Køn i uddannelse - hvad mener de studerende selv?

Køn i uddannelse

Hvordan er det at være mand i en uddannelse domineret af kvindelige medstuderende, kvindelige undervisere og feminine studiekrav?

Er der behov for at forskelsbehandle mandlige studerende? Er der behov for at rekruttere flere studerende fra det ”modsatte” køn - i en kønsmæssig ensidig og homogen profession? Hvilken pædagogik og uddannelsesdidaktik appellerer til begge køn? 

Workshoppen er planlagt og styret af studerende på pædagog- og læreruddannelsen. 

Hvor: Studenterhuset Sparta

Hvornår: Fredag den 7. september 2018, kl. 13.00

Format: Workshop

Moderator: Tba

Debattører: Studerende fra lærer- og pædagoguddannelsen

Arrangør: Lærer- og pædagoguddannelsen, VIA University College