagog- og bygningskonstruktøruddannelsernes arbejde med faglige processer i Makerspaces.

  På workshoppen kommer du til at opleve:
  -                     Didaktikken bag arbejdet med Makerspaces i uddannelse.
  -                     Konkrete eksempler på undervisningsforløb fra professionsuddannelser.
  -                     Hvordan designprocesser kan bruges i arbejdet med en virkelighedsnær case.

  I den praktiske del af workshoppen skal du arbejde med en case, der præsenterer dig for et aktuelt og komplekst problem. Du skal anvende digitale maker-teknologier til at bygge en designløsning, der svarer på problemet. Målet er, at du og de andre deltagere kommer rundt i designcirklens faser og oplever en eksemplarisk læreproces, som du kan lade dig inspirere af i  dit videre arbejde i egen uddannelse. 

  Workshoppen afrundes, når du og de øvrige deltagere deler jeres løsninger og diskuterer Makerspace som læringsrum.

  OBS: Der er plads til max 25 i workshoppen. Først til møllle...

   

   

   

 • 6. Teknologi, der gør en forskel for ordblinde

  For unge ordblinde gør ny teknologi hele forskellen.
  Hør den nyeste viden på området - og mød de unge, der har teknologien som en vigtig studiemakker

  Tid: 12:45-14:15
  Lokale: Biblioteket
  Workshopejer: VIA HF i Nørre Nissum.

  På workshoppen får du indsigt i nye undersøgelser, der sætter fokus på ordblinde unge i uddannelserne.
  Efter et vidensoplæg af bl.a. Helle Bundgaard Svendsen, lektor og ph.d i VIA, fortæller og viser unge fra det særligt tilrettelagte forløb på HF i Nørre Nissum de værktøjer, de bruger i hverdagen.

  Kom, kig og prøv! 

   

   

   


 • 7. Ungdomssporet

    

  Hvad er digital distraktion egentlig? Og hvordan holder du selv fokus på differentialregning og digtlæsning, når telefonen brummer i lommen? Mød forsker i digital distraktion, Jesper Aaggaard - og deltag i en legende eftermiddag, der gør både ham og dig selv klogere.

  Tid: 12:00-14:30 BEMÆRK, anderledes tidsramme i forhold til øvirge workshops
  Lokale: Nørre Nissum Efterskole
  Workshopejer: Struer Statsgymnasium, Lemvig Gymnasium og HF i Nørre Nissum i samarbejde med Uddannelsesdebatten

   

  Denne workshop er særligt tilrettelagt for gymnasie- og HF-elever. Men alle er velkomne til at deltage!

  12.00-12.30: Fælles afgang
  Alle elever mødes ved Folketeltet på Folkepladsen. Herfra Walk and talk til Nissum Efterskole, hvor workshoppen afvikles.

  Gratis sandwich ved ankomst til efterskolen, v/ HF i Nørre Nissum


  12.30-12.35: Velkomst og helt kort rammesætning af eftermiddagen, v/ Lemvig Gymnasium

  12.30-13.00: "Uenige sammen".

  Vincent Hendricks formulerer fem spørgsmål om digital dannelse. Lad os være uenige om dem sammen... , v/ Struer Statsgymnasium
   

  13.00-13:30: Digital distraktion,
  v/ Jesper Aagaard, phd og adjunkt, Aarhus Universitet

  Jespers forskning handler om digital distraktion, som fænomen. Digital distraktion opstår, når din opmærksomhed trækkes-væk (bogstavelig talt ’dis-traheres’) fra undervisningen, idet den fx trækkes-ind i hjemmesider eller ud på sociale netværk.

  Noget af distraktionen stammer fra hjemmesider, som du bevidst vælger at tilgå, men det er bestemt ikke altid tilfældet. Mange elever beskriver nemlig, hvordan de oplever en ’vanemæssig distraktion’ i form af en stærk tiltrækning mod bestemte, men ikke fagligt relevante hjemmesider - fx Facebook.

  Hvis distraktion er en dårlig vane, er det interessant at spørge, hvordan moderne elever og lærere håndterer fænomenet, og det er interessant at undersøge, hvad du som elev selv gør for at fastholde opmærksomheden. 

  13.30-13.45: Lad os sammen blive klogere...

  Med afsæt i sit oplæg stiller Jesper Aaggaard en række spørgsmål til dig og dine kammerater. Spørgsmålene præsenteres gennem en digital platform, så jeres svar kan ’indsamles’ som kvantitative data.

  13:45-13.14.05: "Hvordan lader I jer distrahere digitalt?"

  Jesper Aaggard interviewer, med afsæt i svarene fra 'undersøgelsen', tre elever på scenen.

  14.05-14.30: Eftertanke.
  På scenen taler Jesper Aaggaard og ungdomsforsker Noemi Katzenelson sammen. De diskuterer blandt andet,  hvordan du og dine kammerater netop har fungeret som ’forskningsfelt’ for Jesper - og hvordan Jesper i dag har haft adgang til at indsamle empiri til sin videre forskning.

  Noemi fortæller også, hvad hun har fået øje på i dag - ud fra sit forskningsperspektiv, nemlig ungdomsforskningen.

  14.30 Farvel og rigtig god weekend!


  Er du nysgerrig - og vil du gerne vide mere, så lyt med på podcasten 'Brinkmanns Briks', hvor Jesper fortæller om sin forskning: 

  https://www.dr.dk/radio/p1/brinkmanns-briks/brinkmanns-briks

   

14:15-14:30 Eftermiddagspause

Så er der kaffe...

Har du madbillet, så forsyn dig med kaffe og kage i kantinen
 
Du kan også købe kaffen på Folkepladsen

14:30-15:15 Videns- og samtalesalon

 • 1. Har vi brug for et teknologisk etisk råd?

  Manchettekst

  Tid:14:30-15:15
  Lokale
  Paneldeltagere:

  • Christine Antorini, tidligere undervisningsminister og direktør for LIFE
  • Peter Lauritsen, Professor, Institut for Kommunikation og Kultur, AU
  • Camilla Mehlsen, Forfatter og projektleder KU

   

   

  Moderator: Louise Gade, Prorektor, VIA

 • 2. Fra Grundtvig til Google

  Hvad er der blevet af Grundtvigs forpligtende fællesskab? Og er det mon Google, der har slugt det?  

  Tid:14:30-15:15
  Lokale
  Paneldeltagere:

  • Annette Lind (S)
  • Christina Boutrup, journalist og forfatter til bogen 'Den store tech-revolution'
  • Mads Sode, chefkonsulent, STIL Undervisningsministeriet
  • Noemi Katznelson, professor, Center for Ungdomsstudier

  Moderator: Vibeke Helms, Skoleleder på Den frie Hestehaveskole og medlem af hovedbestyrelsen, Dansk friskoleforening

 • 3. Når læreren er væk - den digitale uddannelsesinstitution

  Streemet undervisning, digital vejledning, online praktikmøder. Hvad sker der med kvaliteten og relationen, når de studerende møder deres lærere gennem skærmen?

  Tid:14:30-15:15
  Lokale
  Paneldeltagere:

  • Camilla Hutters, Områdechef EVA
  • Bjarne Grøn, Digitaliseringsdirektør i VIA
  • Johan Hedegaard Jørgensen, Formand Danske Studerendes Fællesråd
  • Camilla Gregersen, Formand Dansk Magisterforening 
  • Tomas Kepler, Formand for GL

  Moderator: Jacob Fuglsang, uddannelsesredaktør Politiken

 • 4. Teknologi i et erhvervsskoleperspektiv

  Den teknologiske udvikling udfordrer alle – også erhvervsskolerne. Kom og hør bud på, hvordan erhvervsskolerne kan og bør håndtere den teknologiske udvikling

  Tid:14:30-15:15
  Lokale
  Paneldeltagere

  • Stina Vrang Elias, Direktør tænketanken DEA
  • Rikke Ørngreen, Professor Aalborg Universitet
  • XX, Erhvervsskolernes Elevorganisation

  Moderator: Lene Christensen, journalist, Region Midtjylland

  Den teknologiske udvikling udfordrer alle – også erhvervsskolerne. Kom og hør bud på, hvordan erhvervsskolerne kan og bør håndtere den teknologiske udvikling - og hvad vi forstår ved dannelse i erhvervsskoleregi. På ungdomsuddannelserne er det vigtigt med fokus på dannelse, som understøtter elevernes kritiske tænkning – men hvad sker med denne, når den teknologiske udvikling tager over – hvad er på spil?

 • 5. Teknologiforelskelse eller digital detox?

  Har vi nået et mentalt mætningspunkt - eller tilbyder telnologien blot uanede muligheder for menneskeheden?
  I denne samtale er der fokus på dybde og nuancer - mere end på ueningheder...

  Tid:14:30-15:15
  Lokale

  Moderator: Jeanette Svendsen, projektleder Uddannelsesdebatten 

  Samtale-deltagere:  

  - Vincent Hendrix

  - Carolina Magdelena Meier, Alternativet

   

 • 6. Hvorfor er det vigtigt med flere piger i tech. Og hvordan får vi dem derhen?

  Tech-branchen har brug for de bedste hjerner. Derfor er det uheldigt at  mange piger hurtigt mister interessen for de tech-uddannelser - eller helt vælger dem fra. For vi har brug for diversitet og forskellige perspektiver, når vi skal udvikle teknologiske løsninger, der matcher mangfoldige behov.Hvordan gør vi det tydeligt for piger og kvinder at deres kompetencer, potentialer – og ikke mindst deres drømme - kan komme i spil, når de vælger tech-vejen.

  Tid:14:30-15:15
  Lokale
  Paneldeltagere: 

  • Christina Laugesen, Uddannelsespolitisk Chefkonsulent, Ledernes Hovedorganisation
   Mikkel Hjorth, lektor, phd. VIA Læreruddannelsen 
   Maiken Lykke Lolck, konstitueret direktør, Naturvidenskabernes Hus

  Moderator: David Ericsen, journalist og indehaver af Ericksen kommunikation

15:30-16:30 Afslutningsdebat 

Hvad blev vi klogere på?

Jacob Fuglsang inviterer politikerne på scenen

Han spørger: Hvad ved vi nu - og hvad gør vi herfra?

Lars Geer Hammershøj

Dannelsens vogtere - hvad har de set og hørt?

Lene Tanggaard og Lars Geer Hammershøj har holdt et vågent øje med dannelsen? Skal vi være bekymrede? 

Tak for i år...

Maria Kangas Christensen, formand for Skolebyen Nørre Nissum, takker af for i år og løfter sløret for temaet i 2020