Det starter i vuggestuen og fortsætter i skolen

Køn er ikke alene et biologisk vilkår men samtidig et kulturelt fænomen. Køn er både det vi er, dét vi gør - og ikke mindst det vi gøres til. 
Køn er på den måde en kategori, vi socialiseres ind i og kommer til at tilhøre. Vores køn bliver derfor også definerende for dem vi er - og ikke mindst - dem vi har mulighed for at blive til. Også i vuggestue, børnehave og skole

Forskning viser nemlig, at de professionelle voksne ofte også har en stereotyp forståelse af køn. Drengene får mere taletid og større mulighed for at udfolde sig kropsligt i dagtilbud. Til gengæld bliver drengene ikke trænet i at tilsidesætte og udskyde behov på samme måder, som pigerne gør. 

Når børnene kommer i skole opdeler vi dem ukritisk efter køn i – for det er let og praktisk. Men kan det også stå i vejen for udvikling og ligestilling?

Børnenes muligheder og potentialer rammer altså snævre køns-kategorier – begrænser det livsudfolde og dannelse, spørger vi i denne debat.

Hvor: Sangsalen

Hvornår: Lørdag den 8. september 2018, kl. 13.00

Format: Samtalesalon

Arrangører: Uddannelsesdebatten

Moderator: Erik Hygum (VIA)

Debattører: Jonna Uhre (BUPL), Orla Østerby (C), Mikkel Harder (EVA), Julie Skelborg Frederiksen (VIA)