STEM-kompetencer i uddannelsessystemet

Erhvervslivet efterspørger i stigende grad medarbejdere med kompetencer inden for teknologi, IT, ingeniørkundskab, naturvidenskab og matematik (STEM). Derfor er der fra politisk side iværksat flere initiativer, der skal understøtte en styrket satsning på STEM kompetencer i uddannelsessystemet. 

I denne workshop har du mulighed for – sammen med repræsentanter fra både policy, erhvervsliv og uddannelsessystemet – at få et indblik i baggrunden for satsningen på STEM-kompetencer samt drøfte, hvordan denne indsats bør gribes an forskellige steder i uddannelsessystemet. 
Vi stiller spørgsmålene: Er STEM-kompetencer relevante for andre end de direkte relaterede erhverv og professioner? Er STEM-kompetencer forbundet med en særlig arbejdsmetode eller didaktik, der i stigende grad bliver værdsat?

Hvor: Lærerværelset 

Hvornår: Fredag den 7. september 2018, kl. 13.00

Format: Workshop

Arrangører: VIA Erhverv og Dansk Industri

Moderator:

Debattører: